Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 28. 4. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 28. 4. 2014 od 14:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Ivana Poláčková, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Blanka Ježková, Dominik Hanko, Veronika Vedejová, Alena Kuldová

Omluveni: Petr Hermann, Andrea Křížová, Lenka Brožová, František Pražák, Zora Berglová, Antonín Tym, Alena Kaiserová, Renáta Jurková, Petr Krňák, Petra Smetanová, Pavla Kofrová

Jednání řídil: Mgr. Rita Vlčková

Zapisovatel: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fórum 2014 - hodnocení, anketa
 2. ECI indikátory - dotazníkového  šetření 2014
 3. Analýza zdravotního stavu 2014
 4. Příprava kampaní
 5. Různé

Konec jednání: 15:00 hod.
Termín příštího jednání: 26. 5. 2014 ve 14:00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fórum 2014 - hodnocení, anketa

Veřejné diskusní fórum "Desatero problémů Litoměřic" se konalo 9. dubna 2014 v Domě kultury v Litoměřicích.

Diskuse se zúčastnilo celkem 220 osob z řad občanů, vedení města a odpovědných osob městského úřadu. Diskuze probíhala u 8 tematicky řazených stolů a závěrem byly hlasováním určeny nejpalčivější problémy: 

Navržený problém (garant z každé oblasti navrhl 2 problémy) Počet hlasů
 Úplné zrušení heren a automatů 49
 Zlepšení cyklodopravy ve městě 33
 Bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 27
 Zřízení občanské poradny 24
 Výchovná zemědělská farma pro děti a žáky škol  23
 Zrušení automatů na sladkosti a slazené nápoje ve školách 20
 Vybudování startovacích bytů 20
 Vybudování atletického oválu ZŠ Havlíčkova, včetně dětského hřiště 19
 Nedostatečné parkování u zimního stadionu 12
 Nedostatek odpadkových košů ve městě, průběžný úklid 10

 Tyto problémy budou ověřeny veřejnou anketou, která bude probíhat do 18. 5. elektronicky na http://zdravemesto.litomerice.cz/ a anketní lístky jsou na informačním centru na Mírovém náměstí.

V závěru akce byla hlasováním přítomných podpořena aktivita v hodnotě 40 tis. Kč.

Navržená aktivita (garant z každé oblasti navrhl 2 aktivity) Počet hlasů
Plamínek - pomůcky pro postižené 50
Kinoklub Ostrov - hrací prvky pro děti 40
Klokánek - hrací prvky pro dětské hřiště 35
Kinoklub Ostrov - cyklostojany, informační tabule 4

Více informací viz zápis na http://zdravemesto.litomerice.cz/

BOD 2 - ECI indikátory - dotazníkového šetření 2014

Na přelomu dubna a května proběhne v Litoměřicích dotazníkové šetření společných evropských indikátorů - tzv. ECI indikátorů (více na http://www.ci2.co.cz/cs/spolecne-evropske-indikatory-eci)

A.1 Spokojenost občanů s místním společenstvím
v Litoměřicích - provedeno 2007, 2011
Šetření 2014 - základ dotazník 2007, přidány otázky na bezpečnost a názor na výherní automaty
Pro osoby starš 18 let

A.3 - Mobilita a místní přeprava
2007 - první šetření - spojeno s dotazníkem A.1
2014 - samostatné měření - přidány otázky na cyklodopravu, MHD a parkování, připomínky komise dopravy
Pro všechny členy domácnosti - celé město

Tazatelé: 15 osob (každý 35 dotazníků A.1 a A.3) - proškolení 24. 4., provádí do 18. 5. 2014

BOD 3 - Analýza zdravotního stavu 2014

Vypracoval: KHS ÚK

 • analýza vychází z indikátorů zdravotního stavu doporučených MZ ČR
 • přehled o zdravotnm stavu obyvatel města Litoměřice ve srovnání s ČR a Ústeckým krajem
 • Seznamuje s výsledky některých indikátorů
 • podklad pro aktualizaci zdravotního plánu LTM a TOP 3 P

Aktualizovaná analýza zdravotního stavu je přílohou tohoto zápisu.

BOD 4 - Příprava kampaní

Den Země
23. 4. Den Země pro MŠ - účast 369 dětí
24. 4. Ekofilm pro ZŠ a SŠ
31. 5. Procházka po Zemi
17. 5. Ukliďme Litoměřice

30 dní pro neziskový sektor
Místa v Litoměřicích přátelská rodinám - 23. 4. - 31. 5. spolupořádá komunitní plánování soc. služeb
Místa v Litoměřicích přátelská seniorům - 2. ročník - 3. 5. - 31. 5. zajišťuje komunitní plánování soc. služeb

31. květen Den bez tabáku
přednášky zajistí A. Kuldová

Národní dny bez úrazu
29. 4. Dětský den bez úrazu
22. 5. IZS pro MŠ

ETM
organizační setkání - zajistit termín setkání

Dny zdraví
Pohybové aktivity - Týden sportu zdarma - akce na ZŠ Havlíčkova, zajistit setkání se spoluorganizátorem

BOD 5 - Různé

6. 5. - od 17 hod. 2. projednávání pivovaru

Akce IGS
10. 4. Je to naše ulice - Diakonie ČCE
25. 4. Den Země - ZŠ Na Valech
26. 4. Čistý ostrov naše radost - Kinoklub Ostrov
21. 5. Kulatý stůl na téma psí exkrementy - OPER

10. 5. od 10 hod. - Férová snídaně na zahradě Masarykovy ZŠ

13. 6. - fairtradové akce DUN DUN - férový festival inspirovaný Afrikou

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 26. 5. 2014 od 14:00 hod.

 

Fotogalerie