Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 21. 9. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 21. 9. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Jana Fialová, František Pražák, Alena Kuldová, Dominik Hanko, Lenka Simerská, Lukas Wünsch, Miroslava Najmanová, Ivana Poláčková, Lenka Brožová, Kateřina Krňáková, Alena Kaiserová, Petra Smetanová

Omluveni: Blanka Ježková, Alena Pávková, Renáta Jurková, Antonín Tym, Petr Krňák, Zora Berglová,  Pavla Kofrová

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jana Pavlasová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Obhajoba kategorie A
 2. Kampaň ETM
 3. Kampaň Dny zdraví
 4. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 26. 10. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Obhajoba kategorie A

Do 31. 8. 2015 odeslány audity všech 10 oblastí udržitelného rozvoje

14. 10. Obhajoba kategorie "A" na Hradě v Litoměřicích (od 13 hod) - veřejné

1. 12. Obhajoba Praha - oficiální výsledné hodnocení

OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

 1. Veřejná správa a územní rozvoj
 2. Životní prostředí
 3. Udržitelná výroba a spotřeba
 4. Doprava
 5. Zdraví
 6. Místní ekonomika a podnikání
 7. Vzdělávání a výchova
 8. Kultura a místní tradice
 9. Sociální prostředí
 10. Globální odpovědnost 

BOD 2 - Evropský týden mobility 2015

V rámci kampaně proběhlo 11 akcí na podporu šetrné dopravy.

Téma letošní kampaně - Vyber. Změň. Zkombinuj. Zapojeny byly všechny věkové kategorie.

pátek 11. 9.
CYKLOPELOTON PRO ŠKOLY
průjezd městem a závod na Střeleckém ostrově

středa 16. 9.
MAMINA CUP
Aktivní venkovní cvičení pro maminky i tatínky na rodičovské dovolené.

URBAN TRAINING
Aktivní 120 minutový trénink ve sportovní značce Kari Traa v různých částech města.

TURNAJ V JUKSKEI
Domov U Trati od 9 hod.

čtvrtek 17. 9.
BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY
od 8:30 hod. na DDH, pro prvňáčky

pátek 18. 9.
CESTOVÁNÍ PO SVĚTĚ
čtení pro děti mateřských škol, Knihovna K. H. Máchy

sobota 19. 9.
CYKLOBUS ZDARMA s průvodcem
odjezd: 8:45 hod. na Kletečnou a v 10:30 hod. na Mukařov

neděle 20. 9.
NORDIC WALKING s instruktorem

pondělí 21. 9.
DESATERO BEZPEČNOSTI PRO SENIORY
Policie ČR a MěP, Domov na Dómském pahorku

úterý 22. 9.
MĚSTSKÁ DOPRAVA ZDARMA - Den bez aut

WORKOUT pro všechny
Slavnostní otevření venkovní tělocvičny na Střeleckém ostrově spojené s ukázkami cvičení a soutěžemi cvičení a soutěžemi, které připravilo Zastupitelstvo mládeže.

BOD 3 - Dny zdraví 2015

 V rámci kampaně proběhne v říjnu 13 akcí pro veřejnost, dále akce na ZŠ a MŠ. 

Volné vstupy jsou do bazénu, na bruslení a do posilovny v Pokraticích.

Probíhá i sbírka zdravotního materiálu a prostředků pro Afriku.

Více na plakátu v příloze.

V pondělí 12. 10. proběhne od 10 do 17 hod. v Domě kultury v Litoměřicích preventivní akce Střevo tour 2015 a 20. 10. od 8 do 16 hod. bezplatné měření zdravotních ukazatelů na KHS Litoměřice.

BOD 4 - Různé

  16. - 18. 3. 2016 proběhne v Litoměřicích Jarní škola NSZM - doručení doprovodného programu: prohlídka města dle tématických oblastí a zájmu (historická, energetická, kulturní, parky)

  14. 9. proběhla v senátu konference o participaci. R. Vlčková měla prezentaci o zapojování občanů ve Zdravém městě Litoměřice a P. Hermann byl účastníkem panelové diskuze.

  Zastupitelstvo města vybralo pracovní skupiny k participativnímu rozpočtu.

  3. - 10. 10. od 17 hod. Fér kafé - povídání s farmáři (Mexiko, Guatemala) - podpora a propagace fair trade

  U-ŽÍT Litoměřice - akce 4. 9. k propagaci šetrné dopravy a energetiky byla velmi úspěšná.

  Národní dny bez úrazu - 30. 9. IZS pro ZŠ

  5. - 7. 10. workshop Strategického týmu udržitelného rozvoje

  21. - 22. 10. podzimní škola NSZM Znojmo - prezentace Propagace a medializace aktivit ZM a MA 21 (R. Vlčková)

  Kulatý stůl - Rozšíření aktivit pro rodiny s dětmi - organizovat ve spolupráci s komunitním plánováním sociálních služeb

  Sbírka Charity - pro pomoc uprchlíkům

Střevo tour 2015 - plakát (.pdf)
Dny zdraví 2015 - plakát (.jpg)

 

Fotogalerie