Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 15. 9. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 15. 9. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Jana Hanousková, Petra Smetanová, Veronika Vedejová, Renáta Jurková, Lenka Brožová, Ivana Poláčková, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Petr Krňák, Dominik Hanko

Omluveni: František Pražák, Alena Kaiserová, Andrea Křížová, Miroslava Najmanová, Zora Berglová, Alena Kuldová, Antonín Tym

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann

Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

  1. Obhajoba "B" 2014
  2. Naplňování kritérií MA 21
  3. ECI indikátory - výsledky dotazníkového šetření
  4. Akce podzim 2014
  5. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 20. 10. 2014 ve 14 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Obhajoba "B" 2014

RV seznámila členy komise s prezentacemi a programem obhajoby kategorie "B" podle kritérií MA 21

6. 10. 2015 od 13 do 15.30 hod. v gotickém Hradě v Litoměřicích

Program:
13.00 - 14.30 blok prezentací - systémová a oblastí udržitelného rozvoje
14.30 - 14.40 přestávka
14.40 - 15.30 otázky hodnotitelů, diskuze

Očekává se hojná účast hodnotitelů a významných hostů!

Účast členů komise je povinná.

BOD 2 - Naplňování kritérií MA 21

Do 20. 9. 2014 byly do Databáze kritérií MA 21 doplněny nutné údaje k připuštění k Obhajobě http://ma21.cenia.cz/Str%C3%A1nkymunicipalit/00263958/tabid/862/language/cs-CZ/Default.aspx

Stav ke dni 23. 9.: ve všech kritériích byly zadané dokumenty a další přílohy schváleny.

BOD 3 - ECI indikátory - výsledky dotazníkového šetření

Výsledky ECI indikátorů A.1 - Spokojenost občanů s místem, kde žijí a pracují a indikátoru A.3 - Mobilita a místní přeprava jsou zveřejněny na: http://zdravemesto.litomerice.cz/indikatory-ur/spolecne-evropske-eci.html

Výsledky byly předány vedení města a vedoucím odborů MěÚ, prezentovány v tisku a dále budou vypracována návrhová opatření ke zlepšení.

BOD 4 - Akce ZM podzim 2014

4. - 27. 9. akce v rámci kampaně Evropský týden mobility 2014 - 12 akcí pro všechny věkové skupiny

22. - 26. 10. Pyramida z odpadků na Mírovém náměstí - kampaň ŽP k třídění odpadů

1. 10. Národní dny bez úrazů - akce IZS Tvůj ochránce  pro 5. třídy na Zahradě Čech

4. 10. Sportovní jarmark na ZŠ Havlíčkova - prezentace sportovních klubů, 10 - 14 hod.

6. 10.  Obhajoba "B"

4. - 26. 10. kampaň Dny zdraví - akce pro veřejnost, školy, volné vstupy - plakát přílohou

20. 10. veřejné projednání objektu kasáren pod Radobýlem

21. 10. soutěž škol ve vaření

22. - 23. 10. Energetická konference

20. 11 Noc venku - akce ke zviditelnění problematiky bezdomovectví - přespání na náměstí ve stanu, k přiblížení situace bezdomovců a možnosti zapojení a pomoci občanů

BOD 5 - Různé

5. 8. podána žádost projektu READY 21 na MŽP - švýcarské fondy (realizace MA 21, energetika, doprava, strategické řízení)

Radniční zpravodaj je k vyzvednutí na informačním centru na Mírovém náměstí.

20. 8. byly předány certifikáty novým nekuráckým provozovnám http://zdravemesto.litomerice.cz/nekuacke-provozovny.html

Zabezpečení úklidu ve městě - na další jednání komise pozvat V. Blechu - technika služeb TSM zodpovědného za čistotu ve městě

1. 9. otevřena občanská poradna základního a sociálního poradenství pro osoby v nouzi

Multigenerační zóna na Střeleckém ostrově je velmi využívaná.

6. 10. starosta města předá ceny A. Klára - komisí ZM navržena A. Kuldová

Ocenění dobrovolníků - proběhne koncem roku, DC má akreditaci pro akce krátkodobé, dlouhodobé a mimořádné události, v rámci firemního dobrovolnictví pracuje firma Lafarge.

15. 10. beseda pro seniory se zástupci ČOI o prodejních akcích

24. 10. Kapradí - 20. ročník ekologické konference SEVER

22. 11. celonárodní sbírka potravin

4. 10. den architektury - Jiráskovy sady - procházka s architektem

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 20. 10. 2014 od 14 hod.

 

Fotogalerie