Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 20. 2. 2017

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 20. 2. 2017 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petra Smetanová, Zora Berglová, Miroslava Najmanová, Magdaléna Šabatová, František Pražák, Jaroslav Růžička, Pavla Kofrová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Jana Pavlasová, Lenka Čermáková, Kateřina Krňáková, Jan Vochomůrka (zástup za J. Eflerovou), Josef Douša

Omluveni: Petr Hermann, Blanka Ježková,  Alena Kuldová, Robert Čelko, Lenka Simerská, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Antonín Tym

Jednání řídil: Mgr. Rita Vlčková
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Strategické řízení 2016/2017 - Ing. Veronika Šturalová
 2. Dotace ZM 2017 - schválení podpořených projektů
 3. ECI A.1. Spokojenost občanů - šetření 2017
 4. PB projekty + fórum 5. 4.
 5. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 27. 3. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Strategické řízení 2016/2017 

Ing. Veronika Šturalová, manažerka strategií města Litoměřice, seznámila členy komise s aktivitami města v oblasti strategického řízení za rok 2016 a představila plány na rok 2017.

Prezentace V. Šturalové ZDE (.pdf). 

BOD 2 - Dotace ZM 2017 - schválení podpořených projektů

Téma roku 2017: "Ve zdravém těle zdravý duch"

Do 5. 2. bylo doručeno celkem 13 žádostí  (žádosti o podporu ve výši 221 040 Kč), k podpoře bylo navrženo 10 projektů (celková výše dotace 150 tis. Kč).

R. Vlčková poděkovala hodnotitelům za čas věnovaný hodnocení projektů. Hodnotitelé posoudili projekty na základě hodnotících kritérií a ještě se sešli k závěrečnému společnému vyhodnocení.
Hodnotitelé 2017: Z. Berglová, P. Smetanová, V. Vedejová, L. Simerská, K. Krňáková a B. Ježková

Členové komise jednomyslně schválili návrh hodnotitelů - podpořeno bude 10 projektů, 3 projekty podpořeny nebudou (získali nejnižší bodové ohodnocení nebo nesplnili podmínky pro udělení dotace).

Navržené projekty budou předloženy ke schválení RM dne 2. 3. 2017 a poté zveřejněny na webu města. Po 2. 3. budou podepsány smlouvy s jednotlivými žadateli projektů. Žadatelé, jejichž projekt podpořen nebyl, budou písemně vyrozuměni. 

BOD 3 - ECI A.1 Spokojenost občanů - šetření 2017 - finalizace dotazníku

V březnu 2017 proběhne šetření společného evropského indikátoru ECI A.1 Spokojenost občanů města Litoměřice s místním společenstvím. Šetření probíhalo v letech 2007, 2011, 2014.
Spokojenost občanů je v Litoměřicích dlouhodobě vysoká, v roce 2014 dosáhla dokonce 90,2 %.

Šetření bude probíhat v rámci projektu MobiLitA 21 podpořeného z SFŽP MŽP a zajistí ho společnost CI2, jako v letech předcházejících. Bude osloveno na 500 respondentů, obyvatel Litoměřic starší 18 let, vybraných kvótním výběrem dle věku a pohlaví. Šetření pokryje všech 30 volebních okrsků v Litoměřicích.

Porovnáván bude soubor standardních otázek. Možnost využít dotazníku nad rámec standardních otázek byla nabídnuta členům komise i při poradě vedení.

Tazateli budou osoby starší 16 let, členové Zastupitelstva mládeže a dobrovolníci z Dobrovolnického centra při Diecézní charitě Litoměřice. Proškolení tazatelů proběhne 14. 3. od 15,30  do 16 hod. a šetření bude probíhat od 15. 3. do 6. 4. 2017.

Na webu Zdravého města ZDE jsou ke zhlédnutí výsledky všech měřených indikátorů.

Výsledky šetření budou zpracovány do června 2017.

Na jaře proběhne též průzkum dopravního chování v rámci projektu MobiLitA 21.

BOD 4 - Projekty participativního rozpočtu a fórum 2017

Do 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti o získání podpory v max. výši 200 tis. Kč na projekty participativního rozpočtu. V termínu byly doručeny pouze 2 žádosti - realizace "Bosé stezky" v prostoru sportovního areálu u 6. ZŠ U Stadionu. Tento projekt byl dotřenými odbory MěÚ Ltm k realizaci doporučen. Druhým projektem bylo umístění herních prvků u beachvolejbalového areálu v kasárnách Dukelských hrdinů. Tento projekt dotčenými odbory doporučen nebyl.

