Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Mladá a školní fóra Desatero problémů Litoměřic očima mládeže pro rok 2012

Na veřejné diskusi s názvem „Desatero problémů Litoměřic očima žáků a studentů litoměřických škol“, která proběhla začátkem dubna (3.4.) byly naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají mladí občané.

Celkem bylo sestaveno 16 problémů. Této diskuse se zúčastnilo na 32 žáků a studentů litoměřických škol. Problémy formulované v rámci veřejné diskuse byly následně ověřeny v anketě, která probíhala ve městě v období 14. 4. – 4. 5. 2012. Distribuci anketních lístků a zároveň sběr a vyhodnocení dat zajišťovali členové Dětského zastupitelstva.

Celkem se rozdalo 1 tis. anketních lístků a z nich se vrátilo 368 správně vyplněných. Anketní lístky z větší části potvrdily výsledky samotného Dětského fóra ze dne 3. 4. 2012.

Seznam problémů, na jejichž významnosti se shodli jak účastníci veřejného projednání, tak respondenti v rámci "ověřovací" ankety, je následující:

 • Problém č. 1: Využít prostory bývalých kasáren – vybudovat startovací byty
 • Problém č.2: Rozšířit místa s podzemními kontejnery na tříděný odpad
 • Problém č.3: Zlepšit služby v nemocnici (dostupná pohotovost, zvýšení kvalifikace personálu)
 • Problém č.4: Řešit špatný technický stav středních škol (komunikace města s Krajským úřadem ke zlepšení podmínek výuky a technického stavu budov zejména u pedagogické školy a gymnázia)
 • Problém č.5: Vylepšit prostředí na Mostné hoře (příjezdová cesta, dosadba zeleně, vznik lesoparku)
 • Problém č.6: Řešit chybějící osvětu pro zamezení šikany na školách (např. vznik schránek důvěry)
 • Problém č.7: Rozšířit veřejnou dopravu o mikrobusy

Mimořádnou pozornost dětí a mládeže v anketě vzbudil následující problém (nově nadefinovaný problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce).: Jedná se o tzv. „neověřený problém“:

 • „Neověřený“ problém č. 1: Zvýšit propagaci sportu pro mládež
 • „Neověřený“ problém č. 2: Rekonstruovat či využít prostory pivovaru
 • „Neověřený“ problém č. 3: Zajistit pořádek kolem železniční trati - Horní nádraží 

KE STAŽENÍ

Akce byla finančně podpořena z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí.

 

 

 

Fotogalerie