Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 12. 12. 2016

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 12. 12. 2016 od 14 hod ve Fér kafé, park V. Havla Litoměřice

Přítomni: Petr Hermann, Rita Vlčková, Jana Fialová, Miroslava Najmanová, Petra Smetanová, Blanka Ježková, Lenka Brožová, František Pražák, Veronika Vedejová, Dominik Hanko, Lukas Wünsch, Jana Pavlasová, Lenka Čermáková, Jaroslav Růžička, Pavla Kofrová

Omluveni: Zora Berglová, Alena Kuldová, Lenka Simerská, Ivana Poláčková, Antonín Tym, Kateřina Krňáková, Magdaléna Šabatová

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Rok 2016 - rekapitulace, poděkování
 2. Akční plán zlepšování ZM a MA21 Litoměřice - návrh aktivit
 3. Komise ZM - harmonogram 1. pol. 2017
 4. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 23. 1. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Rok 2016 - rekapitulace, poděkování

P. Hermann a R. Vlčková poděkovali členům komise za jejich celoroční práci a podporu aktivit v rámci ZM a MA21 za rok 2016.

V lednu bude RM předloženo nové složení komise ZM a MA21.

Jana Fialová z KPSS ukončila pracovní poměr na OSVZ MěÚ Litoměřice a Dominik Hanko, preventista Městské policie Litoměřice, přešel na KÚÚK.

RV a PH poděkovali Janě Fialové a Dominiku Hankovi za jejich aktivní členství v komisi.

Zástupci za ně v komisi budou Jana Eflerová za OSVZ a Robert Čelko za městskou policii, členkou komise se stane i Lenka Čermáková ze ZŠ Na Valech, která se již setkání komise zúčastňovala v roce 2016.
 

BOD 2 - Akční plán zlepšování ZM a MA21 Litoměřice 2017

RV představila členům komise návrh Akčního plánu zlepšování ZM a MA 21 Litoměřice na rok 2017. Přítomní členové komise navržené aktivity schválili, případně poupravili.

Připomínky k APZ 2017 je možné ještě zaslat RV do 10. 1. 2017.

APZ ZM a MA21 2017 bude předložen RM dne 24. 1. 2017 společně s vyhodnoceným APZ 2016.

BOD 3 - Komise ZM - harmonogram 1. pol. 2017

Termíny komisí 2017:

 • 23. 1.
 • 20. 2.
 • 20. 3.
 • 24. 4.
 • 22. 5.
 • 19. 6.

BOD 4 - Různé

 • projekty dotačního programu ZM je možné zasílat do 5. 2. 2017, žádosti včetně pravidel jsou na webu Zdravého města a Města Litoměřice
 • projekty v rámci participativního rozpočtu je možné podávat do 1. 2. 2017, více informací na webu Zdravého města
 • simulovaná hra na zastupitele proběhla v prostorech radnice 13. 12. 2016 za účasti 8 zastupitelů včetně tajemníka MěÚ. Akce byla součástí projektu společnosti Agora.
 • od 17. do 23. 12. jsou na náměstí vánoční trhy, kde bude možné zakoupit i fairtradové zboží
 • byla vytištěna aktualizovaná verze Analýzy zdravotního stavu obyvatel Litoměřic

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 23. 1. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie