Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 26. 10. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 26. 10. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Fialová, František Pražák, Dominik Hanko, Lenka Simerská, Miroslava Najmanová, Kateřina Krňáková, Petra Smetanová, Blanka Ježková

Omluveni: Veronika Vedejová, Lenka Brožová, Lukas Wünsch, Alena Pávková, Renáta Jurková, Alena Kaiserová, Antonín Tym, Petr Krňák, Zora Berglová,  Pavla Kofrová, Ivana Poláčková, Alena Kuldová

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jana Pavlasová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Obhajoba kategorie A - zhodnocení
 2. Strategické plánování - novinky 2015
 3. Zhodnocení kampaní 2015
 4. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 23. 11. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Obhajoba kategorie A

14. 10. se konala obhajoba Kategorie A podle kritérií MA21 na Hradě v Litoměřicích. Zúčastnilo se jí celkem 90 osob, z toho 18 hodnotitelů (členové pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj a zástupci ministerstev), ministr ŽP, zástupci 4 měst, vedení města Litoměřice, vedoucí odborů MěÚ, členové komise ZM a MA21 a další hosté.

Reportáž z obhajoby.

Reportáž, stejně jako obhajoba, byly kladně hodnoceny na podzimní škole NSZM ve Znojmě.

Další postup:

 • 11. 11. - Praha - proběhne zasedání Pracovní skupiny Rady vlády pro udržitlený rozvoj, která rozhodne o udělení jednotlivých kategorií MA21 za rok 2015. Účast na jednání za Litoměřice: P. Hermann, A. Tym, R. Vlčková
 • 1. 12. Obhajoba Praha, Kaiserštejnský palác - konference NSZM, slavnostní ocenění municipalit, oficiální výsledné hodnocení

BOD 2 - Strategické plánování - novinky 2015

Ing. Veronika Šturalová, vedoucí oddělení projektů a strategií, seznámila přítomné formou přímé ukázky webových stránek města s vyhodnocením Akčního plánu k SPRM za rok 2014, Akčním plánem na rok 2015 a Akčním plánem rozvoje spolupráce s podnikateli 2015 - 2020.

Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webu města: https://www.litomerice.cz/strategicke-dokumenty.

BOD 3 - Zhodnocení kampaní 2015

 DEN ZEMĚ

Ukliďme Litoměřice
Den Země pro MŠ
Ekofilm pro školy
Procházka po Zemi

DEN BEZ TABÁKU

10. 5. preventivní přednáška - doc. Králíková
20. 10. kontrola prodeje cigaret - Zastupitelstvo mládeže, Městská policie, Živnostenský úřad
23. 10. preventivní přednáška - doc. Králíková, MUDr. Kubát
reklamní shot - bude zadán formou soutěže - školy, aktivní občané

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům 3. ročník
Místa v Litoměřicích přátelská rodinám 2. ročník - KPSS

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZŮ

Dětský den bez úrazů - 2. třídy
IZS pro MŠ
Do života bez karambolu - 9. třídy
Bez přilby už nevyjedu - prázdniny
Bezpečná cesta do školy - 1. třídy
IZS Tvůj ochránce - 5. třídy

Návrh na rok 2016: přizvat na lednové setkání organizátorů: BESIP, M. Najmanovou - preventistka, p. Langa - HZS ÚK

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY

U-ŽÍT Litoměřice
11 akcí kampaně - zprovozněno nové workoutové hřiště na Střeleckém ostrově

DNY ZDRAVÍ

Střevo tour 2015
Měření KHS  - 319 osob
volné vstupy
akce pro veřejnost - 13 akcí
akce pro školy - 9 akcí
humanitární sbírka
vaření škol

BOD 4 - Různé

 • Na jednání komise 23. 11. je nutné zadat téma roku 2016 pro žadatele interního grantového systému ZM, o výsledném návrhu bude hlasováno.
  Návrh IGS 2016 - téma zdraví.
  (2013 - Mezigenerační spolupráce, 2014 - Čisté město, je to na nás, 2015 - Po městě zdravě a bezpečně)

  Návrhy sloganů na rok 2016:
  Ve zdravém těle zdravý duch.
  Zdravá celá rodina.
  Být zdraví nás baví.
  Další náměty je možné zasílat či volat Ritě Vlčkové.
 • Alena Pávková (členka komise za KSČM) rezignovala na členství v komisi. Ostatní členové komise budou vyzváni ke zvážení setrvání v komisi. V současné době má komise 25 členů a často není z důvodu neúčasti některých členů usnášeníschopná. Nové složení komise bude předloženo radě města v lednu 2016.
 • Dne 4. 11. proběhne od 16 hod. v gotickém hradu v Litoměřicích veřejné projednávání Revitalizace městské tržnice za účasti architektů a vedení města.
 • Ve dnech 21. - 22. 10. proběhla ve Znojmě podzimní škola NSZM.
  Litoměřice obdržely Razítko dobré praxe za oblast Medializace Zdravého města. Na toto téma měla R. Vlčková prezentaci.
 • 10. 11. proběhne schůzka zástupců jednotlivých politických stran k participativnímu rozpočtu.
 • 26. 11. se bude konat přípravná schůzka ke kulatému stolu na téma - Rozšíření aktivit pro rodiny s dětmi (problém vzešlý z fóra Desatero problémů Litoměřic) - jednání skupiny pro rodinu, děti a mládež při komunitním plánování sociálních služeb.
 • Hřiště u azylového domu bude dokončeno do listopadu 2015 (M. Najmanová).
 • 2. 12. proběhne vyhlášení výsledků soutěže o nejlepší protidrogový plakát (M. Najmanová)
 • ZŠ Havlíčkova - projekt Na zelenou, v rámci projektu bude vypracován školní plán mobility
 • do konce listopadu je možné nosti na sběrná místa kabelky do aukce Naděje. Kabelkový veletrh se bude konat 2. 12. v Knihovně K. H. Máchy.
 • doporučujeme zhlédnout nové videa z akcí ve videogalerii Zdravého města Litoměřice, kterou naleznete buď na webových stránkách ZM nebo youtube)

 

 

Fotogalerie