Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 29. 4. 2016

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 29. 4. 2016

Přítomni: Rita Vlčková, Hana Tobiášová, Monika Čapková, Kateřina Simajchlová, Marie Hervertová, Renata Rokůsková, Radka Hrušková, Kateřina Minková, Zora Čuchalová

Omluveni: Marcela Trejbalová, Antonín Tym, Iveta Dragoňová, Petr Hermann, Hana Rozmarová, Václav Tojnar, Helena Učíková Lendacká, Petra Dostalová

Program:

  1. Zahájení
  2. Férová snídaně
  3. Dun Dun
  4. Soutěž Kde v Litoměřicích hleda fair trade
     

K bodu 1 – Zahájení

Jednání řídící skupiny pro FT zahájila ve 13.00 hodin Hana Tobiášová přívítáním přítomných.

K bodu 2 – Férová snídaně

Férová snídaně se bude konat v Jiráskových sadech, opět  budeme soutěžit o nejlepší férovou buchtu. Piknik oživíme informacemi o tom, jak každý z nás může změnou způsobu stravování snižovat svůj dopad na klima planety a zároveň jíst zdravěji. Zastupitelstvo mládeže připraví program pro děti "Jízdra na všem, co má kolečka" popř. workshop zaměřený na výrobu hraček.

úkoly
- šírit pozvání na akci (všichni)

K bodu 3 – Dun Dun

Pevný termín akce - 17. 6. 2016. Výstava fotografií bude na kapličce. Po prohlídce parku jsme se rozhodli umístit letos hlavní pódium do atria.

úkoly:
- doladit grafiku plakátu (RR)
- zajistit prostor parku, stánky, lavičky, židle (HT)
- zajistit odpadkové koše, Toi Toi, odvoz odpadků (HT + PH)
- zajistit ozvučení a moderaci (HT)
- zajistit 2 dobrovolníky pro korzování v modelech Tuk Tuky (RV)
- zajistit 3 dobrovolníky (3 dámy, nebo 1 dámu s dětmi ...) pro módní přehlídku a zaslat velikosti oblečení Radce H. (RV)

K bodu 4 – Soutěž Kde v Litoměřicích hledat fair trade

Monika Čapková představila soutěžní kartu pro letošní ročník soutěže. Soutěž bude probíhat od 14. května do 10. září 2016. Soutěžní karty budou k dispozici nejen v informačním centru, ale i ve všech Ft provozovnách.

úkoly:
- zajistit tisk a roznos soutěžních karet (HT)
- navrhnout grafiku plakátu (MČ)

Zapsala:
Hana Tobiášová

 

Fotogalerie