Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Kontakty Komise ZM a MA 21
Kontakty - Komise Zdravého města a MA21

Komise Zdravého města a místní Agendy 21

Komise ZM a MA 21 je poradním orgánem Rady města. Působnost a kompetence komise jsou vztaženy ke všem činnostem města, které se týkají Zdravého města a místní Agendy 21 (dále jen ZM a MA21). Komise se vyslovuje ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě. Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě. Výsledkem kvalitní činnosti komise má být mj. sladění činností ve městě se standardy EU a posílení kapacity pro získání prostředků z mezinárodních zdrojů.

Jméno Funkce
Mgr. Petr Hermann předseda komise ZM a MA21
Mgr. Irena Vodičková Koordinátorka Zdravého města a MA21
Ing. Lenka Brožová člen komise ZM a MA21
Ing. Ivana Poláčková člen komise ZM a MA21
npor.Pavla Kofrová člen komise ZM a MA21
Alena Kuldová člen komise ZM a MA21
Mgr. Petra Smetanová člen komise ZM a MA21
MUDr. František Pražák člen komise ZM a MA21
Mgr. Blanka Ježková člen komise ZM a MA21
Mgr. Antonín Tym člen Komise ZM a MA 21
Mgr. Zora Berglová člen Komise ZM a MA 21
Veronika Vedejová člen Komise ZM a MA 21
Bc. Miroslava Najmanová člen Komise ZM a MA21
Jana Pavlasová člen komise ZM a MA 21
Lukas Wünsch člen komise ZM a MA 21
PhDr. Lenka Simerská člen komise ZM a MA 21
Kateřina Krňáková člen komise ZM a MA 21
Jaroslav Růžička člen komise ZM a MA 21
Magdaléna Šabatová člen komise ZM a MA 21
Jan Vochomůrka člen Komise ZM a MA21
Robert Čelko člen Komise ZM a MA21
Mgr. Lenka Čermáková člen Komise ZM a MA21
Josef Douša člen Komise ZM a MA21

Fotogalerie