Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 30. 5. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 30. 5. 2016 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Alena Kuldová, Jana Fialová, Zora Berglová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Jaroslav Růžička, Jana Pavlasová,

Omluveni: Ivana Poláčková, Antonín Tym, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Magdaléna Šabatová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. TOP P 2016 - závěrečné hodnocení
 2. TOP P 2016 mladých - vyhodnocení ankety
 3. Bez přilby už nevyjedu, Úředník na kole, Anketa
  prázdniny
 4. Kampaně
 5. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 27. 6. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - TOP P 2016 - závěrečné vyhodnocení

Radě města byly 26.5. předloženy závěrečné TOP P problémy na rok 2016, které vzešly z veřejného fóra 11. 4. 2016, ověřovací ankety a sociologického průzkumu.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webu Zdravého města ZDE

V červnu bude odpovědnými garanty vypracována zpráva s navrhovanými opatřeními k řešení těchto problémů a bude předložena radě a zastupitelstvu města.

Ověřené problémy byly zaneseny do Dataplánu NSZM ZDE

Projekty participativního rozpočtu

V květnu proběhlo setkání navrhovatele vítězného projektu v rámci participativního rozpočtu P. Panaše, P. Hermanna, V. Brunclíkové a L. Brožové na Mostné hoře a došlo k návrhu nového inovativního herního prvku.

V červnu proběhne setkání pracovní skupiny k participativnímu rozpočtu (PaR), která realizaci PaR vyhodnotí, případně navrhne úpravu pravidel pro rok 2017.

BOD 2 - TOP P 2016 mladých - vyhodnocení ankety

Radě města byly 26. 5. 2016 předloženy závěrečné TOP P problémy na rok 2016, které vzešly z Mladého fóra 1. 4. 2016 a ověřovací ankety, která probíhala na litoměřických školách.

K výstupům byla zpracována závěrečná zpráva, která je zvěřejněna na webu Zdravého města ZDE.

BOD 3 - Bez přilby nevyjedu, Úředník na kole, Anketa - prázdniny 2016

Během prázdniny proběhnou následující akce:

 • Bez přilby nevyjedu
  - kontrola cyklistů na cyklostezkách i ve městě Městskou policií (D. Hanko), odměny pro děti
 • Úředník na kole
  - akce pro zaměstnance MěÚ k motivaci využívat kolo 
  - kartička na zapisování (datum, počet km, rozděleno do 3 sekcí: do práce, po městě - nákupy, zařizování; rekreace a sport)
  - zakončení během ETM  společná cyklojízda vedení města, aktivních zaměstnanců a veřejnosti plánovanou cyklotrasou z náměstí do Pokratic a pak zpět na Labskou cyklostezku
 • Anketa na webu
  - J. Růžička - projednáno na minulé komisi
  - možno doplnit na setkání zastupitelů k dopravě 30. 5. 

BOD 4 - Kampaně

 • "Místa přátelská seniorům" - akce končí 2. 6., zúčastnilo se jí celkem 105 seniorů, akce bude KPSS vyhodnocena a dne 15. 6. budou senioři slavnostně odměněni v Domě kultury
 • Národní dny bez úrazů:
  25. 5. IZS pro MŠ
  15. 6. Do života bez karambolů - pro 9. třídy, Prázdniny v dopravě
  16. 9. Bezpečná cesta do školy
  21. 9. IZS Tvůj ochránce
 • ETM 2016
  21. 6. proběhne setkání spoluorganizátorů, sestavení harmonogramu akcí v září 2016, ETM probíhá 16. -. 22. 9. 2016, náměty na nové akce je možné zaslat RV
 • Protikuřácká kampaň - 31. 5., v Den bez tabáku, budou mladými zastupiteli distribuovány destičky o zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků mladistvým, místním podnikatelům

BOD 5 - Různé

 • 28. 5. proběhl Běh pro hospic (dotace ZM)
 • 12. 6. Zdravý ostrov naše radost (dotace ZM)
 • Týden udržitelného rozvoje:
  výstava Prima Klima - sekretariát MěÚ
  2. 6. senioři na třídící lince v Prosmykách
  4. 6. Procházka po Zemi - u Pokratického rybníka (start 9 - 9:30 hod.)
 • 4. 6. Dětský den na koupališti - aktivita Zdravého města a dobrovolníků
 • v červnu proběhne focení nové ilustrační fotky Zdravého města Litoměřice a výroba nového banneru
 • U-ŽÍT Ltm zdravě - společně se MTB tour České středohoří - neděle 25. 9. 2016
  (aktivity: cyklotrenažér, Černý koně, Litomíci, Biojarmark Camphill, Zdravě s jazyky, ShineBean, Ekoškola - tvořivá ekodílna, recyklujeme s Valíky)
 • 19. 5. obdrženo razítko dobré praxe NSZM za participativní rozpočet
 • 14. 6. Člověk v tísni - delegace rozvojové sekce navštíví Litoměřice
  poznámka V. Vedejové: Diecézní charita - Tříkrálová sbírka 270 tis. Kč - podpora Mongolska
 • 14. -. 17. 6. Letní škola NSZM - Chrudim
 • 17. 6. DUN DUN - africký férový festival, od 13 do 20 hod., park V. Havla
 • Food restart - projekt o zdravé výživě - informovala Z. Berglová
 • 30. 5. Doprava - jednání pro zastupitele
 • podnět pro komisi kultury - výlepové plochy - místa pro reklamu - prodej, místa Luna - není udržované, špatný přístup k některým plochám
 • 16. 4. po akci Ukliďme Litoměřice - zůstaly pneumatiky Na Vinici, řeší OŽP
 • 21. 5. Den rodiny - vydařen, bude zakomponován do aktivit KPSS pravidelně - J. Fialová
 • A. Kuldová informovala o nedostatku lékařů a sester v nemocnici, spolupráce s WHO A. Šteflovou

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 27. 6. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie