Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 27. 6. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 27. 6. 2016 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Alena Kuldová, Veronika Vedejová, František Pražák, Lenka Simerská, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Jaroslav Růžička, Jana Pavlasová, Ivana Poláčková, Miroslava Najmanová, Dominik Hanko, Petra Smetanová, Magdaléna Šabatová, Blanka Ježková, Pavla Kofrová, Lenka Čermáková 

Omluveni: Antonín Tym, Jana Fialová, Lenka Brožová, Zora Berglová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Zpráva TOP P 2016 - navrhovaná opatření
 2. Aktualizace plánu zdraví a kvality života
 3. ETM a Dny zdraví 2016
 4. Akční plán zlepšování 2016 - plnění
 5. Různé

Konec jednání: 15.20 hod.
Termín příštího jednání: 12. 9. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Zpráva TOP P 2016 - navrhovaná opatření

Radě města bude dne 30. 6. předložena "Zpráva TOP P 2016 - navrhovaná opatření" a jednotliví garanti mají za úkol realizovat navrhovaná opatření.

Obsahem zprávy jsou opatření včetně rozpočtové připravenosti a termínů zhotovení k problémům vzešlým z fóra, ověřených anketou a sociologickým průzkumem.

Veškeré informace jsou zveřejněny na webu Zdravého města.

BOD 2 - Aktualizace plánu zdraví a kvality života

Ověřené TOP P 2016 byly zaneseny do Plánu zdraví a kvality života do DataPlánu NSZM.

BOD 3 - ETM 2016 a Dny zdraví 2016

Evropský týden mobility 2016:

Litoměřice se jako každoročně připojí k Evropskému týdnu mobility konanému ve dnech 16. -. 22. 9. 2016, letošním tématem kampaně je "Chytrá a šetrná mobilita. Silná ekonomika".

21. 6. se konala schůzka partnerů a byl sestaven následující harmonogram kampaně:

 • pá 9. 9. Cyklopeloton pro školy - po cyklostezce do Křešic a zpět, v Křešicích stanoviště - ČČK, Policie ČR, Domov U Trati, alkoholové brýle apod.
 • pá 16. 9. Bezpečná cesta do školy - 1. třídy ZŠ na DDH
 • so 17. 9. Cyklobus zdarma
 • ne 18. 9. Výlet s KČT
 • po 19. 9. Knihovna K. H. Máchy pro MŠ
                 průjezd na kole z Pokratic na Labskou cyklostezku - vedení města, veřejnost
 • út 20. 9. senioři - Bezpečně, zdravě a hravě - turnaj v Jukskei, nordic walking, elektrokolo, Městská policie
 • st 21. 9. IZS Tvůj ochránce - 5. třídy na Zahradě Čech
 • čt 22. 9. MHD zdarma
                u radnice vyzkoušení elektrokol, elektrovozu, koloběžky
                Urban Training
 • ne 25. 9. MTB tour České středohoří a UŽÍT Litoměřice zdravě
 • náměstí - pěší zóna od 24. do 30. 9. (v prostoru před radnicí)

Dny zdraví 2016:

kampaň proběhne v měsíci říjnu za podpory partnerů ZM

Harmonogram akcí:

 • 4. 10. senioři na golf
 • 6. 10. měření na KHS
 • senioři aqua aerobik - K. Krňáková + cvičení pro veřejnost - plavecký bazén
 • Petra Smetanová - návrh spolupráce s H.E.A.T. Programem
 • ZŠ Havlíčkova - netradiční sporty
 • ZŠ Valy - Den zdraví na škole

Volné vstupy: bazén, bruslení, v případě možnosti i posilovna
Prověření spolupráce s VZP - podpora kampaně
další podněty a návrhy je možné zasílat R. Vlčkové do 10. 8. 2016

Kampaně prázdniny 2016:

 • "Bez přilby nevyjedu" - kontrola cyklistů na cyklostezkách i ve městě Městskou policií a Policií ČR
 • "Úředník na kole"
  prázdninová akce pro zaměstnance MěÚ Litoměřice k motivaci využívat kolo. Zúčastnit se jí mohou všichni zaměstnanci úřadu, kteří použijí kolo od 1. 7. do 31. 8. jak k cestě do práce nebo i v rámci odpoledních a víkendových či dovolenkových aktivit. Na podatelně jsou k vyzvednutí kartičky, kam si mohou účastníci sami poctivě zapisovat své výkony. Ti, kdo na kolo během 62 dnů prázdnin usednout min. 20krát budou zařazeni do losování o zajímavé ceny - roční permanentka do bazénu a sauny, roční permanentka na všechny akce Zahrady Čech, oběd pro 2 osoby v Radničním sklípku, masáž, týdenní zapůjčení elektrokola, servis kola a další zdravé a fairtradové odměny. Vyplněné kartičky musí cyklisté odevzdat do 5. 9. na podatelnu a mohou se těšit, že budou vylosováni a doměněni. Dobrý pocit mohou mít i z toho, že pro sebe něco udělali a propagovali cyklistiku jako zdravou a šetrnou formu dopravy. Akcí pomohou také lépe zmapovat problematická místa ve městě a podmínky pro cyklisty na úřadu (bude spuštěna anketa). Zakončení proběhne během ETM - společná cyklojízda vedení města, aktivních zaměstnanců a veřejnosti plánovanou cyklotrasou z náměstí do Pokratic a pak zpět na Labskou cyklostezku.

BOD 4 - Akční plán zlepšování ZM a MA21 2016 - plnění

Členové komise vyhodnotili Akční plán zlepšování ZM a MA21 2016 za období leden - červen 2016.

BOD 5 - Různé

 • byly navrženy termíny konání komisí ZM a MA21 ve druhé polovině roku 2016:
  12. 9., 10. 10., 14. 11., 12. 12. jedná se vždy o pondělí od 14 hod.
 • protikuřácká kampaň - 31. 5., v Den bez tabáku, byly mladými zastupiteli distribuovány destičky o zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků mladistvým místním podnikatelům v centru města. Tyto destičky jsou k vyzvednutí na Zdravém městě a o prázdninách budou dále distribuovány do okrajových částí města.
 • Místa přátelská seniorům - akce ukončena 2. 6., zúčastnilo se jich celkem 105 seniorů, 15. 6. byly senioři slavnostně odměněni v Domě kultury starostou města. Odměněno bylo 57 seniorů - za účast na 8 a více akcích, nejstarší účastnice 86 let. Senioři hodnotili kampaň velmi pozitivně a poděkování patří všech organizátorům.
 • Do života bez karambolů - 15. 6. - akce v rámci NDBÚ - proběhla deštivá varianta akce, 15 stanovišť IZS pro žáky 9. tříd
 • africký férový festival Dun Dun - 17. 6. - proběhl též za deštivého počasí, akce měla velmi kvalitní program, ale některé části připravovaného festivalu nebylo možné vzhledem k počasí využít, budou součástí příštího ročníku
 • o prázdninách probíhá fairtradová soutěž "Kde hledat fairtrade" - podpora provozoven s FT produkty, ceny pro zúčastněné jsou od místních farmářů
 • 28. 5. proběhl Běh pro hospic (dotace ZM), akce s velmi pozitivním ohlasem, hojná účast
 • 12. 6. se konala akce Zdravý ostrov naše radost (dotace ZM), zábavné odpoledne spojené s instalací nového prvku pro děti na Střeleckém ostrově
 • Týden udržitelného rozvoje - Litoměřice podpořili následujícími akcemi:
  výstava Prima Klima - sekretariát MěÚ - květen, červen
  2. 6. senioři na exkurzi na třídící lince v Prosmykách
  4. 6. Procházka po Zemi - u Pokratického rybníka
 • 4. 6. Dětský den na koupališti - aktivita Zdravého města a dobrovolníků
  poznámka: na koupališti je málo funkčních laviček
 • 24. 6. proběhlo focení nové ilustrační fotky Zdravého města Litoměřice a výroba nového banneru
 • 14. 6. Člověk v tísni - delegace rozvojové sekce navštívila Litoměřice - inspirace v rámci globální odpovědnosti a zapojování úřadu (Arménie, Kavkaz, Uzbekistán)
 • 15. - 17. 6. Letní škola NSZM - Chrudim
 • podnět na odbor ŽP - v okolí výlepové plochy na sídlišti Luna je přerostlá zeleň, která brání výhledu
 • v týdnu od 21. do 23. 6. navštívila Litoměřice koordinátorka Zdravého města Trnava, program pracovního setkání zajistit Mgr. P. Hermann
 • projekt Participativního rozpočtu - realizace prázdniny 2016, pravidla na rok 2017 budou předložena ZM na podzim 2016
 • benefice - Módní přehlídka - vybráno 20 tis. Kč, věnováno Srdíčku (informovala A. Kuldová)
 • 24. 10. proběhne na hradě Obhajoba MA 21 - od 13 hodin

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 12. 9. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie