Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 5. 8. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 5. 8. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Jaroslav Růžička, Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Jana Hanousková, František Pražák, Pavla Kofrová

Omluveni: Kateřina Krňáková, Blanka Ježková, Ivana Poláčková, Lukas Wünsch, Miroslava Najmanová, Lenka Brožová, Renáta Jurková, Antonín Tym, Petra Smetanová, Petr Krňák, Zora Berglová,  Alena Kuldová, Dominik Hanko, Alena Kaiserová, Lenka Simerská

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Alena Pávková, Jana Pavlasová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Kampaň Evropský týden mobility
 2. Akce ke Dnům zdraví
 3. Školní fóra - prezentace
 4. Audity UR
 5. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 21. 9. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Kampaň Evropský týden mobility 2015

Kampaň má jako každoročně velké množství akcí pro všechny věkové kategorie:

pátek 11.9.
CYKLOPELOTON PRO ŠKOLY

průjezd městem a závod na Střeleckém ostrově

středa 16.9.
MAMINA CUP

Aktivní venkovní cvičení pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené.

URBAN TRAINING
Aktivní 120 minutový trénink pro ve sportovní značce Kari Traa v různých částech města. Registrace nutná předem na www.urbantraining.cz + zde také více informací o akci a dárcích.

TURNAJ V JUKSKEI
Domov U Trati od 9 hod.

čtvrtek 17.9.
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

od 8.30 na DDH, pro prvňáčky

Pátek 18. 9.
CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ – pro MŠ

Knihovna K. H. Máchy, Mírové náměstí 26, 8 – 12 hod.

Sobota 19. 9.
CYKLOBUS ZDRAMA s průvodcem

Odjezd: 8.45 na Kletečnou a v 10.30 na Mukařov

Neděle 20. 9.
NORDIC WALKING s instruktorem

sraz v 9.00 v parku Jiráskovy sady (u sochy vojáka)

Pondělí 21. 9.
DESATERO BEZPEČNOSTI PRO SENIORY

Policie ČR a MěP, Domov na Dómském pahorku,

Úterý 22. 9.
MĚSTSKÁ DOPRAVA ZDARMA - Den bez aut

Nechte své auto doma a jezděte městskou dopravou po celý den ZDARMA.

WORKOUT pro všechny
Slavnostní otevření venkovní tělocvičny na Střeleckém ostrově spojené s ukázkami cvičení a soutěžemi, které připravili Mladí zastupitelé. Sraz od 15.30 u prvků za letním kinem.
 

BOD 2 - Akce ke Dnům zdraví

Do říjnové kampaně Dny zdraví budou opět zapojeny NNO, ZŠ i MŠ.
Ve spolupráci s organizací Onkomaják http://www.onkomajak.cz/ a městskou nemocnicí proběhne akce Střevo tour 2015 o prevenci rakoviny tlustého střeva. Akce by se měla konat v Domě kultury v Litoměřicích (jako v roce 2012). Komise navrhuje tuto akci spojit s tradičním a hojně navštěvovaným bezplatným měřením zdravotních činitelů, které se koná na KHS.
Dále bude oslovena VZP jako partner kampaně a za její sponzorský příspěvek proběhnou vstupy do sportovních zařízení zdarma. Komise navrhuje využít opět plavecký bazén, zimní stadión a posilovnu
(v Pokraticích).
V říjnu budou také probíhat za účasti mladých zastupitelů, městských strážníků a v součinnosti s pracovníky živnostenského úřadu kontroly provozoven, zda nedochází k prodeji cigaret občanům mladším 18 let.
Také ve školním roce proběhne akce S jídlem si (ne)hrajem k podpoře zdravého stravování a vaření. Tento projekt bude mít následující části a jedná se o druhý ročník spolupráce s výživovou poradkyní p. Radkou Hazuchovou, které měla velký ohlas.
Projekt má následující části:
• Přednášky pro školy „Jsme to co jíme“ (říjen, listopad).
• Výtvarná soutěž (na školách, nejlepší práce škol budou společně vystaveny)
• Prezentace v knihovně (pro rodiče)
• Kulinářská soutěž (na SŠPHS na Dlouhé ulici – únor)
• Kurz vaření pro učitele (podzim 2015)

V sobotu 5. 9. od 10 do 13 hod. proběhne Sportovní jarmark a burza sportovního vybavení na ZŠ Havlíčkova.
Plakát jako pozvánka na akci přílohou zápisu.

BOD 3 - Školní fóra - prezentace

P. Hermann informoval ve své prezentaci o pilotním projektu NSZM – zavádění školních fór.
Zkušebně proběhla tato fóra v Litoměřicích na ZŠ Na Valech, Masarykova ZŠ a ZŠ U Stadionu. V současné době se zpracovává metodika pro potřeby NSZM. Školní fóra proběhla s podporou P. Panaše za SEVERu.

BOD 4 - Audity UR

  Do 31. 8. je nutné dopracovat připomínky hodnotitelů a odevzdat finální verze auditů UR všech 10 oblastí.

  14. 10. se koná na Hradě v LTM od 13 hod. veřejná Obhajoba Kategorie A.
  Prosím o zaznamenání termínů do kalendáře.

  BOD 5 - Různé

  U-ŽÍT Litoměřice – v pátek 4. 9. se od 14 do 19 hod uskuteční tzv. Den udržitelného města – ukázky šetrné dopravy a úsporné energetiky s možností si vyzkoušet elektromobily a auta na CNG několika značek, vyzkoušet a vyhrát elektrokolo či solární nabíječku, získat informace jak zateplit a vybrat správný kotel a mnoho dalšího včetně balónkové dílny a zábavy pro děti
  Plakát akce jako pozvánka přílohou, prosím o distribuci dále. Děkuji. Přijít se určitě vyplatí.

  • město obdrželo nabídku na instalaci „Šachů na ulici“ (projekt jako Piáno na ulici). Komise doporučuje umístění tohoto prvku do parku V. Havla.

  • k propagaci ZM by měla být vytvořena nová fotka – Zdravé město Litoměřice, fotografem bude opět. M. Zimmer. Návrh pro exteriér je park V. Havla a bude nutné vytvořit skupinu cca 35 lidí všech věk. kategorií. Předpokládaný termín focení – září 2015. přijímáme návrhy a prosíme o součinnost při focení

  • členové komise diskutovali nad úpravou loga ZM – ohraničeno v rámečku. Vzhledem k nízké účasti členů komise bude předneseno na dalším jednání.

  • Do 24. 8. je možné se zapojit do kampaně „Místa v Litoměřicích přátelská fair trade“. Všichni soutěžící, kteří zakoupí fairtradové produkty v minimálně šesti prodejnách, restauracích či kavárnách obdrží odměnu. Soutěžící, kteří nakoupí Fairtradové produkty v největším počtu provozoven, získají zajímavé ceny od místních pěstitelů.
  více na: http://zdravemesto.litomerice.cz/

  • Členové komise se vyjádřili k podnětu umístění cyklostojanů především na náměstí a na nádražích a k vytvoření podmínek pro cyklisty – zaměstnance úřadu (parkování kol, sprchy).Téma dopravy a elektromobility by se mělo stát prioritním v příštím roce.

  • Na základě hodnocení a doporučení auditů je nutné pro rok 2016 Komunitní plán zdraví a kvality života vyhodnocovat.

  • Dne 4. 1. 2016 proběhne na náměstí žehnání koledníků Tříkrálové sbírky biskupem Baxantem.
  V. Vedejová požádala o pomoc při zajištění účasti pěv. sboru,

  Termín dalšího setkání komise je v pondělí 21. 9. 2015 od 14.00 hod.

 

Fotogalerie