Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 7. 11. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 7. 11. 2016 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Mírové náměstí 15/7

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Fialová, Kateřina Krňáková, Alena Kuldová, Miroslava Najmanová, Petra Smetanová, Blanka Ježková, Lenka Brožová, František Pražák, Veronika Vedejová, Dominik Hanko, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Jana Pavlasová

Omluveni: Zora Berglová, Lenka Čermáková, Lenka Simerská, Pavla Kofrová, Antonín Tym

Nepřítomni: Jaroslav Růžička, Magdaléna Šabatová

Host: Jana Eflerová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Prorodinná politika města Litoměřice - J. Eflerová - KPSS
 2. Obhajoba 2016 - zhodnocení, doporučení
 3. Dotační program Zdravého města a MA21 2017 - schválení pravidel
 4. Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování ZM a MA21 2016
 5. Akce podzim 2016
 6. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 12. 12. 2016 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Prorodinná politika města Litoměřice

J. Eflerová z Komunitního plánování sociálních služeb MěÚ v prezentaci informovala členy komise o aktivitách v rámci prorodinné politiky města Litoměřice a odpověděla na dotazy přítomných členů komise.

Prezentace ZDE.

BOD 2 - Obhajoba 2016 - zhodnocení, doporučení

Hodnotitelé pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj hodnotili obhajobu MA21 v Litoměřicích velmi pozitivně, stejně tak přítomní členové komise.

Prezentace z obhajoby a reportáž jsou zveřejněny na stránkách Zdravého města.

Dne 1. 12. 2016 se v Praze uskuteční slavnostní vyhodnocení obhajob v ČR v rámci konference NSZM.

V rámci lednového jednání zastupitelstva města Litoměřice by měl být meziroční posun v rámci MA21 prezentován místním zastupitelům.

BOD 3 - Dotační program Zdravého města 2017

Členové komise schválili pravidla pro předkládání projektů z dotačního programu Zdravého města pro rok 2017. Pro rok 2017 by mělo být z rozpočtu města uvolněno opět 150 tis. Kč, pravidla budou dne 22. 11. 2016 předložena ke schválení radě města.

Téma roku 2017: "Ve zdravém těle zdravý duch" (vychází z TOP P Zdravotního plánu)

Pravidla budou včetně příloh od 1. 12. 2016 zveřejněna na webu města Litoměřice a Zdravého města.

Podávat žádosti je možné od 2. 1. do 5. 2. 2017.

BOD 4 - Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování ZM a MA21 za rok 2016

Členové komise vyhodnotili APZ ZM a MA21 za rok 2016. Vyhodnocení APZ ZM a MA21 bude v prosinci předloženo RM k vzetí na vědomí.

APZ je zaslán členům komise k případnému vyjádření či doplnění. Zaslání připomínek prosím do 30. 11. 2016.

BOD 5 - Akce - podzim 2017

1. 11. Praha - konference k participaci - D2.1 - akce byla podnětná
2. 11. doc. Králíková, MUDr. Kubát - přednáška kouření - akce proběhla pro SŠPHS Litoměřice, účast 130 žádků (poděkování za organizaci A. Kuldové)
3. 11. studenti GJJ exkurze do nemocnice (poděkování za organizaci A. Kuldové)
2. - 5. 11. podzimní škola NSZM - účast P. Hermann a A. Tym
10. 11. Fairtradová konference Praha - účast členů řídící skupiny pro FT
11. 11. konference Kapradí - pořádá SEVER
14. 11. Praha - workshop k auditům UR - zúčastní se garanté všech 10 oblastí UR
24. 11. Noc venku u Červeného kostela - pořádá Naděje
29. 11. seminář Jak financovat globální odpovědnost - organizuje ShineBean
30. 11. kurz zdravého vaření - možnost přihlášek do 14. 11. R. Vlčkové
7. 12. poděkování dobrovolníkům u starosty
9. 12. Kabelkový veletrh ve foye MKZ - pořádá Naděje

BOD 6 - Různé

 • Ankety k pěší zóně se zúčastnilo 613 respondentů, výsledky budou prezentovány v rámci tiskové zprávy města
 • Do ankety k cyklodopravě se zapojilo 260 respondentů, podklady budou podkladem pro koordinátora mobility a připravovaný plán udržitelné mobility města Litoměřice.
 • Do 31. 12. 2016 je na webu Zdravého města možné vyplnit anketu o umístění odpadkových košů, problém vzešel z fóra Desatero problémů Litoměřic 2016.
 • Na webu Zdravého města jsou zveřejněny podklady a bližší informace k projektu participativního rozpočtu "Můj nápad pro naše město 2017". Žádosti mohou být předkládány do 1. 2. 2017.
 • Dochází k zneužívání odpadkových kontejnerů. Kontejnery jsou určeny pro občany a někteří podnikatelé tuto možnost zneužívají. L. Wünsch vyvolá společné jednání TSM, OŽP a městské policie k vyřešení situace.
 • Podnět: během tanečních je běžně podáván alkohol nezletilým osobám. Podnět byl předán P. Kofrové, preventistce Policie ČR.
 • 18. 12. proběhne adventní benefiční koncert pro nevidomé na podporu knih v brailově písmu (pořádá Musica et education o. s.)

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 12. 12. 2016 od 14 hod.

 

Fotogalerie