Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 25. 4. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 25. 4. 2016 od 14 hod v budově MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Fialová, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Jaroslav Růžička, Magdaléna Šabatová, Jana Pavlasová,

Omluveni: Zora Berglová, Alena Kuldová, Ivana Poláčková, Antonín Tym, Blanka Ježková, Pavla Kofrová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fair trade v Litoměřicích 2016
 2. Fórum Desatero problémů Litoměřic a Projekty participativního rozpočtu
 3. Kampaň Den Země 2016
 4. Protikuřácká kampaň 2016
 5. Anketa ke kampani k dopravě 
 6. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 30. 5. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fair trade v Litoměřicích 2016 - H. Tobiášová

Fairtradová koordinátorka Ing. Hana Tobiášová informovala členy komise o připravovaných aktivitách v rámci fair trade v roce 2016.

Termíny nejdůležitějších akcí:

Férová snídaně, sobota 14. 5. od 10 hod. v Jiráskových sadech a na dopravních hřišti 
DUN DUN africký férový festival, pátek 17. 6. od 13 do 20 hod. v parku V. Havla

Z dotačního programu podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích bude v roce 2016 podpořeno 6 projektů. 

Více viz prezentace ZDE.

Komisi byl představen i osvětový videoklip, který bude promítán na infocentru a distribuován školám.

BOD 2 - Fórum Desatero problémů Litoměřic a Projekty participativního rozpočtu

V pondělí 11. 4. proběhlo v Domě kultury tradiční veřejné diskuzní fórum "Desatero problémů Litoměřic", kterého se zúčastnilo 212 občanů (dle prezenční listiny).

Součástí fóra bylo hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu a pocitová mapa města.

Zápis z akce společně s reportáží je na webu Zdravého města.

Hodnocení (dle členů komise):

 • návrh na úpravu oblasti kultury, sloučit s oblastí výchovy a vzdělání, sport necht společně s volným časem jako jednu oblast (podnět občanů i koordinátora oblasti)
 • kladně hodnocena práce koordinátorů oblastí a časový průběh akce
 • u stolu doprava a územní rozvoj zajistit 2 koordinátory (flipcharty), jeden zapisuje významější podněty, druhý drobné opravy ve městě (podnět koordinátora oblasti)
 • osvědčil se systém 3 druhů hlasovacích lepíků
 • zajistit důraznější propagaci fóra v RZ - barevný rámeček a první straně (podnět občanů)
 • informovat krátce o řešení významných problémů z minulých fór (2-3 roky zpět), i neúspěchy (podnět občanů)
 • třídit odpad v DK

Anketa k ověření problémů z fóra:

Probíhá od 15. 4. do 15. 5.

Anketu bude opět zajišťovat společnost D 2.1 matematika a vizionáře Karla Janečka a k ověření problémů proběhne současně sociologický průzkum na reprezentativním vzorku 500 občanů Litoměřic.

Anketu najdete ZDE. Možné také vyplnit na infocentru na Mírovém náměstí v tiskové podobě.

Zajištění propagace ankety: reportáž RTV, banner na Kocandě, FB, web, tisková zpráva. Prosím o sdílení informací a anketě dále.

Projekty participativního rozpočtu - hodnocení

V rámci fóra se uskutečnilo hlasování o projektech v rámci participativního rozpočtu Předkladatelé měli možnost své projekty představit přítomným (více viz zápis z fóra). 
Vítězný projekt na rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře bude realizován v součinnosti odboru územního rozvoje a předkladatele projektu P. Panašem za spolupráce P. Hermanna.

