Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 20. 3. 2015

Zápis z Řídící skupiny pro Fair Trade,
konané dne 20. 3. 2015

Přítomni: Marcela Trejbalová, Rita Vlčková, Zora Čuchalová, Hana Tobiášová, Petra Dostálová, Petr Hermann, Václav Tojnar, Hana Rozmarová

Omluveni: Antonín Tym, Jaromíra Zajícová, Michaela Kochrdová, Helena Učíková Lendacká, Kateřina Minková, Petr Panaš

Hosté: Veronika Bačová

Program:

  1. Zahájení
  2. Nabídka spolupráce s Ekumenickou akademií Praha
  3. Férová snídaně
  4. Dun Dun
  5. Granty na podporu fair trade v Litoměřicích
  6. Diskuze

Jednání řídící skupiny pro FT v 9.00 hodin v Oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 zahájila Hana Tobiášová přivítáním přítomných členů a hosta.

K bodu 2 - Nabídka spolupráce s Ekumenickou akademií Praha

Veronika Bačová z Ekumenické akademie Praha informovala přítomné o činnosti, projektech a kampaních EA v oblasti fair trade a rozvojové spolupráce:

- nabídka seminářů, zejména FT a klimatická změna. Klimatická snídaně může být inspirací pro Férovou snídani 2016 v Litoměřicích
- kampaň za férovou čokoládu. EA se zúčastní v rámci této kampaně Dne udržitelného města v Litoměřicích 4. 9. 2015
- nabídka kakaové hmoty na výrobu čokolády

Úkoly:
- zajistit, zda CŠJ stále vaří fairtradový čaj (HT)
- zjistit kontakty na konkrétní učitele v Litoměřicích, věnující se rozvojové spolupráci, které lze oslovit v rámci kampaně (HT)

K bodu 3 - Férová snídaně

Letošní snídaně ponese motto "Na snídani na kole".

Úkoly:
- doplnit motto do tiskové zprávy v Radničním zpravodaji (PD)
- Zařadit férovou snídani do akcí pro rodiny s dětmi (RV)
- soutěž na kolech, odrážedlech (DDM)

K bodu 4 - Dun Dun

Projednán a upraven návrh programu:
13,30 - zahájení festivalu
13,30 - 14,00 Abdul Traore (Mali) - tanec
14,00 - 14,30 čtení (vybere Zorka, čte Marcela)
14,30 - 15,00 3 bubeníci (Guinea)
15,00 - 16,00 Chizika - módní přehlídka africké módy (vyrobeno v Tanzanii)
16,00 - 16,30 Abdul Traore
16,30 - 17,30 Petr Šušor - bubenický workshop
17,30 - 18,30 zpěv ?
18,30 - 19,30 Ilona Bitnerová ? - beseda o Tanzanii s nadhledem (ve Fér kafe)

- návrh - odměnit každého, kdo přijde v africkém kostýmu
- návrh - výstava velkoformátových fotografií Tomáše Krafky
- knihovna zajistí workshop "korálková"

Úkoly:
- zajištění sedacích polštářů + sedáků (ZČ)
- zjištění 3 polštářů (VT)
- zajištění palet a dek (VT, PD)
- zajištění karimatek, příp. dalších dek (HT)
- projednat s doc. Pavlem Nováčkem z katedry rozvojových studií UP Olomouc vhodnou formu spolupráce města s keňskou vesnicí (RV)

K bodu 5 - Granty na podporu fair trade v Litoměřicích

O poskytnutí dotace na podporu fair trade v Litoměřicích požádalo 7 žadatelů. Vzhledem k tomu, že všichni splnili vyhlášené podmínky a vzhledem k alokované částce budou dotace poskytnuty všem žadatelům.

Další setkání řídící skupiny se bude konat 22. května 2015 od 9.00 hodin v MěÚ Litoměřice, Pekařská 2.

Zapsala: Hana Tobiášová 

Zápis (pdf)

 

Fotogalerie