Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Strategické dokumenty Deklarace Projektu Zdravé město Litoměřice

Deklarace Projektu Zdravé město Litoměřice

Deklarace Projektu Zdravého města Litoměřic

Základní dokument schválený zastupitelstvem pro přijetí města Litoměřice do mezinárodního Projektu Zdravé město, který probíhá pod patronací Organizace spojených národů a její Světové zdravotní organizace (WHO), ve spolupráci s mnoha dalšími význačnými odbornými partnery.

Přijetím Projektu Litoměřice – Zdravé město je potvrzen pokračující zájem města o naplňování zásad a cílů základních dokumentů EU a OSN, které se zabývají oblastmi udržitelného rozvoje, zdraví a kvality života, zejména:

  • Zdraví 21 (Health 21), dokument Světové zdravotnické organizace
  • Agenda 21, dokument Organizace spojených národů
  • Aténská deklarace Zdravých měst Evropy

a dalších významných mezinárodních a národních dokumentů, zejména:

  • Národní akční plán zdraví a životního prostředí (NEHAP), dokument vlády ČR.

Přijetím této deklarace město potvrzuje svůj zájem být i nadále řádným členem asociace Národní sítě Zdravých měst ČR (NSZM ČR). Asociace a její odborní partneři budou poskytovat městu pomoc v postupu ke zdraví, udržitelnému rozvoji a kvalitě života v rámci metodiky Česká Brána 21 (New Gate 21). Město má možnost aktivně spolupracovat s ostatními členy NSZM ČR. 

ODKAZY

  • Deklarace Projektu Zdravého města Litoměřice - dokument (pdf)

 

 

Fotogalerie