BOD 3 - Kampaň Den Země 2016

 • 16. 4. Ukliďme Litoměřice - úklid probíhal na 6 místech, zapojilo se přes 100 dobrovolníků, na Kotlině uklízel i ministr životního prostředí Brabec, více v reportáži. Místo slíbeného losování (zapojeným organizacím, co zaslali fotografie) udělíme zdravé odměny: jablka, mošty.
 • 21. 4. se promítal ekofilm pro žáky ZŠ a SŠ na téma palmového oleje s besedou O. Mirovského
 • 21. 4. proběhl na zahradě SEVERu Den Země pro MŠ na téma "Kolem světa", velmi kladně hodnoceno, poděkování organizátorům - SEVER a studenti pedagogické školy Litoměřic
 • v květnu a červnu bude v prostorech MěÚ rozmístěna výstava Prima Klima s tematikou životního prostředí a udržitelnosti od ekologického institutu Veronica

Litoměřice se zapojí do Týdne udržitelnosti úřadu vlády 30. 5. - 5. 6. 2016

 • 2. 6. akce pro seniory - Kam putuje odpad ze sběrného dvora a kontejnerů? - návštěva třídící linky v Prosmykách
 • 4. 6. Procházka po Zemi - pro rodiny
 • kampaň Engage - propagace udržitelné energetiky - citylighty na 5 místech ve městě
 • solární lavička - park V. Havla - 3. 5. od 10 hod. slavnostní otevření

BOD 4 - Protikuřácká kampaň 2016

 • 21. 4. proběhla beseda s doc. MUDr. Evou Králíkovou CSc., primářem MUDr. K. Kubátem a A. Kuldovou v aule SŠPHS Litoměřice - pro studenty SŠ Pohoda, SŠPHS a ZŠ Lingua Universal - 110 přítomných
 • 31. 5. je mezinárodní Den bez tabáku, při této příležitosti bude spuštěna kampaň - videoklipy do škola protikuřácké destičky podnikatelům
 • 17. 5. bude předán šek Městské nemocnici v Litoměřicích - výtěžek z pokut při podzimní akci Zastupitelstva mládeže

BOD 5 - Anketa ke kampani k dopravě - J. Růžička

J. Růžička připravil anketu s tematikou cyklistiky, členové komise ji schválili a dali drobná doporučení. 

Anketa proběhne v letních měsících společně s akcí Bez přilby už nevyjedu, kampaní Na kole jen s přilbou a motivační akcí úřadu "Uředník na kole".

BOD 6 - Různé

 • od 26. 4. do 2. 6. se koá 4. ročník "Míst přátelských seniorům" - celkem 17 akcí různého charakteru
 • 20. 4. - úspěšně proběhla kampaň Národní dny bez úrazu - Dětský den bez úrazu pro 2. třídy ZŠ na dětském dopravním hřišti
 • 20. 4. - proběhlo veřejné projednání sídliště Pokratice III. - více info a anketa ZDE
 • 12. 4. - finanční výbor - 2. kolo žádostí o dotaci u 3 grantů navržených komisí ZM nebylo schváleno
 • ve středu 27. 4. proběhne akce Urban Training ve spolupráci s Norskou módou, Kari Tra a Zdravým městem - společné cvičení na různých částech města.
 • v květnu proběhne focení nové ilustrační fotky Zdravého města Litoměřice a výroba nového banneru
 • U-ŽÍT Litoměřice zdravě - návrh na uspořádání společně s MTB tour České středohoří a odborem školství, kultury, sportu a památkové péče - 24. nebo 25. 9. 2016, souhlas partnerů Camphill i Litomíci
 • 19. 5. - prezentace na sekci NSZM Praha - téma: Modelový příklad řešení participativního rozpočtu v rámci ZM (R. Vlčková)
 • 2 stromy Na Valech - jerlín japonský (70 let) - havarijní stav, havarijní kácení 26. 4., nové sázení odbor životního prostředí připravuje - doplnění a úprava prostoru - informovala L. Brožová
 • Den rodiny - akce KPSS  - sobota 21. 5. v parku V. Havla od 10 do 16 hod. - plakát ZDE - pozvala J. Fialová
 • Food restart - o projektu se bude jednat na květnové komisi (Z. Berglová, L. Simerská)

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 30. 5. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie