Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 25. 5. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 25. 5. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Hanousková, Dominik Hanko, Ivana Poláčková, Veronika Vedejová, Lenka Simerská, František Pražák, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Blanka Ježková, Miroslava Najmanová, Pavla Kofrová, Alena Kaiserová, Lenka Brožová 

Omluveni: Petra Smetanová, Renáta Jurková, Alena Pávková, Antonín Tym, Zora Berglová, Alena Kuldová, Jana Pavlasová, Petr Krňák

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Ověřovací anketa z fóra Desatero problémů Litoměřic
 2. Výsledky mladého fóra a ověřovací ankety
 3. Zdravotní plán 2015 - 2020 - opatření k TOP 3
 4. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 22. 6. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Ověřovací anketa z fóra Desatero problémů Litoměřic

Od 21. 4 do 31. 5. 2015 probíhá anketa k ověření problémů z fóra ze dne 13. 4. 2015

Anketa probíhá na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/ , v listinné podobě na informačním centru na Mírovém náměstí.

V letošním roce anketa probíhala podle hlasovacího systému Demokracie 2.1, který vznikl v rámci aktivit známého matematika a vizionáře Karla Janečka. Hlavním přínosem je tzv. efekt více hlasů: každý hlasující má více hlasů, než je tomu v tradičních hlasovacích systémech. Účastník volby může vyjádřit více preferencí. Díky efektu více hlasů přináší D21 konsenzuálnější výsledky, a zvyšuje tak celkovou spokojenost hlasujících s výsledky.

Výsledky ankety budou předloženy radě města společně s výstupy z fóra a výsledky sociologického průzkumu (na jednání 11. 6. 2015). Dále bude vypracována zpráva o plnění prioritních problémů a předložena zastupitelstvu města.

Pro podření zájmu občanů o hlasování je možné využít v dalších letech volných vstupenek na Zahradu Čech nebo podobných bonusů.

BOD 2 - Výsledky Mladého fóra a ověřovací ankety

od 2. 4. do 10. 5. 2015 proběhla anketa k ověření problémů z Mladého fóra ze dne 27. 3. 2015, kterého se zúčastnilo celkem 60 žáků ze 7 základních škol (ZŠ: Na Valech, U Stadionu, Masarykova, Ladova, B. Němcové, Havlíčkova, Lingua Universal) a 5 středních škol (1.KŠPA, EKONOM, SŠ A MŠ Litoměřice, GJJ)

Vyhodnocení ankety:
Celkem doručeno listinných anketních lístků: 807
Počet platných anketních lístků: 777
Počet neplatných anketních lístků: 30
Počet hlasujících v elektronické anketě (formulář + FB): 180 (z toho 8 neplatných)
Počet hlasů celkem (osoba/2 hlasy): 1702
Závěrečná zpráva k Desateru problémů mládeže je přílohou zápisu.
Dne 11. 4. bude předložena radě města ke stanovení TOP problémů mladých a zajištění jejich řešení.

Návrh: zřízeníí wi fi do parku Jiráskovy sady.
Doporučení: Zastupitelstvo mládeže by mohlo spolupracovat s CCR na orientační stezce po litoměřických památkách – např. formou geocachingu.

BOD 3 - Zdravotní plán - aktivity k TOP 3 2015 - 2017

R. Vlčková informovala přítomné o setkání pracovní skupiny k auditu UR Zdraví.

Je potřeba zajistit každoroční vyhodnocování Zdravotního plánu společně se stanovením zodpovědných osob a provazbou na rozpočet.

Komise doplnila opatření k TOP 3 zdravotním problémům vyplývajícím ze Zdravotního plánu. Tato opatření budou předložena k doplnění pracovní skupině ke Zdravotnímu plánu.

BOD 4 - Různé

 • dne 26. 5. proběhne Podnikatelské fórum – akce k rozšíření spolupráce města s podnikateli
 • dne 9. 6. od 17 hod. proběhne kulatý stůl na téma Gymnázium – „naše rodinné stříbro“
 • dne 12. 6. proběhne v parku V. Havla africký férový festival Dun Dun
 • dne 13. 6. proběhne tzv. „Teplé“ otevírání parku Jiráskovy sady.
  Diskutována byla potřeba zřízení sáčků na psí exkrementy v parku
 • poslední jednání k auditům UR s expertními hodnotiteli se v Litoměřicích koná 26. 5.,
  Dne 3. 6. proběhne jednání všech oponentních hodnotitelů na pracovní skupině v Praze.
 • do 2. 6. probíhá kampaň pro seniory, závěrečné vyhodnocení proběhne 17. 6. v domě kultury https://www.youtube.com/watch?v=AoOWWI-rMvY
 • 9. 5. se konala férová snídaně v parku Jiráskovy sady https://www.youtube.com/watch?v=cRWeSO859Ug
 • 14. 5. se konal seminář k rozšíření mezinárodní rozvojové spolupráce pro zastupitele https://www.youtube.com/watch?v=gDfRpMj9uNY
 • 19. 5. proběhla akce v rámci Národních dnů bez úrazu – IZS pro MŠ, 16. 6. proběhne akce pro 9. třídy ZŠ – Do života bez karambolů
 • proběhly 2 akce z grantu ZM – Litoměřická dlažba - https://www.youtube.com/watch?v=lmEHidFuYnQ a Hravý ostrov naše radost na Střeleckém ostrově – instalace cyklomapy labské stezky
 • na červnovém setkání komise bude předložen přehled docházky členů komise a návrh k tomu, že vzhledem k časté absenci některých členů má komise problém s usnášeníschopností
 • Komise ZM souhlasí s podporou cyklodopravy v Litoměřicích a a instalací cyklostojanů ve městě

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 22. 56 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie