Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 12. 9. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 12. 9. 2016 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Antonín Tym, Jana Fialová, Kateřina Krňáková, Lukas Wünsch, Jana Pavlasová, Ivana Poláčková, Miroslava Najmanová, Petra Smetanová, Blanka Ježková

Omluveni:  Alena Kuldová, Lenka Brožová, Zora Berglová, František Pražák, Veronika Vedejová, Jaroslav Růžička, Dominik Hanko, Lenka Simerská, Pavla Kofrová, Magdaléna Šabatová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Akční plán k auditům UR 2015 - opatření + 24. 10. obhajoba
 2. Úředník na kole - vyhodnocení
 3. ETM - harmonogram akcí + UŽÍT Litoměřice zdravě, pěší zóna
 4. Pracovní skupina ke zdravotnímu plánu - výstup
 5. Dny zdraví - harmonogram akcí
 6. Projekt participativního rozpočtu 2016
 7. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 10. 10. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Akční plán k auditům UR 2015 - opatření + 24. 10. obhajoba

Rada města schválila dne 1. 9. 2016 Akční plán realizace doporučení k auditům 2015.

Jedná se o plán činnosti na roky 2016 - 2018 s cílem naplnit doporučení hodnotitelů 10 oblastí UR a v roce 2018 obhájit kategorii "A" dle kritérií MA21.

Tento akční plán bude základem prezentace při Obhajobě MA21, která se koná v pondělí 24. 10. 2016 od 13 hod. na Hradě v Litoměřicích.

Pozvánka na obhajobu přílohou, registrace na akcí možná ZDE.

Obhajoba

Cíl: odborně posoudit kvalitu realizace MA21 z pohledu národních hodnotitelů, ve spolupráci s místními partnery

Úkol: představit postup od minulého roku (ve spolupráci s partnery)

 1. řešení slabých stránek UR dle vlastního Auditu UR 2015
 2. inovace v místním postupu k UR

Časový harmonogram:
prezentace uchazeče: max. 1 hod.
přestávka: 15 min.
otázky hodnotitelů, veřejnosti: cca 1 hod.

Audity, oponentní posudky a závěrečná hodnocení k auditům UR ZDE.

Účast členů komise na akci je vítána.
 

BOD 2 - Úředník na kole 2016 - vyhodnocení

Celkový počet ujetých km: 8 760,32 km - jako cesta do Egypta (Sharm al Shejk a zpět)

z toho do práce: 3 059,29 km
z toho na nákup nebo za zábavou: 285,88 km
z toho sport a rekreace: 5 415,15 km

Zapojilo se 17 zaměstnanců MěÚ (14 žen a 3 muži z 10 odborů MěÚ).
Největší počet jízd: 44 - Lenka Škamlová, 35 - Monika Čapková, 33 - Michal Černý

Nejvíce ujetých km: Michal Černý - 2 021,53 km (jezdil do práce z Děčína), Monika Čapková 1 420,3 km, Marcela Škrancová 1 279 km

Doporučení pro příští ročník:
- start soutěže od června
- snížit počet povinných jízd (méně než 20)
- vyhlásit i Úředníka v botách zaměřeného na pěší turistiku
- vybudovat zázemí pro cyklisty na úřadě (bezpečná úschova kol, sprchy apod.)
 

BOD 3 - ETM 2016 - harmonogram akcí + UŽÍT Litoměřice zdravě, pěší zóna

 Litoměřice se jako každoročně připojí k Evropskému týdnu mobility konanému ve dnech 16. - 22. 9. 2016

ETM odstartoval cyklopelotonem žáků litoměřických škol v pátek 9. 9. 2016. Po průjezdu městem dojel cyklopeloton v počtu přes 100 cyklistů po cyklostezce do Křešic, kde byla s pomocí partnerů připravena stanoviště s bezpečnostně dopravní tematikou. Tato forma akce sklidila úspěch a bude obdobně realizována i v příštím roce.

Harmonogram akcí v rámci ETM 2016 na plakátu (.jpg).

Připojte se v pondělí 19. 9. ke společné cyklojízdě vedení města, aktivních zaměstnanců a veřejnosti plánovanou cyklotrasou z náměstí do Pokratic, pak na Labskou cyklostezku a zpět na náměstí. Sraz v 15 hod. na náměstí.

Závěrečnou akcí kampaně je v neděli 25. 9. MTB Tour České středohoří + UŽÍT Litoměřice zdravě.

Poděkování patří všem partnerům, kteří se na akci v rámci jednotlivých aktivit podílí.

Plakát MTB Tour České středohoří a UŽÍT Litoměřice zdravě (.png)

Ve dnech 24. - 30. 9. bude na náměstí v prostoru před radnicí instalována pěší zóna. K zóně se budou moci občané vyjádřit také formou ankety - na informačním centru a webu ZM.

Do konce září je možné vyplnit anketu k cyklodopravě v Litoměřicích ZDE.

 

BOD 4 - Pracovní skupina ke zdravotnímu plánu

Dne 6. 9. 2016 se sešla pracovní skupina ke Zdravotnímu plánu Litoměřic s následujícím programem:

 1. seznámení s výsledky auditu Zdraví 2015 - R. Vlčková
 2. Aktualizace analýzy zdravotního stavu dle připomínek auditu - MUDr. J. Král
 3. Onkologická onemocnění - upřesnění analýzy - MUDr. M. Dzivjaková
 4. Zdravotní plán Ltm - TOP P 2015 - 2017 - aktivity, vyhodnocování

TOP P 2015 - 2017

 1. bude podporována výchova ke zdraví dětí a mládeže
 2. bude se zvyšovat kvalita životního prostředí ve městě
 3. bude zlepšováno duševní zdraví

Pracovní skupina schválila a doplnila formu vyhodnocování TOP P zdravotního plánu.

Zápis z jednání skupiny bude zveřejněn na webu ZM.

S aktualizovanou analýzou bude seznámeno vedení města, bude uvedena na webu ZM a dle doporučení z auditu Zdraví vydána v tištěné podobě.

BOD 5 - Dny zdraví - harmonogram akcí

Dny zdraví 2016: kampaň proběhne  v měsíci říjnu za podpory partnerů ZM

Harmonogram akcí na plakátu Dnů zdraví (.png).

Vzhledem k velkému množství nahlášených akcí byly připraveny plakáty s akcemi pro veřejnost a pro školy.

Doporučení pro rok 2017:

 • během Dnů zdraví se soustředit na významější akce (např. 2017 téma Duševní onemocnění)
 • informace o akcích ke zdraví získat díky nově upraveným výročním zprávám ZŠ případně dalších organizací - knihovna, DDM Rozmarýn apod.
 • podporovat akce ke zdraví v průběhu celého roku, nesoustředit vše jen na říjen

BOD 6 - Projekt participativního rozpočtu 2016

Mgr. P. Hermann informoval přítomné o realizaci vítězného projektu v rámci participativního rozpočtu 2016.

Dne 6. 9. 2016 bylo na Mostné hoře slavnostně otevřeno rozšíření dětského hřiště o lanovku.

Slavnostního zahájení se kromě zástupců města, členů pracovní skupiny k participativnímu rozpočtu a navrhovatele projektu P. Panaše zúčastnila i vychovatelka ZŠ B. Němcové P. Černá, která tento herní prvek navrhla.

Dne 15. 9. bude zastupitelstvu města předložen návrh pravidel participativního rozpočtu pro rok 2017, kdy by se cílová částka ze 150 tis. Kč měla zvýšit na 200 tis. Kč, počet podporovatelů stoupne z 30 na 60 osob a bude prodloužena doba pro podávání návrhů.

BOD 7 - Různé

 • 10. 9. bude ukončena prázdninová akce "Kde hledat fairtrade"
 • během prázdnin probíhala akce "Bez přilby nevyjedu" - kontrola cyklistů, zda nosí helmu - Městská policie a Policie ČR
 • do 30. 9. je možné hlasovat pro město Litoměřice za fond úspor o ekologického oskara 2016 ZDE
 • stravování - projekt Skutečně zdravá škola - pilotně zkouší ZŠ Ladova, koordinátorka projektu R. Hazuchová, koordinace odbor školství a CŠJ
 • simulovaná hra na zastupitele - 8. a 9. 12. 2016 - GJJ + Agora, součinnost zastupitelé města
 • ZŠ Havlíčkova - dopravní studie školního projektu Bezpečná cesta do školy 2015 - spolupráce s OÚR na realizaci opatření
 • od 3. 10. bude každé sudé pondělí od 13:30 do 14:30 hod. probíhat plavání seniorů, 1/2 hod. cvičení a 1/2 hod. volného plavání - vede M. Kuderová a K. Krňáková
 • Kapradí - konference k ekologické výchově 11. 11. (15. ročník) na ZŠ Na Valech
 • doporučení: lavičky u kašny - nechat i přes zimu (několik)
 • poděkování A. Kuldové a spol. za organizaci akce Svátky hudby - velký ohlas nejen v Litoměřicích
 • Ceny A. Klára - komise ZM nominovala MUDr. Krále a MUDr. Trmala PhDr. z KHS Ústeckého kraje, ocenění neuděleno
 • Litoměřice se v rámci soutěže "Obec přátelská rodině" umístily na 2. místě v ČR. Bohužel 2. místo není již spojeno s finanční odměnou.
 • termíny komisí ZM a MA21 ve druhé polovině roku 2016:
  10. 10.
  14. 11.
  12. 12.
  jedná se vždy o pondělí od 14 hod., zasedací místnost MěÚ, Pekařská 2

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 10. 10. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie