Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 20. 10. 2014

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Komise projektu Zdravé město a místní Agenda 21

konané dne 20. 10. 2014 od 14.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Jana Hanousková, František Pražák, Blanka Ježková, Dominik Hanko, Miroslava Najmanová, Ivana Poláčková

Omluveni: Petra Smetanová, Veronika Vedejová, Renáta Jurková, Pavla Kofrová, Petr Krňák, Alena Kaiserová, Andrea Křížová, Zora Berglová, Alena Kuldová, Antonín Tym, Lenka Brožová

Hosté: Václav Blecha

Program:

 1. Úklid města – host: V. Blecha
 2. Obhajoba „B“ Litoměřice - hodnocení
 3. Obhajoba Praha – 25.11.2014
 4. Akční plán 2014 – nesplněné úkoly
 5. Akce podzim 2014
 6. Různé

Konec jednání: 15.15 hod.
Termín příštího jednání: 24. 11. 2014 ve 14 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Úklid města - host: V. Blecha

Václav Blecha, technik odboru územního rozvoje MěÚ Litoměřice zodpovědný za čistotu ve městě a součinnost s TSM, informoval členy komise o systému zabezpečení úklidu v centru města a jeho přilehlých částech.

Při pracovním úřadu (spadá pod paní Hylánovou) pracuje skupina osob s postižením (9 lidí), která denně pod vedením svého mistra uklízí centrum města a jeho přilehlé části. Pracovní doba je od 6 hod. do 14.30 hod.

Při TSM pracuje skupina osob pod vedením pana Knotka, která má na starost čistotu v Masarykově ulici.

Podnět komise: zajistit pravidelný úklid v části Ke Katovně, na Mostné hoře a ulici Plešivecká.

P. Hermann iniciuje jednání k zajištění pravidelného úklidu odpadků na Mostné hoře klienty Diakonie (v předešlých letech již dobře fungovalo – úklid odpadků byl prováděn v pondělí, středu a v pátek), dále zajistí jednání s velitelem městské policie ohledně kontroly pořádku na Mostné hoře.

Je možné uspořádat anketu o vhodném rozmístění odpadkový ch košů ve městě, což bylo problémem vzešlým z fóra 2014.
(TOP10 - 2014: :Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid)

BOD 2 - Obhajoba "B" Litoměřice - hodnocení

P. Hermann poděkoval všem členům komise, kteří se zúčastnili 6. 10. veřejné Obhajoby „B“ v Litoměřicích. Proběhlá obhajoba měla u členů komise i hodnotitelů kladný ohlas, připomínky hodnotitelů budou zapracovány do Akčního plánu pro rok 2015.

BOD 3 - Obhajoba Praha 25. 11. 2014

Členové komise mají možnost se zúčastnit druhé části Obhajoby, která proběhne dne 25.11. v rámci 21. konference NSZM ČR 2014. Zaregistrovat se je možné na webu: http://zdravamesta.cz/cz/akce/postup-po-volbach-do-mistnich-zastupitelstev-mistni-agenda-21-jako-inspirace-vice-na-celostatni-konferenci-narodni-site

Zaměření na konkrétní témata a oblasti:
Křižánky – Komunitní rozvoj malých obcí
Drahanská vrchovina – Spolupráce na rozvoji regionu
Vsetín – Personální systém městského úřadu
Kopřivnice – Procesní řízení
Litoměřice – Spolupráce s mládeží
Chrudim – Strategický plán

Návrhy komise na akce spolupráce s mládeží:
školy: sportovní aktivity, oddíly, jarmark, vaření, granty,
nízkoprahové kluby pro děti, týden primární prevence, děti a senioři, pahorek – děti,
NDBU – 6 akcí, dobrovolnictví, DZ, soutěž o protidrogový plakát – ZŠ. SŠ,
konference – prorodinná politika, koncepce rodinné politiky,
prorodinné aktivity, knihovna – mladý čtenář,
ZUŠ – Mladivadlo, MKZ Škola 2014,

BOD 4 - Akční plán 2014 - nesplněné úkoly

Dle akčního plánu je potřeba do konce roku splnit následující úkoly:

APZ bod. 6 – V listopadu 2014 bude uspořádáno setkání pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu, která splní následující úkoly:

 • a. formuluje 3 TOP zdravotní cíle na období 2014 – 2016 a na základě nové analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic aktualizuje zdravotní plán města
 • b. zajistit informovanost o výsledcích nové zdravotní analýzy odpovědným pracovníkům Městské nemocnice v Litoměřicích a Zdravotní a sociální komisi při Radě města
 • c. zpracuje doporučení k zlepšení aktuálních TOP3 zdravotních problémů

APZ bod 8. – Spolupráce s podnikatelským sektorem - zprostředkování spolupráce mezi zaměstnavateli Litoměřicka a základními a středními školami

BOD 5 - Akce podzim 2014

20.10. veřejné projednání objektu kasáren pod Radobýlem – od 17. hod, Hrad Litoměřice
21.10. soutěž škol ve vaření – zapojení všech ZŠ, SŠPHS
23. – 24.10. Energetická konference Energie (pro) města – Hrad Litoměřice
24.10. Kapradí – 14. ročník ekologické konference SEVER

20.11. Noc venku – akce ke zviditelnění problematiky bezdomovectví - přespání na náměstí ve stanu, k přiblížení situace bezdomovců a možnosti zapojení a pomoci občanů, večerní program na náměstí, hlavní organizátor NADĚJE

22.11. celonárodní sbírka potravin

25.11. Obhajoba Praha

BOD 6 - Různé

6.10. starosta města předal ceny. A. Klára – komisí ZM navržena A. Kuldová

Ocenění dobrovolníků – projednat s kom. plánováním a dobrovolnickým centrem termín a náplň akce.

15.10. beseda pro seniory se zástupci ČOI o prodejních akcích se nesetkala s velkou účastí občanů, v roce 2015 proběhne v rámci akce Místa přátelská seniorům.

Na příštím setkání komise je nutné stanovit prioritní téma grantů pro rok 2015 – na základě TOP 10 problémů z fóra 2014 je prozatimní návrh na téma „Zdravý životní styl“ – návrhy je možné zasílat R. Vlčkové, na setkání v listopadu o nich bude hlasováno.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 24 .11. 2014 od 14.00 hod. 

 

Fotogalerie