Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 16. 12. 2013

 Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise Projektu Zdravé město Litoměřice a místní Agenda 21

konané dne 16. 12. 2013 od 14:00 hod. v Radničním sklípku Litoměřice

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, František Pražák, Petra Smetanová, Petr Krňák, Veronika Vedejová, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Zora Berglová, Alena Kaiserová, Lenka Brožová

Omluveni: Ivana Poláčková, Renáta Jurková, Alena Kuldová, Andrea Křížová, Antonín Tym, Blanka Ježková, Pavla Kofrová

Nepřítomni: Ludmila Punčochářová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Rita Vlčková

Program:

 1. Akční plán zlepšování 2013 ZM a MA21 - vyhodnocení
 2. Akční plán zlepšování 2014 ZM a MA21 - návrhy
 3. Kulatý stůl mladých Mostná hora, stanovisko projektu
 4. Termíny komisí 1. pol. 2014
 5. Různé

Konec jednání: 16:00 hod.
Termín příštího jednání: 27. 1. 2014 ve 14:00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Akční plán zlepšování 2013 ZM a MA21 - vyhodnocení

Členové komise projednali jednotlivé body Akčního plánu zlepšování (APZ) za rok 2013. R. Vlčková zpracuje vyhodnocení tohoto plánu, který zašle do 15. 1. 2014 k vyjádření členům komise, kteří se setkání nezúčastnili.
Vyhodnocený APZ 2013 ZM a MA21 bude předložen ve finální podobě na lednovém zasedání komise (27. 1.)

BOD 2 - Akční plán zlepšování 2014 ZM a MA21 - návrhy

Členové komise projednali návrhy k Akčnímu plánu zlepšování (APZ) na rok 2014. R. Vlčková zpracuje návrh tohoto plánu, který zašle do 15. 1. 2014 k vyjádření členům komise. APZ 2014 ZM a MA21 bude předložen ke schválení na lednovém zasedání komise společně s výroční zprávou ZM a MA21 2013.

V rámci jarní kampaně Den Země je snaha uspořádat komunitní akci na podporu čistoty ve městě "Ukliď si své město". Připojíme se též k velké úklidové akci UklidmeCesko.cz
Nutná je spolupráce s městskou policií a technickými službami, za aktivního přispění občanů, škol ...
Pokud máte návrhy na konkrétní opatření, kontaktujte Ritu Vlčkovou.
K podpoře čistoty ve městě, která je i problémem vzešlým v roce 2013 z veřejného fóra, bylo v rámci IGS 2014 schváleno téma roku "Čisté město, je to na nás".

BOD 3 - Kulatý stůl mladých "Mostná hora", stanovisko k projektu

19. 11. proběhl kulatý stůl nejen pro mladé na téma: Mostná hora. Pořadatelem byl SEVER a Dětské zastupitelstvo. Cílem je na jaře v rámci kampaně Den Země zorganizovat komunitní akci na Mostné hoře, zaměrenou na zajištění úklidu a pořádku na tomto oblíbeném místě.

Komise Zdravého města a místní Agendy 21 také vyjádřila souhlasné stanovisko k podpoře realizace projektu Zlepšení veřejného prostranství lesoparku Mostná hora, který bude podáván do grantového řízení Výběrové řízení na podporu projektů NNO pro rok 2014. Předkladatelem projektu je Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice a bude na něm spolupracovat s Dětským zastupitelstvem v Litoměřicích.

BOD 4 - Termíny komisí 1. pol. 2014

V prvním pololetí roku 2014 jsou navrženy následující termíny jednání komise:
27. 1.
17. 2.
24. 3.
28. 4.
26. 5.
23. 6.

BOD 5 - Různé

 1. Kontaktovat p. Punčochářovou ohledně členství v komisi, návrh na nového člena komise - Bc. Dominika Hanka, příslušníka městské policie a člena preventivně informační skupiny. Návrh na nového člena schválen jednohlasně.
 2. Při větrníkovém pochodu na podporu dětí s cystickou fibrózou tzv. slaných dětí, které podpořilo Zdravé město, se v den pochodu prodejem větrníků vyrobených v Knihovně K. H. Máchy, na ZŠ Lingua Universal, Masarykově ZŠ a SŠPHS Litoměřice 22. 11. vybraly 4 tis. Kč, dalším prodejem se získalo 7.200 Kč a ty budou odeslány na účet nadace. Iniciátorkou akce byla p. L. Baudlerová - Strollering.
 3. V pondělí 13. 1. 2014 od 15 hod. se bude konat konzultační schůzka k podání žádostí o dotaci z IGS ZM 2014.
 4. Dne 3. 12. proběhl kulatý stůl s názvem "Budoucnost sportu v Litoměřicích", kterého se zúčastnilo cca 120 lidí. Na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html jsou podklady, které byly na jednání předloženy. Souhrnná zpráva bude na webu k dispozici do 10. 1. 2014.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 27. 1. 2014 od 14.00 hod.

 

 

Fotogalerie