Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 23. 1. 2015

Zápis z Řídící skupiny pro Fair Trade,
konané dne 23. 1. 2015

Přítomni: Marcela Trejbalová, Rita Vlčková, Zora Čuchalová, Hana Tobiášová, Petra Dostálová, Petr Panaš, Petr Hermann, Václav Tojnar

Omluveni: Antonín Tym, Jaromíra Zajícová, Michaela Kochrdová, Helena Učíková Lendacká, Kateřina Minková, Hana Rozmarová

Hosté: Renata Rokůsková

Program:

 1. Zahájení
 2. Akční plán na rok 2015
 3. Granty na podporu fair trade v Litoměřicích
 4. Diskuze

Jednání řídící skupiny pro FT v 9.00 hodin v Oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 zahájila Hana Tobiášová přivítáním přítomných členů a hosta. Přítomní členové řídící skupiny vzali na vědomí rezignaci Lucie Tojnarové na členství ve skupině.

K bodu 2 - Akční plán 2015

Skupina projednala a schválila Akční plán na rok 2015.

Úkoly:

 • projednat s DDM Rozmarýn konání Férové snídaně na Děstském dopravním hřišti (RV)
 • návrh programu Dun Dun, návrh konkrétní pomoci, kterou by měl festival podpořit (RR)
 • oslovit sponzory Dun Dun (PH)
 • zjistit společný termín stávky Mikulášů (HT)
 • v červenci/srpnu uspořádat výstavu "Jeden den s Bantou" s ochutnávkou FT produktů v Městské nemocnici
 • připravit kartičky pro Infocentrum a MP se seznamem FT provozoven (HT)
 • projednat s MKZ opakované promítání FT spotu v kině Máj (MT)

K bodu 3 - FT granty

Granty na rok 2015 byly vyhlášeny. Skupina rozhodla, že podané žádosti o grant budou hodnotit ti členové řídící skupiny, kteří žádost o grant nepodávají, ani nejsou členy/zaměstnanci organizace, která žádost o grant podává.
Připomínka - současná forma žádosti o malý grant (v excelu) je nevhodná - je třeba upravovat rozměr každké buňky a je zbytečně obsáhlá.

Úkoly:

 • zjednodušit formulář žádosti o poskytnutí FT grantu v příštím ročníku (HT)

K bodu 4 - Diskuze

Návrhy:
PP - Přednášky pro klienty domova seniorů v Alšově ul.
VT - přednášky pro klienty Naděje - projedná s P. Smetanovou
RV - podpora FT provozoven - sbírání razítek navštívených provozoven
PD - umístit v Infocentru vlaječku FT
RV - změna výlohy v KHS (náhrada za robité okno) - 2 magnetické tabule s logy FT města a ZM
PD - zadat úpravu okna studentům grafického designu

Úkoly:

 • projednat s ředitelem SŠ a MŠ o. p. s. Litoměřice grafickou úpravu okna KHS (PD)
 • zajistit vyhotovení vlaječky FT města (HT)

Další setkání řídící skupiny se bude konat 20. března 2015 od 9.00 hodin v MěÚ Litoměřice, Pekařská 2.

Zapsala: Hana Tobiášová 

Zápis (pdf)

 

Fotogalerie