Oba projekty včetně příloh a zápisu o výsledku kontroly jsou ke zhlédnutí na webu Zdravého města ZDE.

Na tradičním fóru "Desatero problémů Litoměřic" budou oba projekty veřejnosti představeny, hlasování neproběhne.

R. Vlčková požádala členy komise, aby při fóru pomohli jako zapisovatelé na archy či jako koordinátoři oblastí.

BOD 5 - Různé

 • RV informovala přítomné o jednání pracovní skupiny Rady vlády pro udržitelný rozvoj, které se 8. 2. v Praze na MŽP zúčastnila.
  V roce 2017 se o kategorii "A" uchází města Chrudim a Litoměřice, o kategorii "B" Kopřivnice, Jihlava a Křižánky. Vsetín, dlouholetý realizátor kategorie "B", bude v roce 2017 obhajovat pouze kategorii "C".
  Došlo též k aktualizaci databáze Cenia a koordinátoři budou na inovovaný systém proškoleni.
 • RV seznámila členy komise se zajímavými informacemi z 1. národní konference o zdravotní gramotnosti, která se konala 25. 1. 2017 v Praze. Výběrem z prezentace prof. Holčíka upozornila na důležitost preventivních opatřední a prograů v souvislosti s prodlužováním střední délky života, naděje na dožití. Prezentace prof. Holčíka ZDE - doporučen slide 13 - 16.
  Bližší informace o konferenci najdete na webu ZDE
 • V únoru probíhá akce pro seniory "Přeplav svůj La Manche". Plavání pro seniory zdarma je 2., 16. a 23. 2. 2017 od 13 do 14 hodin. V rámci plavání je připraveno potápění a aqua aerobik. Pořadatelem akce je LiPen a Zdravé město Litoměřice.
 • 5. ročník kampaně "Místa přátelská seniorům" proběhne od 18. 4. do 31. 5. 2017. Připraveno bude jako v předešlých letech 16 zajímavých aktivit.
 • 22. 2. 2017 proběhne na SŠPgHS v Dlouhé ulici 3. ročník soutěže ve vaření škol v rámci projektu "S jídlem si (ne)hrajem". Soutěže se zúčastní 4 ZŠ - ZŠ Na Valech, ZŠ U Stadionu, ZŠ Havlíčkova a ZŠ B. Němcové. V porotě zasedne starosta města, výživová terapeutka, zástupce SŠPgHS, šéfkuchař Kafé doma. Téma 3. ročníku jsou bezlepkové potraviny.
 • Školní fóra proběhla na ZŠ B. Němcové (14. 2.) a ZŠ U Stadionu (15. 2.), další proběhnou 1. 3. na ZŠ Masarykova, 2. 3. na ZŠ Havlíčkova, 3. 3. na ZŠ Na Valech a 8. 3. na ZŠ Ladova.
 • Mladé fórum proběhne ve středu 15. 3. od 9 do 12,30 hod. na ZŠ B. Němcové - facilitace SEVER. Problémy definované na Mladém fóru a školních fórech budou ověřeny anketou.
 • Jarní škola NSZM proběhne 22. - 24. 3. 2017 v Třebíči
 • 15. - 16. 2. navštívila Litoměřice koordinátorka Trnavy, přijela se inspirovat na školní fórum a dále se blíže informovala o podnikatelském fóru. Předala zkušenosti Trnavy s organizací projektů pariticipativního rozpočtu.
 • k akci Hodina Země se Litoměřice nepřipojí, dle informací energetického manažera není možné z důvodu komplikovaného napojení veřejného osvětlení.
 • Dne 20. 3. 2017 proběhne veřejné projednání 3. etapy revitalizace sídliště Pokratice. Z tohoto důvodu bude přesunuta komise ZM a MA21 na pondělí 27. 3.
 • Ing. L. Brožová představila přítomným projekt na revitalizaci zeleně v ulici Na Valech, který by měl být v letošním roce realizován
 • 15. 2. proběhla česko-slovenská konference "Inspirujme se ... udržitelností", příspěvek o měření indikátorů v Litoměřicích představila Tereza Kalinová.
 • 1. - 3. 3. bude Mgr. A. Tym Ph.D. reprezentovat ČR a Litoměřice na konferenci WHO v Maďarsku. Tématem prezentace je zapojování mládeže do veřejného života.

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 27. 3. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie