Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 23. 6. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 23. 6. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Andrea Křížová, Ivana Poláčková, Jana Hanousková, Miroslava Najmanová, Zora Berglová, Dominik Hanko, Alena Kaiserová, Petra Smetanová

Omluveni: Lenka Brožová, František Pražák, Blanka Ježková, Veronika Vedejová, Alena Kuldová, Renáta Jurková, Pavla Kofrová, Antonín Tym, Petr Krňák

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2014
 2. Informace o proběhlých akcích
 3. ECI - předběžné výsledky
 4. Termín akcí - podzim 2014
 5. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 28. 7. 2014 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

 BOD 1 - Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2014 (APZ)

APZ 2014 (přílohou zápisu) je průběžně naplňován.

Plnění:

 1. - Obhajoba kategorie "B" - proběhne na podzim 2014
 2. - Strategické řízení - probíhá dle harmonogramu projektu MISTRAL
 3. - Energetický management - probíhá dle harmonogramu projektu MAESTRO
 4. - ECI indikátory - šetření provedena, výsledky budou v červenci (A1 Spokojenost, A3 Mobilita) a v srpnu (uhlíková a ekologická stopa)
 5. - Fairtradové město - indikátory plněny dle Akčního plánu pro FT 2014
 6. - Zdravotní plán města Litoměřice - vypracována nová Analýza zdravotního stavu obyvael Litoměřic, na podzim 2014 bude aktualizován ZP a stanoveny TOP 3 zdravotní problémy na rok 2014 - 2016
 7. - Kampaň 30 dní pro neziskový sektor - úspěšně proběhly akce pro rodiny i seniory
 8. - Zapojení podnikatelského sektoru - v říjnu 2014 by měla proběhnout akce pro školy a firmy z regionu s nabídkou studijních programů, při doborovolnickém centru funguje firemní dobrovolnictví, malá motivace firem k donátorství - návrh pro rok 2015 - donátorství občanů pro město
 9. - Zajištění čistoty ve městě - úspěšně proběhla kampaň "Ukliďme Litoměřice - Ukliďme Česko"
 10. - Propagace ZM - průběžně plněno, tiskové zprávy o akcích, o prázdninách bude vytvořen nový propagační materiál
 11. - Příklady dobré praxe - výměna probíhá mezi dalšími ZM
 12. - Získání externích zdrojů pro realizaci MA 21 - do 5. 8. 2014 bude podána žádost o projekt na MŽP - švýcarské fondy

BOD 2 - Informace o proběhlých akcích

Místa v Litoměřicích přátelská rodinám (23. 4. - 31. 5. 2014)
Účast: 83 rodin
Oceněno: 6 rodin (absolvováno min. 10 akcí)
Shrnutí:
malé časové rozmezí pro hodně akcí, 2 akce v jeden den
Doporučení:
uspořádat akce během roku (min. 6 měsíců)
příště zapojit kulturní zařízení - např. muzeum, galerii, divadlo, DK, kino, ...
přidat sportovní zařízení - bazén, zimní stadion, ...

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům - II. ročník (3. 5. - 29. 5. 2014)
Účast: 90 seniorů
Oceněno: 34 seniorů, 6x hlavní cena (absolvovali všechny akce), 28x balíček (min. 7 akcí)
Shrnutí:
velká spokojenost seniorů
větší aktivní zapojení seniorů (2013 oceněno 25 seniorů)
nové akce
problém "honby za razítky"
Doporučení: bez hlavní ceny, ocenit pouze za splnění např. 10 aktivit, lepší kontrola na místě

DUN DUN - africký férový festival 13. 6.)
vydařená akce ZM a FT města Litoměřice, o. s, Shinebean a partnerů

Do života bez karambolu (17. 6.)
akce Policie ČR, ZM a partnerů
14 stanovišť pro žáky 9. tříd, účast cca 300, velmi kladné hodnocení škol

BOD 3 - ECI indikátory 2014 - předběžné výsledky

R. V. představila předběžné výsledky ECI indikátoru A1  - Spokojenost občanů s místem, kde žijí a pracují.
V Litoměřicích je to v roce 2014  90,6 % (89,3 % v roce 2007 a 81,3  v roce 2011) mírně a velmi spokojených občanů.
Závěrečné zprávy ECI indikátorů A1 Spokojenost občanů s místem, kde žijí a pracují a A3 Mobilita a místní přeprava vypracuje společnost CI2 do 15. 7. 2014.
Výsledky budou prezentovány v tisku a předány vedení města, dále budou vypracována návrhová opatření ke zlepšení.

BOD 4 - Termíny akcí - podzim 2014

SPORTOVNÍ JARMARK - termín předložen na sobotu 4. 10.
(25. 6. proběhne jednání s partnery - Slavoj a Slovan Litoměřice)

ETM 2014 - téma: Naše ulice, naše volba
Harmonogram akcí:

termín              akce věk. skupina garant

4. 9. čt

8 - 11 hod.

Cyklopeloton pro školy
objetí škol zakončené závodem štafet na Střeleckém ostrově
ZŠ (2. stupeň), SŠ Rita Vlčková (RV)
DDM, MěP, ČČK)

10. 9. st

od 9 hod.

Turnaj v Jukskei
(Domov U Trati)
senioři a klienti CSP Domov U Trati

12. 9. pá

16 - 19 hod.

O dopravě hravě zdravě
(Střelecký ostrov)
rodiče a děti RV + všechny stanoviště

16. 9. út

8 - 12 hod.

Bezpečná cesta do školy
(areál SEVERu)
1. třídy ZŠ DDM Rozmarýn

17. 9. st

15 - 17 hod.

BMX dráha s intruktorem mladí DDM Rozmarýn

18. 9. čt

9 - 11 hod.

Beseda BESIP senioři Pavla Kofrová

19. 9. pá

9 - 12 hod.

Dopoledne pro MŠ v knihovně Knihovna KHM

20. 9. so

9 - 12 hod.

Nordic Walking aktivní senioři, občané RV

21. 9. ne

8.45 a 10.30

Cyklobus zdarma aktivní občané RV

22. 9. po

8.30 - 11.30

Naše ulice, naše volba
malování na silnici v Šaldově ulici + doprovodný program
RV + MŠ, DDM, U Trati
celý den MHD zdarma všichni RV, odbor dopravy

Obhajoba 6. 10. 2014

Energetická konference 23. - 24. 10. 2014

24. 10. 2014 proběhne ekologická konference Kapradí - spojeno s oslavou 20 let SEVERu

BOD 5 - Různé

 • cena Aloise Klára - nominace do 30. 6. 2014
  komise ZM a MA21 schválila návrh R.V. na nominaci Aleny Kuldové na cenu A. Klára za dlouholetou a obětavou práci v oblasti zdraví, zajišťování preventivních programů, spolupráce s městskou nemocnicí a propagaci zdraví a zdravého životního stylu
 • Mladé fórum - výsledky ankety budou předloženy 10. 7. radě města, P. Hermann seznámí s výsledky přímo starostu města a domluví možná opatření (výsledky ověřovací ankety z fóra mladých přílohou)
 • termíny komisí 2. pol. 2014
  28. 7.
  15. 9.
  20. 10.
  24. 11.
  15. 12.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 28. 7. 2014 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie