Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Koncepce sportu

Výzkumné zprávy

Na základě námětů z kulatého stolu o budoucnosti sportu v Litoměřicích nechalo město zpracovat Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci následující výzkumné zprávy.

Ekonomická analýza financování municipálního sportu ve městě obsahuje analýzu obecných podmínek města pro rekreační a výkonnostní sport, analýzu koncepce a koncepčních materiálů a analýzu rozpočtu města. Dále pak informuje o doporučení k tvorbě koncepce rozvoje sportu a návrzích na programové financování sportu.

Výzkumná zpráva k životnímu stylu a zdraví dětí a školáků poskytuje aktuální data o životním stylu mladé generace ve městě Litoměřice – pohybové aktivitě, volném čase, či rizikovém chování.

odkazy:
Ekonomická analýza financování municipálního sportu ve městě (.pdf)
Životní styl a zdraví dětí a školáků ve městě Litoměřice (.pdf)

 

Fotogalerie