Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 22. 5. 2015

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 22. 5. 2015

Přítomni: Marcela Trejbalová, Rita Vlčková, Zora Čuchalová, Hana Tobiášová, Hana Rozmarová
Omluveni: Antonín Tym, Jaromíra Zajícová, Michaela Kochrdová, Helena Učíková Lendacká, Kateřina Minková, Petr Panaš, Petra Dostalová, Václav Tojnar

Program:
1. Zahájení
2. Férová snídaně
3. Dun Dun
4. Granty na podporu fair trade v Litoměřicích
5. Soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade
6. Různé

Jednání řídící skupiny pro FT v 9.00 hodin v Oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice, Pekařská 2 zahájila Hana Tobiášová přivítáním přítomných členů.

K bodu 2 – Férová snídaně
Skupina zhodnotila akci jako úspěšnou.
Návrhy na příští ročník:
- zajistit prodej místního pečiva
- uvařit společný oběd

K bodu 3 – Dun Dun
HT seznámila přítomné s probíhajícími přípravami na festival, programem, rozmístěním stánků, propagací. Organizátoři, členové řídící skupiny budou na akci v afrických kostýmech. Zkouška + tvorba kostýmů se uskuteční 10. 6. 2015 od 16.55 v Oddělení projektů a strategií MěÚ Litoměřice, Pekařská 2.

Úkoly:
- Pozvat družiny základních škol (HT)
- Šířit pozvání, letáky, plakáty (všichni)
- Dojednat prohlídku vláčku za účelem výzdoby (PD)
- Na zkoušku kostýmů přinést vše, co lze na kostýmy použít - látky, šátky, korále, oblečení (všichni)
- Projednat tvorbu společné „africké písně“ (MT)
- Zajistit fotodokumentaci akce (HT, PD)
- Sjednat nápojový stánek (RV)
- Zajistit dobrovolníky (HT)
- Zajistit výlep plakátů (HT)
- Zajistit třídění odpadu (HT, PH)
- Prezentace „Afrika – hádanka na každém kroku“ proběhne v kavárně Fér Kafe od 15.00 a od 17.30 hodin.
- Zajistit palety a deky (VT, PD)
- Zajistit karimatky, příp. další deky (všichni)
- Zajistit povolení sbírky na školní pomůcky pro školu v Ndere, Keňa (HT, RR)

K bodu 4 – Granty na podporu fair trade v Litoměřicích
Dne 15.5.2015 se v Knihovně K.H.Máchy uskutečnila akce Fair trade máme v malíčku, pořádaná spolkem LiPen.
Na tuto akci naváže další setkání s názvem „Sousedi, pojďte na kafe!“. Setkání proběhne v neděli 31. května od 14 hodin v parku Václava Havla na prostranství před kavárnou Fér Kafe. Akce pořádaná k Mezinárodnímu dni sousedů ve spolupráci se spolkem ProLUKA nabídne sousedské setkání a povídání, prezentaci a ochutnávku férové kávy, malé hudební vystoupení a také výměnný obchod.

K bodu 5 – Soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade
HT informovala o probíhající soutěži Kde v Litoměřicích hledat fair trade. Soutěžní karty budou po dobu soutěže – do 23. srpna 2015 k dispozici v Infocentru na Mírovém náměstí.

Úkoly:
- Předat Knihovně plakát k soutěži (HT)

K bodu 6 – Různé
MT informovala o projektu „TriNet Global - Local Authorities, Business Sector and Universities as Agents for Change” Ekumenické akademie Praha. V rámci tohoto projektu se 18. – 19. 6. 2015 uskuteční mezinárodní setkání s partnery z Německa, Dánska, Rakouska, kde bude Marcela Trejbalová prezentovat činnost Fairtradového města Litoměřice.

Zapsala:
Hana Tobiášová

 

Fotogalerie