Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy Řídící skupiny pro fair trade Zápis Řídící skupiny pro FT 25. 11. 2016

Zápis z Řídící skupiny pro fair trade,
konané dne 25. 11. 2016

Přítomni: Marcela Trejbalová, Tereza Kalinová, Monika Čapková, Zora Čuchalová, Renata Rokůsková, Petra Dostalová, Bohdana Dojčinovičová, Jana Eflerová, Marie Hervertová, Petr Hermann, Hana Rozmarová

Omluveni: Rita Vlčková, Hana Tobiášová, Helena Učíková Lendacká, Iveta Dragoňová, Kateřina Simajchlová, Antonín Tym, Václav Tojnar, Renáta Jurková, Milan Čigáš

Hosté: L.Kacar (Zastupitelstvo mládeže Litoměřice)

Program:

 1. Zahájení
 2. Závěry jednání o přesunu fair trade
 3. Vyhodnocení a schválení Akčního plánu pro fair trade pro rok 2016
 4. Návrh Akčního plánu pro fair trade pro rok 2017
 5. Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2017
 6. Stánek s fairtrade na vánočních trzích - zjištění zájmu
 7. Diskuze/Různé
   

K bodu 1 – Zahájení

Jednání řídící skupiny pro FT zahájila ve 12.30 hodin koordinátorka Tereza Kalinová přívítáním přítomných.

K bodu 2 – Závěry jednání o přesunu fair trade

Předsedkyně řídící skupiny se s vybranými členy setkala dne 14. 10. 2016 s tajemníkem MěÚ M. Čigášem a místostarostou K. Krejzou. Na schůzce byly diskutované otázky týkající se důvodu přesunu agendy fairtrade na Úsek komunitního plánování, určení kompetencí řídící skupiny pro fair trade a způsobu spolupráce se Zdravým městem. 

Další setkání členů řídící skupiny s vedením města a zástupci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví proběhlo 3. 11. 2016.

Závěry jednání jsou následující: 
 • Nutnost více komunikovat. Pan starosta, všichni místostarostové, p. tajemník a R. Jurková budou zváni na strategická setkání řídící skupiny a informováni o bodech jejího jednání.
 • Řídící skupina bude nadále ve spolupráci  s koordinátorem tvořit a schvalovat strategické Akční plány pro fairtrade a jednotlivé aktivity na každý rok. Kompetence řídící skupiny zůstávají beze změny.
 • Na Úsek komunitního plánování, B. Dojčinovičové a J. Eflerové, bude do konce roku 2016 předána správa agendy fairtrade a globální odpovědnost
 • Zdravé město a Komunitní plánování bude spolupracovat a propojovat své akce.
 • V případě sporných momentů rozhodnou: p. místostarostové P. Grund a K. Krejza a p. tajemník.
 • Pokud se přesun agendy projeví jako nevhodný, bude toto rozhodnutí revokováno.

K bodu 3 – Vyhodnocení a schválení Akčního plánu pro fair trade pro rok 2016

Řídící skupině byl prezentován vyhodnocený Akční plán pro fair trade pro rok 2016. Řídící skupina představený vyhodnocený akční plán pro rok 2016 schválila.  

Vyhodnocený Akční plán pro fair trade pro rok 2016 ZDE (.pdf).

K bodu 4 - Návrh Akčního plánu pro fair trade pro rok 2017

14. 11. 2016 byl řídící skupině zaslán 1. návrh Akčního plánu pro fair trade pro rok 2017 k připomínkování. 

J. Eflerová představila řídící skupině upravený Akční plán pro fair trade pro rok 2017. Návrh AP 2017 byl na místě členy řídící skupiny doplněn a schválen. 

 
Doporučení k aktivitě:
 • Férová snídaně – prověřit možnosti propagace akce na Alchymistických Litoměřicích (např. banner, leták, zmínění moderátorem); taneční workshop Funky Dangers (nejen jejich vystoupení)
 • Propagace, medializace – navázat spolupráci s SŠ Ekonom a natočit propagační videospot
  - vyhlásit soutěž o natočení videospotu/vytvoření plakátu propagujícího FT a GO na konkrétní téma např. férové banány apod.

K bodu 5 – Program podpory fairtradových aktivit v Litoměřicích pro rok 2017

I v roce 2017 bude Město Litoměřice rozdělovat dotace na podporu fairtrade v Litoměřicích. Z rozpočtu města je vyčleněno 30 tis. Kč.

B. Dojčinovičová řídící skupině představila aktualizovaná pravidla dotačního programu pro rok 2017.  

Pravidla Programu na podporu fairtradových aktivit a globální odpovědnosti 2017 ZDE (.pdf).

 K bodu 6 - Stánek s fairtrade na vánočních trzích - zjištění zájmu

Vánoční trhy v Litoměřicích budou probíhat na Mírovém náměstí  od 17. do 24. 12. 2016. Prodejci fair trade mají možnost se připojit a zdarma využít jeden stánek Zahrady Čech.  

V případě zájmu o prodej a prezentaci nejen fair trade kontaktujte B. Dojčinovičovou (tel.: 416 916 228, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ). Se zájemci bude vytvořen harmonogram obsazenosti stánku.

K bodu 7 - Diskuze/různé

 • Ekumenická akademie Město Litoměřice oslovila ohledně zjištění předběžného zájmu o zapojení do projektu zaměřeného na posílení role žen-spotřebitelek v podpoře a nákupu fairtradových výrobků. Součástí projektu bude výstava, konference a spolupráce se samosprávami.
  Pokud bude projekt podpořen, začal by v lednu 2017.
  Naše zapojení by spočívalo v uspořádání fairtradové snídaně, setkání s veřejností a putovní výstavou. Téma žen-spotřebitelek se promítá pouze např. v tématu výstavy apod. Akce jsou samozřejmě určeny pro širokou veřejnost.
 • Marie Hervertová a Lukáš Kacar ze Zastupitelstva mládeže Litoměřice prezentovali aktivity projektu „Z plantáže na pult aneb cesta banánů“ podpořeného z Programu na podporu fair trade. Dále řídící skupinu krátce seznámili s činností Zastupitelstva mládeže a plány na podporu fair trade v příštím roce.
 • Zdravé a Fairtradové město podpořilo Festival Země na talíři v kině a kinokavárně Máj – promítání dokumentů a diskuze na témata: udržitelná produkce a spotřeba potravin, palmový olej, nešetrné zacházení s přírodními zdroji, …
 • Nabídka od Charity ČR pro rok 2017 na uspořádání osvětové akce na téma: globální odpovědnost, udržitelný rozvoj, rozvojová spolupráce
 • Seminář „Jak financovat globální zodpovědnost“, 29. 11. 2016 v zasedací místnosti Městského úřadu Litoměřice, Mírové náměstí 15/7 (plákát ZDE (.pdf))
Zapsala:
Tereza Kalinová

 

 

Fotogalerie