Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Mladá a školní fóra Desatero problémů Litoměřic očima mládeže pro rok 2011

Středisko ekologické výchovy SEVER ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice uspořádalo dne 17. 5. 2011 od 9.30 – 12.00 hod. v DK Litoměřice akci s názvem „Dětské fórum aneb Desatero problémů města Litoměřic očima žáků a studentů základních a středních škol“. Tato akce byla svojí koncepcí a pojetím úplně nová a stala se inspirací pro ostatní Zdravá města České republiky.

Cílem celé akce bylo, aby i mládež města měla možnost ovlivnit cestu budoucího rozvoje města.

Díky této akci byli studenti seznámeni s městem Litoměřice (s jeho historií, vedením, úspěšnými projekty atd.) a měli možnost vyjádřit se o problémech, které chtějí s vedením města řešit.

Výstupem akce jsou nadefinované nejpalčivější problémy očima žáků a studentů:

 • Zavedení WIFI do nového parku U Hvězdárny
 • Zamezit slučování středních škol
 • Rekonstruovat pivovar a letní kino
 • Zřídit netradiční sportoviště pro volnočasové aktivity – lanová dráha a nesportovní aktivity
 • Rozšíření cyklostezek a prostoru na silnicích pro cyklisty
 • Omezení parkovacích míst v centru a zvýšení parkovacích míst na okraji města
 • Zkrášlit okolí Radobýl – více uklízet a udržovat přístupové cesty
 • Zavést dopravní opatření ke zvýšení bezpečnosti ve městě a zvýšení počtu zastávek MHD
 • Zachování zdravotnických služeb (mamograf, zubní pohotovost)
 • Vysadit více zeleně v centru města
 • Organizovat více kulturních akcí a podpořit začínající umělci
 • Řešit „ne-zdravotní“ péči v nemocnici (nezdravá strava, neochotný personál, staré vybavení sociálních zařízení) 

Zápis z akce - zde

 

Fotogalerie