Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 20. 4. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 20. 4. 2015 od 15 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, František Pražák, Petra Smetanová, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Blanka Ježková, Miroslava Najmanová, Petr Krňák, Lenka Brožová 

Omluveni: Pavla Kofrová, Alena Kaiserová, Renáta Jurková, Alena Pávková, Antonín Tym, Dominik Hanko, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Lenka Simerská, Zora Berglová, Alena Kuldová, Jana Pavlasová

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fórum 2015 - hodnocení
 2. Sčítání lidí bez domova - Naděje
 3. Zdravotní plán - aktivity k TOP 3 2015 - 2017
 4. Audity UR - setkání s oponenty
 5. Různé

Konec jednání: 16.20 hod.
Termín příštího jednání: 25. 5. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fórum 2015 - hodnocení

Desatero problémů Litoměřic 13. 4. 2015

Účast - 226 osob (rok 2014 - 200 osob, rok 2013 - 170 osob, rok 2012 - 140 osob)

Novinky:

 • koordinátoři oblastí
 • Vize 2050 - projekt Pocacito Centra pro otázky ŽP UK
 • systém občerstvení

Náměty pro fórum 2016:

 • hlasování u stolů pomocí lístečků (návrh: 4 lístky první hlasování v rámci jednotlivých oblastí)
 • zapisovatel na arch
 • představení aktivity k podpoře (vyhlášení pro zájemce již na začátku roku, na akci si musí připravit nástěnku nebo banner s představením záměru, jak budou finance použity)
 • metodika pro garanty oblastí, instrukce pro politiky - jaká je jejich funkce, proškolení společně s koordinátory
 • více času pro práci u stolů (45 min.)

Anketa

V letošním roce bude pro anketu pilotně v rámci NSZM využit systém společnosti D21 Karla Janečka, českého matematika a vizionáře.

Více informací k fóru a anketě na webových stránkách Zdravého města.

Prosíme všechny členy komise o rozeslání informací o anketě občanům Litoměřic (probíhá do 31. 5. 2015).

BOD 2 - Sčítání lidí bez domova - Naděje

Mgr. Petra Smetanová, koordinátorka Naděje, představila projekt Sčítání lidí bez domova, který probíhal na 5 místech (Litoměřice, Lovosice, Roudnice n/L, Kadaň, Klášterec).

Sčítání probíhalo pomocí dotazníků:

 • venku v terénu, v azylových domech, noclehárnách, ubytovnách
 • 25. 2. mezi 14.00 a 18.00 hodinou

Sbíraná data: věk, pohlaví, kde osoba přespala v noci z 24. na 25. 2., kolik let je na ulici, zda je na území města déle nebo méně než rok

Výsledky za Litoměřice (poměrově podobné výsledky byly i v dalších městech).

Celkem bylo sečteno: 156 dospělých a 52 dětí!!

Z toho přespalo:

 • venku 14 lidí (12 mužů a 2 ženy)
 • na noclehárně 5 osob (4 muži a 1 žena)
 • na azylovém domě pro jednotlivce 30 osob (21 mužů a 9 žen)
 • na azylovém domě pro rodiny a pro matky s dětmi 41 dospělých (24 mužů a 25 žen) a 52 dětí
 • na ubytovně 64 osob (pohlaví nezjišťováno)
 • v bytě u známých 2 osoby - muži

BOD 3 - Zdravotní plán - aktivity k TOP 3 2015 - 2017

Tento bod byl pro nedostatech času a malou účast členů komise na jednání přesunut na následující jednání.

BOD 4 - Audity UR - setkání s oponenty

OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE - termíny setkání:

Hodnoceno od -2do +2 (velmi pozitivní vývoj)

 1. Veřejná správa a územní rozvoj +1, termín 20. 4., 27. 4.
 2. Životní prostředí +1, 13. 4.
 3. Udržitelná výroba a spotřeba +2
 4. Doprava +1
 5. Zdraví +1, 22. 5.
 6. Místní ekonomika a podnikání +1, 5. 5.
 7. Vzdělávání a výchova +1, 24. 4.
 8. Kultura a místní tradice +2, 23. 4.
 9. Sociální prostředí +2
 10. Globální odpovědnost +2, 2. 4.

Chybí ještě termíny pro 3 audity, setkání musí proběhnout do 31. 5. 2015.

BOD 5 - Různé

 •  27. 3. proběhlo Mladé fórum, účast 60 žáků z 11 škol, součástí akce byl i projekt Vize Litoměřice 2050, letos možnost vytipování problémů do 200 tis. Kč, anketa k ověření problémů trvá do 10. 5. 2015. Více na https://www.youtube.com/watch?v=Q5s8HzQB4Co
 • dne 16. 4.   proběhla beseda proti kouření s Doc. MUDr. Evou Králíkovou, poděkování patří p. Kuldové za zprostředkování takto erudovaného odborníka a za zajištění účasti studentů, více na https://www.youtube.com/watch?v=RMyBg5L0huw
 • 18. 4. Ukliďme Litoměřice, Ukliďme Česko, účast 115 osob!
  TOM Litomíci, dobrovolníci Diecézní charity, děti z Dětského domova, senioři z Domova U Trati, klienti Naděje a azylového domu M. Pomocné + aktivní občané. Naplněny 3 kontejnery odpadků - 12 tun. Uklizen prostor za garážemi u MŠ na Cihelně, panelová cesta od ulice Kamýcké k Richardu a okolí Penny Marketu a dolního nádraží. Poděkování patří všem zúčastněným a K. Krňákové za spolupořádání. Reportáž: https://www.youtube.com/watch?v=Z-KhDzktjiA
 • od května startují kampaně pro seniory a rodiny - Místa přátelská seniorům (3. ročník) a Místa přátelská rodinám (2. ročník). Reportáže: https://www.youtube.com/watch?v=4tsQZbIfDn8   a    https://www.youtube.com/watch?v=KLjL_nM7wUU
 • 15. 4. proběhla Vernisáž návrhů k architektonické soutěži ke kasárnám pod Radobýlem
 • 22. 4. Den Země pro MŠ
 • 23. 4. Dětský den bez úrazů - pro 2. třídy ZŠ
 • 24. 4. Ekofilm pro školy
 • 8. 5. Den s lesy  - Kostomlaty
 • 9. 5. Férová snídaně - od 10 hod. na dopravním hřišti
 • 16. 5. Den stepí - Raná
 • partizipativní rozpočet - bude OPaS vyprácována analýza pro využití v Ltm
 • výsledky ankety k Rákosníčkovu hřišti (vyhrálo místo na Cihelně) http://zdravemesto.litomerice.cz/akce-2015/664-rakosnikovo-hit-vysledky-ankety-20-4-2015.html
 • květen - Podnikatelské fórum
 • červen - kulatý stůl ke školství - gymnázium

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 25. 5. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie