Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 27. 1. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 27. 1. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místností MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Petra Smetanová, Petr Krňák, Veronika Vedejová, Ivana Poláčková, Jana Hanousková, Lenka Brožová, Renáta Jurková, Andrea Křížová, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Dominik Hanko

Omluven: Alena Kuldová, Antonín Tym, František Pražák, Miroslava Najmanová, Alena Kaiserová, Zora Berglová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Schválení vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2013
 2. Akční plán zlepšování ZM a MA21 2014 - finalizace návrhu
 3. IGS - harmonogram hodnocení žádostí
 4. Příprava akce "Ukliďme si město"
 5. Různé

Konec jednání: 15:30 hod.
Termín příštího jednání: 17. 2. 2014 ve 14:00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Schválení vyhodnocení Akčního plánu zlepšování ZM a MA21 2013

Členové komise schválili finální podobu vyhodnocení Akčního plánu zlepšování (APZ) ZM a MA21 za rok 2013.
Vyhodnocený APZ ZM a MA21 2013 je přílohou zápisu a bude předložen dne 6. 2. 2014 Radě města. 

Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2013 (.pdf)

BOD 2 - Akční plán zlepšování ZM a MA21 2014 - finalizace návrhu

Členové komise projednali a schválili finální podobu Akčního plánu zlepšování (APZ) ZM a MA21 na rok 2014.
APZ ZM a MA21 2014 je přílohou zápisu a bude předložen dne 6. 2. 2014 Radě města. 

Akční plán zlepšování 2014 (.pdf)

BOD 3 - IGS - harmonogram hodnocení žádostí

V Integrovaném grantovém systému Zdravého města Litoměřice je pro rok 2014 alokováno 150 tis. Kč.
Téma roku 2014 je "Čisté město, je to na nás"

Hodnotitelé: P. Hermann, Z. Berglová, P. Smetanová, I. Poláčková, V. Vedejová, J. Hanousková, A. Křížová

Harmonogram hodnocení:

středa 5. 2. - uzávěrka podání žádostí
pátek 7. 2. - odeslání hodnotitelům
čtvrtek 13. 2. - výsledky od hodnotitelů
pondělí 17. 2. - setkání hodnotící komise od 12:30 hod., od 14:00 komise ZM a MA21

úterý 25. 2. - odevzdání návrhu do RM
úterý 4. 3. - schválení projektů do RM

BOD 4 - Příprava akce "Ukliďme své město"

Akce naplánovaná na duben a květen 2014.
Zapojení: Zdravé město, Odbor životního prostředí, Technické služby města, Městská policie

Do konce února zasílání informací od občanů o znečištěných lokalitách, nahlášení dobrovolníků (bude oznámeno tiskovou zprávou města a v Radničním zpravodaji začátkem února, dále na webu a FB ZM Ltm).

Návrhy:

 • uspořádat několik úklidových akcí během dubna (školy, skupiny, ...) viz Strakonice
 • vyhlášení soutěže - např. občané, kteří se akcí zúčastní, budou slosováni a dostanou odměnu ve formě slevové poukázky do prodejny pro kutily a zahrádkáře, nebo volné vstupy do bazénu, MKZ
 • zapojení do akce Ukliďme Česko, konané dne 16. a 17. 5. 2014 (likvidace černých skládek)
 • využití fotopastí, např. v parku V. Havla (zvýšený výskyt psích exkrementů a vandalství po zrušení správce parku)
 • existuje na facebooku stránka, kam lidé umísťují fotky s bezohlednými pejskaři
 • Městská policie zvýší dohled nad pejskaři (pokuta až 1.000 Kč) - jednání s p. Králikem
 • Městská policie nově nahlašuje výskyt psích exkrementů Technickým službám
 • zvýšená potřeba pokutování bezohledných pejskařů
 • do příštího RZ dát v souvislosti s akcí zprávu o udělování pokut a instalování kamer a fotopastí
 • Dětské zastupitelstvo zažádalo MŽP o grant - vylepšení areálu Mostné hory

Návrhy komise ŽP: (zúčastnila se RV 27. 2. od 15:30 hod.)

 • členové komise přislíbili spolupráci a budou se podílet na přípravách akce
 • úklidové akce na několika místech by se měly uskutečnit v jeden den, svoz zajistí TSM
 • nutné poučení osob o bezpečnosti při sběru odpadků (např. jehly), každá oblast by měla mít svého garanta, který dohlédne na prováděné práce a poučí příchozí, co uklízet a jak odpad separovat
 • účastníci podepíšou prezenční listinu, kde bude poučení o bezpečnosti a zároveň se tak stávají možnými výherci při slosování o ceny (lístečky dle prezenční listiny)
 • ceny zajistit od firmy specializující se na nářadí a zahrádkářské potřeby (lokální) a dále volné vstupy do sport. zařízení města nebo MKZ
 • doladění akcí proběhne dne 17. 2. na komisi ZM a MA21 a 24. 2. na komisi ŽP

BOD 5 - Různé

 1. Ve středu 19. 2. 2014 od 17 hod. proběhne v prostorech Hradu veřejné projednávání o budoucnosti areálu městského pivovaru v Litoměřicích za účasti vedení města a architektů.
 2. Ve středu 19. 2. 2014 od 9 hod. proběhne v prostorech SŠPHS Litoměřice Okresní odborná konference o závislosti pro pedagogy. Akci organizuje paní A. Kuldová s paní Davídkovou z Pedagogicko - psychologické poradny.
 3. Stanovisko na výzvu P. Panaše ohledně hazardu v Litoměřicích - Komise ZM a MA21 se shodla na potřebě odsunutí automatů z centra města a od škol.
  Při měření ECI indikátorů spokojenosti s životem ve městě je možno zařadit jako otázku do dotazníku pro občany.
 4. V pátek 7. března od 9 hod. se uskuteční Dětské fórum v aule ZŠ B. Němcové.
 5. Ve středu 9. dubna od 16 hod. proběhne v Domě kultury veřejné fórum Desatero problémů Litoměřic.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 17. 2. 2014 od 14:00 hod.


 

 

Fotogalerie