Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 29. 2. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 29. 2. 2016 od 14 hod v budově MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: , Rita Vlčková, Veronika Vedejová, Zora Berglová, Jana Fialová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Petra Smetanová, Alena Kuldová, Blanka Ježková, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Jaroslav Růžička, Jana Pavlasová, Magdaléna Šabatová

Omluveni: Petr Hermann, Antonín Tym, Lenka Brožová, Pavla Kofrová

Jednání řídila: Mgr. Rita Vlčková
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Dotace ZM 2016 - vyhodnocení a schválení žádostí
 2. Kampaň Do práce na kole - Litoměřice 2016
 3. Kampaň Den Země - Ukliďme Česko
 4. U-Žít Litoměřice 2016 - téma zdraví
 5. Protikuřácká kampaň 2016 - oslovení podnikatelů
 6. Výroční zpráva 2015 - schválení
 7. Různé

Konec jednání: 15.25 hod.
Termín příštího jednání: 30. 3. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Dotace ZM 2016 - vyhodnocení a schválení žádostí

Do 12. 2. 2016 bylo doručeno 20 žádostí o podporu z Dotačního programu Zdravého města 2016.

Hodnotitelé, členové komise ZM a MA21, zaslali koordinátorce do 27. 2. svá hodnocení a 29. 2. od 12.30 hod. proběhla závěrečná schůzka hodnotitelů, na které byly doporučeny projekty k podpoře. Částka z rozpočtu města na rok 2016 je 150 tis. Kč.

Hodnotitelé 2016: P. Hermann, Z. Berglová, P. Smetanová, V. Vedejová, I. Poláčková, L. Simerská

Doporučeno k podpoře bylo 10 projektů.

Návrh hodnotitelů schválila komise ZM a MA21 jednohlasně (16 hlasů).

Výsledky hodnocení byly předloženy dne 3. 3. Radě města a 7. 3. s nimi byli seznámeni jednotliví žadatelé.

Přehled podpořených a nepodpořených žádostí (.pdf).

Pravidla pro hodnocení projektů budou aktualizována na setkání dne 3. 3. v 11.30 v La Karotce. 

BOD 2 - Kampaň Do práce na kole

Z rozhodnutí komise ZM a MA21 se Litoměřice nezúčastní celorepublikové kampaně Do práce na kole. Účastnický poplatek 15 tis. Kč je vysoký a koordinace aktérů celorepublikové akce v místě je časově náročná. Z tohoto důvodu komise navrhuje uspořádat v květnu místní akci "Úředník na kole" a zapojit do ní zaměstnance úřadu. Ti by si např. během května zaznamenávali, kolik km na kole do práce ujedou a odměnou by byl benefit - např. permanentka do bazénu apod. Součástí kampaně by byla anketa na webu ZM o tom, co našim občanům brání v tom, aby do zaměstnání dojížděli na kole, chodili pěšky nebo více využívaly MHD. Návrh ankety zpracuje J. Růžička. Celá kampaň by byla zakončená společnou cyklojízdou vedení města, aktivních zaměstnanců a veřejností plánovanou cyklotrasou z náměstí do Pokratic a pak zpět na Labskou cyklostezku.

BOD 3 - Kampaň Den Země - Ukliďme Česko

RV představila členům komise náměty K. Krňákové pro letošní úklidovou akci "Ukliďme Litoměřice. Ukliďme Česko" v sobotu 16. 4. od 9 hod.

Lokality:
č. 1: za zdí Zahrady Čech - mezi Vinicí a ulicí Českolipská
č. 2: od Trioly po poli, zadem kolem nemocnice na silnici k Žitenicím - skládka
č. 3: od závor u nemocnice, kolem kolejí k Triole
č. 4: za městem směrem na Trnovany
č. 5: Penny Market - trať směrem k nádraží

  Všechny návrhy budou předloženy Odboru životního prostředí ke konečnému návrhu lokalit pro úklid.

BOD 4 - U-Žít Litoměřice 2016 na téma zdraví

Akce se uskuteční v sobotu 10. 9. od 14 hod. na Střeleckém ostrově.

Bude se jednat o akci na podporu zdraví, zdravého životního stylu, zdravé výživy a pohybu za spolupráce s partnerskými organizacemi, převážně pro rodiče s dětmi. Podobný typ akce jako O dopravě hravě zdravě v minulých letech.

Do organizace akce se mohou zapojit organizace, které neúspěšně žádaly o dotaci - Litomíci, Camphill s BIOjarmarkem, Svaz českých včelařů a další.

BOD 5 - Kampaň proti kouření - zapojení podnikatelů

Kampaň proti kouření bude po zveřejnění videoklipů pokračovat zpracováním a výrobou cedulek formátu A4 s nápisem:

Prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků zakázán osobám mladším 18 let
s datem narození po: ..........

(slova Alkohol + tabák zakázán červeně, zbytek černě)

BOD 6 - Výroční zpráva Zdravého města 2015

RV předložila zpracovanou výroční zprávu ZM 2015, bude předložena radě města 3. 3. 2016.

Výroční zpráva je zveřejněna na webu Zdravého města ZDE.

BOD 7 - Výroční zpráva Zdravého města 2015

 • 26. 1. od 16 hod. proběhl kulatý stůl k prorodinným aktivitám. Výstupy a zápis z jednání. + videoreportáž
 • v rámci participativního rozpočtu města byly obdrženy 3 návrhy, které posoudí Odbor územního rozvoje MěÚ a poté budou zveřejněny na webu ZM. Na fóru 11. 4. budou žadatelé prezentovat navržené projekty před závěrečným hlasováním. Více informací včetně metodiky a žádosti na webu Zdravého města.
 • 18. 2. proběhl workshop NSZM v Praze k aktualizaci metodik k auditům UR
 • 11. 2. - soutěž ve vaření škol - téma 2016: luštěniny
  videoreportáž
 • plavání seniorů "La Manche" - 4., 11., 18. a 25. února
  videoreportáž
 • na všech základních školách proběhla školní fóra
  videoreportáž
 • 16. - 18. 3. proběhne Jarní škola NSZM ČR v Litoměřicích
 • 8. 3. proběhne kontrola na místě v rámci postupu do celorepublikového kola soutěže Historické centrum měst. Litoměřice se staly vítězi krajské soutěže.
 • Litoměřice získaly ocenění "Zahrada Čech - rodinné stříbro Ústeckého kraje"
  ocenění je pojeno s finanční podporou a PR

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 30. 3. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie