Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Základní info

Jak poznáte, že žijete ve Zdravém městě?

  • podporujeme kvalitu života a zdraví obyvatel s výhledem na dlouhodobou budoucnost
  • strategicky řídíme rozvoj města
  • zapojujeme veřejnost do plánovacích procesů, komunikujeme, vytváříme partnerství
  • sdílíme své zkušeností a vyměňujeme si dobrou praxi

Diskutujeme s veřejností -  připravujeme  veřejná projednání, plánovací setkání, kulaté stoly, průzkumy a ankety.

Zkvalitňujeme činnost městského úřadu – zavádíme metody kvality pro efektivní práci úřadu jak uvnitř, tak vůči veřejnosti.

Podporujeme neziskový sektor - vyhlašujeme grantový systém na podporu aktivit organizací, morálně podporujeme při realizaci jejich aktvit, činnosti apod.

Pořádáme osvětové kampaně – Den Země, Národní dny bez úrazů, Dny zdraví, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a 30 dní pro neziskový sektor.

Realizujeme projekty/akce pro podporu zdraví – Bez přilby už nevyjedu, Bezpečná cesta dětí do školy, měření zdravotních ukazatelů, prevence kouření apod.