Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 23. 11. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 23. 11. 2015 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Lenka Brožová, Zora Berglová, Jana Fialová, František Pražák, Ivana Poláčková, Lenka Simerská

Omluveni: Miroslava Najmanová, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Petra Smetanová,  Blanka Ježková, Renáta Jurková, Alena Kaiserová, Antonín Tym, Petr Krňák, Pavla Kofrová, Alena Kuldová, Dominik Hanko

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jana Pavlasová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Obhajoba kategorie A - závěreční posudek
 2. IGS 2016
 3. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování 2015
 4. Různé

Konec jednání: 15.45 hod.
Termín příštího jednání: 17. 12. 2015 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Obhajoba kategorie A - závěrecné hodnocení

11. 11. proběhlo v Praze jednání pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, při které bylo rozhodnuto o udělení kategorií MA21 pro jednotlivé municipality za rok 2015

Kategorii A obdržela města Litoměřice a Chrudim
Kategorii B získaly - Kopřivnice, Vsetín, Křižánky
mikroregion Drahanská vrchovina v roce 2015 kategorii B neobhájil

Závěrečné stanovisko pracovní skupiny:

Audity oblastí udržitelného rozvoje - Litoměřice 2015:

Oblast
Hodnocení auditu Podmínky
1. Správa věcí veřejných a územní rozvoj splňuje NE
2. Životní prostředí splňuje ANO
3. Udržitelná spotřeba a výroba splňuje NE
4. Doprava splňuje ANO
5. Zdraví obyvatel splňuje NE
6. Místní ekonomika a podnikání splňuje ANO
7. Vzdělávání a výchova splňuje NE
8. Kultura a místní tradice splňuje NE
9. Sociální oblast splňuje NE
10. Globální odpovědnost splňuje s excelentními výsledky NE

Oproti předchozímu jednání při obhajobě v Litoměřicích (14. 11. 2015) přibyla mezi oblasti s podmínkami též doprava. Jedná se o závěrečné vyjádření pracovní skupiny.

1. 12. 2015 proběhne v Praze v Kaiserštejnském paláci slavnostní předávání těchto ocenění v rámci celostátní konference NSZM.

BOD 2 - IGS 2016

RV předložila komisi návrh Pravidel pro udělování dotací z Dotačního programu Zdravého města Litoměřice na rok 2016. Pravidla jsou stejná jako pro rok 2015, úpravy pouze z právního hlediska.

Členové komise hlasovali (každý 2 hlasy) o tématu pro rok 2016:

 1.  Ve zdravém těla zdravý duch - 2 hlasy
 2.  Zdraví nás baví - 15 hlasů
 3.  Zdravá celá rodina - 1 hlas

Výsledek hlasování: téma roku 2016 - Zdraví nás baví

Pravidla bude předložena radě města na jednání dne 1. 12. 2015
Účinnost: od 2. 12. 2015
Přihlášky: do 12. 2. 2016
V průběhu prosince by měla být k dispozici elektronická verze zadávání žádostí.

BOD 3 - Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování (APZ) 2015

 Členové komise vyhodnotili APZ 2015

Hodnocení APZ 2015 je součástí přílohy zápisu. Nepřítomní členové komise sdělí své připomínky do 7. 12. 2015, aby mohl být vyhodnocený APZ dán na vědomí radě města.

BOD 4 - Různé

 • docházka - přítomní členové komise souhlasí s návrhem, který byl přenesen již na jednání komise 26. 10. 2015 - úprava členství v komisi ZM a MA21
  V současné době má komise 25 členů a často není z důvodu neúčastí některých členů usnášeníschopná. Přehled docházky jednotlivých členů komise v roce 2015 a prosím tímto o vyjádření, zda nepřítomní členové chtějí nadále pracovat v komisi ZM a MA21 a být jejími členy. Toto vyjádření prosím zaslat do 10. 12. 2015.
  Alena Pávková (členka komise za KSČM) rezignovala na členství v komisi v říjnu 2015.
  Přítomní členové komise souhlasí s členstvím po následující období, písemné sdělení již není nutné. Nové složení komise bude předloženo radě města.
 • videošot kouření:
  Zdravé město Litoměřice vyhlašuje soutěž o zpracování videoklipu s tématem Stop kouření. Tento spot bude sloužit jako preventivní materiál. Návrhy zasílejte do 10. 1. 2016 na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Délka šotu je max. 90 sekund. Vítěz soutěže získá odměnu 4 tis. Kč, další 2. v pořadí 2 tis. a 3. v pořadí 1 tis. Kč
  Bližší informace na webu zdravemesto.litomerice.cz, plakát.
 • 26. 11. Proběhne druhé jednání zástupců jednotlivých politických stran k participativnímu rozpočtu.
 • 26. 11. se bude konat přípravná schůzka ke kulatému stolu na téma - Rozšíření aktivit pro rodiny s dětmi (problém vzešlý z fóra Desatero problémů Litoměřic) - jednání skupiny pro rodinu, děti a mládež při komunitním plánovváním soc. služeb
  Termín kulatého stolu je v úterý 26. 1. 2016 na Hradě Litoměřice
 • kabelkový veletrh se bude konat 2. 12. v Knihovně K. H. Máchy od 14 do 18 hod.
 • TERMÍN KOMISE 14. 12. SE Z DŮVODU PRACOVNÍHO VÝJEZDU RV PŘESOUVÁ NA ČTVRTEK 16. 12. OD 14 HODIN, MÍSTO: MÍROVÉ NÁMĚSTÍ (stánek se svařeným vínem)
  PROGRAM: náměty k Akčnímu plánu zlepšování na rok 2016, hodnocení roku 2015
  Všichni členové jsou srdečně vítáni.
  Cíl: podpora vánočních trhů, pozn. brusle s sebou :-)

 

 

Fotogalerie