Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 17. 12. 2015

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 17. 12. 2015 od 14 hod na Mírovém náměstí

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Lenka Brožová, Zora Berglová, Jana Fialová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Petra Smetanová

Omluveni: Miroslava Najmanová, Lukas Wünsch, Blanka Ježková, Renáta Jurková, Alena Kaiserová, Antonín Tym, Petr Krňák, Pavla Kofrová, Alena Kuldová, Dominik Hanko, Ivana Poláčková

Nepřítomni: Marie Hochbergerová, Jana Pavlasová, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Zhodnocení práce
 2. Akční plán zlepšová
 3. Termíny jednání komise - 1. pol. 2016
 4. Různé

Konec jednání: 15.10 hod.
Termín příštího jednání: 25. 1. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Zhodnocení práce komise

Petr Hermann poděkoval členům komise za celoroční práci a popřál jim vše nejlepší do nového roku.

Byl předložen celoroční přehled docházky členů komise, PH v lednu osobně vyzve členy komise s častou absencí k vyjádření o setrvání v komisi ZM a MA21. Nové složení komise bude předloženo RM v lednu 2016.

BOD 2 - Akční plán zlepšování (APZ) 2016 - návrhy

Členové komise na základě vyhodnocení APZ 2015 předkládali návrhy pro akce na rok 2016.

Tyto podněty budou zaznamenány do APZ 2016, který bude členům komise zaslán v lednu a schválen na příštím jednání komise dne 25. 1. 2016.

Návrhy:

 • 30. 5. - 5. 6. kampaň Evropský týden udržitelného rozvoje pořádaná úřadem vlády ČR - zapojení Ltm
 • společné sázení - návrh na uspořádání akce sázení zeleně společně s občany
 • sídliště Kocanda - množí se podněty k vylepšení sídliště - dětská hřiště, zeleň
 • Mostná hora - diskuze nad návrhem P. Panaše se zřízením stezky s přírodními herními prvky, nutné zakomponovat do celkového revitalizačního návrhu oblasti, finační pomoc SÚRAO
 • v rámci firemního dobrovolnictví je možno získat pomoc od cementárny Lafarge - osoby i materiál, informovat V. Blechu (OÚR)
 • kampaň proti kouření - zapojit podnikatelský sektor formou preventivních opatření  - výroba plakátu s kalendářem (výměna měsíce a roku) - dle data narození NEPRODÁVÁME CIGARETY OSOBÁM MLADŠÍM 18 LET
 • organizace akce U-ŽÍT Litoměřice na téma zdraví - sloučení s akcí v září v rámci ETM na Střeleckém ostrově - zdraví, sport

BOD 3 - Termíny jednání komise - 1. pololetí 2016

25. 1.
22. 2.
30. 3. - středa
25. 4.
30. 5.
27. 6.

BOD 4 - Různé

 • Videošot kouření:
  Zdravé město Litoměřice vyhlásilo soutěž o zpracování videoklipu s tématem Stop kouření. Tento spot bude sloužit jako preventivní materiál. Návrhy zasílejte do 10. 1. 2016 na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Délka šotu je max. 90 sekund. Vítěz soutěže získá odměnu 4 tis. Kč, druhé místo 2 tis. Kč a třetí místo 1 tis. Kč.
 • Termín kulatého stolu na téma Rozšíření aktivit pro rodiny s dětmi (problém vzešlý z fóra Desatero problémů Litoměřic) se koná v úterý 26. 1. 2016 od 16 hodin na Hradě Litoměřice. Spoluorganizace se skupinou pro rodinu, děti a mládež při komunitním plánování sociálních služeb. Plakát (.jpg)
 • Plavání La Manche - společná akce spolku LiPen, ZM, KPSS a MSZ. V únoru každý čtvrtek od 13 do 14 hodin.
 • od 15. 1. do 20. 2. bude možné předkládat návrhy na projekty v rámci participativního rozpočtu, v lednu bude zvěřejněno na webu Zdravého města. Celkem alokováno 150 tis. Kč, o předložených návrzích se bude hlasovat na veřejném fóru "Desatero problémů Litoměřic" dne 11. 4. 2016
 

Fotogalerie