Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 26. 5. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 26. 5. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Lenka Brožová, František Pražák, Blanka Ježková, Dominik Hanko, Veronika Vedejová, Alena Kuldová, Renáta Jurková, Petra Smetanová, Pavla Kofrová

Omluveni: Andrea Křížová, Ivana Poláčková, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Zora Berglová, Antonín Tym, Alena Kaiserová, Petr Krňák

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

  1. Informace o proběhlých akcích
  2. Vyhodnocení ankety z fóra
  3. Aktualizace KPZŽ
  4. Akce podzim 2014
  5. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2014
  6. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 23. 6. 2014 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Informace o proběhlých akcích

6. 5. proběhlo 2. projednávání budoucnosti pivovaru
zápis viz http://zdravemesto.litomerice.cz/kulate-stoly.html

10. 5. Férová snídaně - účast cca 60 lidí

17. 5. Ukliďme Litoměřice - během 2 hodin byly uklizeny všechny 3 černé skládky - účast 60 lidí

21. 5. Kulatý stůl na téma psí exkrementy - malá účast občanů, velké zastoupení města

Květen - probíhají akce - Místa přátelská seniorům - 2. ročník - velká účast
                                           Místa přátelská rodinám - očekával se větší zájem

15. 5. zasedání sekce mladých NSZM v Litoměřicích - prezentace dětské zastupitelstvo a Zdravé město

25. 5. IZS pro MŠ - cca 300 dětí, skvělá stanoviště

29. 5. Fairtradový piknik na Ostrově

31. 5. Procházka po Zemi - přijďte s malými dětmi

5. 6. protikuřácká akce v MKZ pro mladé

BOD 2 - Vyhodnocení ankety z fóra

Vyhodnocení TOP problémů z fóra 2014 (fórum Desatero problémů Litoměřic 9. dubna, ověřovací anketa do 18. května) 

 

Navržený problém na rok 2014 Počet hlasů - veřejná diskuze Počet hlasů - ověřovací anketa (max. 2 problémy) Pořadí fórum Pořadí anketa ověřeno
Úplné zrušení heren a automatů ve městě 49 121 1. 2. ANO
Zlepšit cyklodopravu ve městě 33 110 2. 3. ANO
Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel 27 45 3. 10. ANO
Zřídit občanskou poradnu (právní služby) 24 27 4. 13. NE
Zřídit výchovnou zemědělskou farmu pro děti a žáky škol 23 25 5. 14. NE
Zrušit automaty na sladkosti na školách 20 68 6. - 7. 6. ANO
Vybudovat startovací byty 20 44 6. - 7. 11. NE
Vybudovat atletický ovál na ZŠ Havlíčkova 19 87 8. 5. ANO
Řešit nedostatečné parkování u zimního stadionu 12 28 9. 12. NE
Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid  10 99 10. 4. ANO
Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál) 7 155 11. - 12. 1. neověřený problém
 Zlepšit způsob rekonstrukce Jiráskových sadů 7 20 11. - 12. 15. NE
 Řešit nevhodné chování mládeže (hlučení, ničení majetku, znečišťování pískovišť, kouření na dětských hřištích) 6 66 13. 7. NE
Rozšířit kamerový systém v problémových lokalitách (ul. Stránského, herna Severka a Družba, Motodůl) 5 59 14. 9. NE
Revitalizovat skatepark 3 17 15. 16. NE
Podorovat podnikání (pronájem nebo prodej objektů v kasárnách) 0 61  16.  8. NE

 Výsledky ankety najdete ZDE.

Doručeno 543 platných anketních lístků (z toho 537 v elektronické podobě a 6 z Informačního centra).

Poznámka pro příští rok:
Do sbírání dat k anketě zapojit větší počet lidí, členů komise ZM, kteří zajistí vyplnění anketních lístků pro určité skupiny obyvatel, popř. stánek před úřadem, aby byl počet občanů co největší a tím i anketa důvěryhodnější.

Výsledky ankety z Mladého fóra ZDE.

BOD 3 - Aktualizace komunitního Plánu zdraví a života (KPZŽ)

Na webových stránkách DataPlánu najdete aktualizovanou verzi KPZŽ, jak byla navržena na komisi na základě nových TOP problémů z fóra 2014.
Kominutní Plán zdraví a života ZDE.

Prosím, pokud máte připomínky či náměty, jak plán ještě doplnit či upravit, zašlete email do 9. 6. 2014.

BOD 4 - Akce podzim 2014

28. 5. Proběhla schůzka k naplánování akcí pro Evropský týden mobility 2014 (16. - 22. 9. 2014)
Téma: Naše ulice, naše volba

Cyklopeloton - čtvrtek 4. 9.
O dopravě hravě - Ostrov - pátek 12. 9.

Kampaň Dny zdraví
27. 9. (sobota) proběhne na ZŠ Havlíčkova - Sportovní jarmark - prezentace sportovních oddílů a aktivit pro děti (soutěže, turnaj, hry, občerstvení, moderace, hudba) - bude projednáno na komisi sportu 9. 6.
Naváže Týden sportu zdarma - dny otevřených dveří v oddílech.

Hlavní náplní kampaně bude podpora pohybu v závislosti na zdraví.

BOD 5 - Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2014

Tento bod bude řešen na komisi 23. 6.

BOD 6 - Různé

27. 5. Geotermální projekt v Litoměřicích - veřejná diskuze
28. 5. Aukce židlí pro Hospic
31. 5. Procházka po Zemi
13. 6. DUN DUN - férový festival inspirovaný Afrikou

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 23. 6. 2014 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie