Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 10. 10. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 10. 10. 2016 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Fialová, Kateřina Krňáková, Miroslava Najmanová, Petra Smetanová, Blanka Ježková, Lenka Brožová, František Pražák, Veronika Vedejová, Dominik Hanko, Magdaléna Šabatová, Lenka Čermáková

Omluveni:  Alena Kuldová, Zora Berglová, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Jana Pavlasová, Jaroslav Růžička, Lenka Simerská, Pavla Kofrová, Antonín Tym

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Prorodinná politika města Litoměřice 
  J. Eflerová - KPSS
 2. Obhajoba 2016 - prezentace
 3. Dotační program Zdravého města 2017
 4. Fairtradové Litoměřice 2017
 5. Vyhodnocení kampaní 2016
 6. Akce - podzim 2017
 7. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 7. 11. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Prorodinná politika města Litoměřice

Příspěvek J. Eflerové z Komunitního plánování sociálních služeb byl přesunut na jednání komise 7. 11. 2016.

BOD 2 - Obhajoba 2016 - prezentace

RV představila členům komise strukturu prezentace pro letošní obhajobu, která vychází z Akčního plánu realizace doporučení k auditům 2015. (Jedná se o plán činností na roky 2016 - 2018 s cílem naplnit doporučení hodnotitelů 10 oblastí UR a v roce 2018  obhájit kategorii A dle kritérií MA21).

Průběžná obhajoba kategorie "A" MA21se koná v pondělí 24. 10. 2016 od 13 hodin na Hradě Litoměřice.

Účast členů komise na akci je vítána.

BOD 3 - Dotační program Zdravého města 2017

Pro rok 2017 budou upravena pravidla dle doporučení hodnotitelů dotačních žádostí z roku 2016.

Úprava pravidel:

 • nesmí žádat politické strany
 • v hodnocení: odstranit část: je vzorem, inspirací
 • úpravy rozpočtu hodnotící komisí na základě předloženého rozpočtu jsou možné i bez předchozí konzultace s žadatelem (z důvodu rozdělení financí více žadatelům)
 • částka max. 20 tis. Kč na jednu žádost zůstává

Téma roku 2017: VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

(vychází z TOP 3 P Zdravotního plánu na roky 2015 - 2017 a z početného množství žadatelů z roku 2016, kdy tématem bylo téma "Zdraví nás baví" a z 20 předložených žádostí získalo dotaci jen 10 žadatelů).

Upravená pravidla budou členům komise před jednáním 7. 11. ještě zaslána.
V prosinci bude dotační program Zdravého města vyhlášen, uzavírka žádostí začátkem února. 

BOD 4 - Fairtradové Litoměřice 2017

Na základě rozhodnutí pana tajemníka bude agenda Fairtrade a globální odpovědnost předána do konce roku 2016 na Úsek komunitního plánování sociálních služeb paní J. Eflerové a B. Dojčinovičové. S opatřením byla seznámena řídící skupina pro fairtrade na jednání dne 7. 10. 2016, agendu předá T. Kalinová.

BOD 5 - Vyhodnocení kampaní 2016

V rámci aktivit Zdravého města proběhly následující kampaně:

Den Země
30 dní pro neziskový sektor
Týden udržitelného rozvoje
Den bez tabáku
Národní dny bez úrazů
Fairtradové Litoměřice
ETM
Dny zdraví

Pro příští rok je nutné přehodnotit rozsah kampaní, jejich zaměření a dopad na jednotlivé cílové skupiny, především u kampaně Dny zdraví.

Závěry kampaně ETM 2016:

 • vzhledem k nepříznivému počasí nejel cyklobus, ostatní akce proběhly a měly pozitivní ohlas
 • poděkování všem, kteří se zapojili do akce U-ŽÍT Litoměřice zdravě v neděli 25. 9. 2016
 • cykloanketa: 260 respondentů (50 % VŠ vzdělání)
 • Pěší zóna - závěr pracovní skupiny:
  Příští pěší zónu a navazující řešení dorpavní situace v celém městě je nutné profesionálně zpracovat a vytvořit tak soulad motorové a nemotorové dopravy, je třeba nechat vypracovat potřebné analýzy a studie (Průzkum dopravního chování, Plán mobility, Doprava v klidu apod.) a zadat cíl: Omezení dopravy? Omezení parkování? - dále je třeba určit koordinátora (manažera mobility), který toto bude zaštiťovat.
 • Anketa k pěší zóně probíhá do 31. 10. 2016, k 10. 10. 2016 hlasovalo 536 respondentů.

Více bude předmětem vyhodnocení Akčního plánu zlepšování ZM a MA21 za rok 2016.

BOD 6 - Akce - podzim 2017

1. 11. Praha, konference k participaci D2.1 (účast R. Vlčková, M. Čigáš, V. Brunclíková)

2. 11. Doc. Králíková, MUDr. Kubát - přednáška o kouření v modrém salonku MKZ - poděkování A. Kuldové za zprostředkování

3. 11. studenti GJJ exkurze do nemocnice - od 12:30 hod. - poděkování A. Kuldové za zprostředkování

2. - 5. 11. podzimní škola NSZM

14. 11. Praha, workshop k auditům UR - účast garantů oblastí UR nutná

29. 11. workshop, financování globální odpovědnosti - ShineBean

30. 11. kurz zdravého vaření - pomoc při zajištění účasti

BOD 7 - Různé

 • Litoměřice získaly za fond úspor o Ekologického Oskara 2016 krásné 2.místo
 • simulovaná hra na zastupitele - 8. a 9. 12. 2016 GJJ + Agora, součinnost zastupitelé města
 • od 3. 10. bude každé sudé pondělí od 13,30 do 14,30 hod. probíhat plavání seniorů, 1/2 hod. cvičení a 1/2 hod. volného plavání - vede M. Kuderová a K. Krňáková
 • Kapradí - konference k ekologické výchově 11. 11. (15. ročník) na ZŠ Na Valech

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 7. 11. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie