Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Fórum - Desatero problémů Desatero problémů 2012 + SPRM

Město Litoměřice, v rámci Projektu Litoměřice - Zdravé město a místní Agenda 21, připravilo pro občany veřejné projednání - Fórum Zdravého města. Akce byla v letošním roce věnována projednání návrhu Strategického plánu rozvoje města Litoměřice (SPRM). Rovněž byl již tradičně sestaven žebříček nejpalčivějších problémových oblastí našeho města – tzv. „TOP 10P“. 

Občané mohli přijít diskutovat o podobě nového SPRM, problémech a jejich řešení se starostou Mgr. Ladislavem Chlupáčem, zastupiteli města  a odpovědnými pracovníky MěÚ Litoměřice. Na středečním setkání (12. 9. 2012), na kterém byly definovány náměty k návrhu SPRM a problémové oblasti/návrhy opatření, se sešlo kolem 150 účastníků. Setkání zahájil starosta Mgr. Chlupáč, který seznámil přítomné s řešením problémů, které byly vytipovány v roce 2011. Ředitel asociace Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Švec představil národní aktivity Zdravých měst ČR a informoval přítomné o průběhu diskuze. Zpracovatel SPRM Ing. Půček krátce vysvětlil nezastupitelnou roli veřejnosti při tvorbě tohoto dokumentu.

Následovala práce v týmech, kde jednotlivé skupiny, zaměřené na rozvojové oblasti SPRM vytipovaly tři největší problémy, popř. i další problémy a dvě aktivity, kterou by mohlo město Litoměřice podpořit částkou 10 tis. Kč. Více informací v zápise - ke stažení níže.

Problémy formulované v rámci veřejného fóra byly následně ověřeny v anketě, která probíhala ve městě v období 8.10. – 31. 10. 2012. Celkem bylo distribuováno 1000 anketních lístků prostřednictvím místní organizací a vyškolených tazatelů ze Střední soukromé odborné školy (1.KŠPA), Litoměřice,s.r.o .

Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci "ověřovací" ankety, je následující:

 • Problém č.1: Vybudovat multigenerační odpočinkové a relaxační zóny
 • Problém č.2: Vytvořit nadchod pro chodce u Horního nádraží ČD v Litoměřicích
 • Problém č.3: Řešit dopravní situaci ve městě vybudováním přivaděče od nového mostu Generála Chábery do Pokratic a přeložkou silnice I/15 na Českou Lípu
 • Problém č.4: Vybudovat Aquapark v prostorech bývalých Kasáren Jiřího z Poděbrad (v návaznosti na realizaci geotermálního projektu)
 • Problém č.5: Kvalitně udržovat městskou zeleň a zvyšovat její podíl zejména v obydlených oblastech (např. výsadbou stromů
 • Problém č.6: Modernizovat místní tržnici
 • Problém č.7: Zachovat počet současných oddělení Městské nemocnice v Litoměřicích
 • Problém č.8: Zvyšovat počet parkovacích míst na sídlištích, vybudovat parkovací domy při vjezdu automobilů do centra města
 • Problém č.9: Řešit nadměrný hluk a nepořádek v okolí nočních podniků

Mimořádnou pozornost v anketě vzbudil následující problém (nově nadefinovaný problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce).: Jedná se o tzv. „neověřený problém“: 

 • „Neověřený“ problém č.1: Budovat nové cyklotrasy v návaznosti na stávající

Základní souvislosti k řešení výše uvedeným problémům města jsou obsaženy v důvodové zprávě, která byla projednávána v Radě města dne 4.12. 2012.

Ke stažení

V letošním roce se uskutečnilo tipování Desatera problémů Litoměřic očima žáků a studentů litoměřických škol 2012. Více na - http://zdravemesto.litomerice.cz/dokumenty/ostatni/340-vystupy-dtske-forum-aneb-desatero-problem-msta-litomic-oima-ak-a-student-zakladnich-a-stednich-kol-2012.html

Akce byla finančně podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

 

 

 

Fotogalerie