Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 27. 3. 2017

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 27. 3. 2017 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann Petra Smetanová, Miroslava Najmanová, Magdaléna Šabatová, František Pražák, Jaroslav Růžička, Pavla Kofrová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Jana Pavlasová, Lenka Čermáková, Kateřina Krňáková, Jan Vochomůrka (zástup za J. Eflerovou), Josef Douša, Alena Kuldová, Kateřina Simajchlová (zástup za I. Poláčkovou)

Omluveni: Zora Berglová, Blanka Ježková, Robert Čelko, Lenka Simerská, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Antonín Tym

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Plán prevence kriminality 2017 - 2019 - M. Najmanová
 2. Fórum 5. 4. 2017 - organizace akce
 3. Mladé fórum - výstupy, školní fóra
 4. Kampaně 2017 - Den Země, ...
 5. Různé

Konec jednání: 15.30 hod.
Termín příštího jednání: 24. 4. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Plán prevence kriminality 2017 - 2019

Miroslava Najmanová z odboru sociálních věcí a zdravotnictví seznámila členy komise s aktivitami v rámci preventivních programů od roku 2010 a s Plánem prevence kriminality na roky 2017 - 2019.

Prezentace M. Najmanové ZDE (.pdf)

BOD 2 - Fórum "Desatero problémů Litoměřic" - 5. 4. 2017 - organizace v Domě kultury

od 15 hod. - setkání garantů a koordinátorů - salonek u recepce MKZ
od 16 hod. - začátek akce
18.30 hod. - plánované ukončení akce

Facilitace: Dana Diváková (NSZM)
Prezentace města: P. Hermann, K. Krejza

Ověřovací anketa do 7. 5. 2017: společnost D2.1 (ověření SMS) + sociologický průzkum

Pomoc komise:
L. Simerská - koordinátor soc. oblast a zdravotnictví
K. Krňáková - asistent - oblast doprava
L. Čermáková - zapisovatel na archy

Prezentace NO: Naděje, ShineBean, Domov U Trati

Participativní rozpočet - informace o projektech: P. Hermann v rámci úvodní prezentace, účast žadatelů o Bosou stezku

Dobrovolníci: 5-6 tratičně u občerstvení

Zastoupení u oblastí:

Veřejná správa, strategický rozvoj, bezpečnost ve městě 
Garant: M. Čigáš, I. Králik
Koordinátor: A. Novotná

Životní prostředí
Garant: P. Gryndler, L. Brožová
Koordinátor: P. Černá

Sociální oblast, zdravotnictví
Garant: R. Jurková
Koordinátor: L. Simerská

Výchova, vzdělávání a kultura
Garant: A. Křížová
Koordinátor: H. Galiová

Sport, volný čas
Garant: J. Tvrzník, V. Kmoníčková
Koordinátor: L. Krákora

Podnikání, cestovní ruch, bydlení
Garant: V. Härting, V. Šturalová, A. Matulová
Koordinátor: M. Jirků

Doprava, územní rozvoj
Garant: V. Brunclíková, L. Kuchařová
Koordinátor: P. Veselý, K. Krňáková

Stůl mladých
Garant: K. Simajchlová
Koordinátor: K. Svobodová

BOD 3 - Mladé fórum - výstupy, školní fóra

Vše o akci včetně zápisu na webu Zdravého města.

Výstupy Mladého fóra ze dne 15. 3. 2017

1. Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
2. Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice
3. - 4. Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech a vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově
3. - 4. Převést gymnázium pod správu města
5. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy
6. - 7. Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny - Albert)
6. - 7. Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování
8. Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol
9. - 10. Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu
9. - 10. Opravit cyklostezku podél  Labe

Výstupy školních fór 2017

ZŠ Na Valech - Zřídit KFC v Galerii Na Soutoku
ZŠ Boženy Němcové - Zřídit McDonald´s
Masarykova ZŠ - Zřídit McDonald´s
ZŠ U Stadionu - Provést úpravy plaveckého bazénu
ZŠ Havlíčkova - Opravovat chodníky a silnice
ZŠ Ladova - Vykázat narkomany od horního nádraží

Anketa proběhne od 29. 3. do 30. 4. 2017 na litoměřických školách (v anketě je Desatero problémů z Mladého fóra a TOP P ze školních fór).

P. Hermann je garantem pro konání školních fór v rámci NSZM ČR.
 

BOD 4 - Kampaně ZM 2017

DEN ZEMĚ
26. 4. Den Země pro MŠ - SEVER + SŠPgHS Ltm
EKOfilm pro školy - SEVER
3. 6. Procházka po Zemi - SEVER + ZaMl + EKO tým ZŠ Na Valech
Výstava Prima Klima - fórum 5. 4., duben - ZŠ Havlíčkova, květen - červen - kino Máj

sobota 8. 4. - Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice
- okolí cyklostezky u domku bezdomovce (za dolním vlakovým nádražím, ul. Nádražní)
koordinátor na místě: K. Krňáková
uklízí od 10 hod. - turistický oddíl Litomíci, dobrovolníci DCH

- skládka za Penny Marketem + Střelecký ostrov včetně letního kina
koordinátor na místě: R. Vášová
uklízí od 9 hod. - podporovatelé Kinoklubu Ostrov, Zelení, Naděje

- skládka za krematoriem Richard
koordinátor na místě: Josef Douša
uklídí od 9 hod. - uklízí zástupci hnutí ANO2011

- úklid u Labe za Galerií Na Soutoku
uklízí Naděje s klienty

- v pondělí 10. 4. od 14 hod. uklízí KČT prostor u parkoviště v Seifertově ulici u OSSZ

- 16. 5. bude uklízet ještě EKO Tým ze ZŠ Na Valech a Zastupitelstvo mládeže

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR - Místa přátelská seniorům 5. ročník
od 12. 4. do 30. 5. 2017 16 akcí, brožury k vyzvednutí na infocentru, pro občany starší 60 let

7. 6. - závěrečné vyhodnocení v DK, odměna za 8 a více absolvovaných aktivit

NÁRODNÍ DNY BEZ ÚRAZU
19. 4. Dětský den bez úrazu - pro 2. třídy, dopravní hřiště
24. 5. Dávej pozor aneb do život bez úrazů - IZS pro MŠ - dopravní hřiště
14. 6. Do života bez karambolu - pro 9. třídy, Zahrada Čech

ÚŘEDNÍK NA KOLE 2017 - 1. 6. - 31. 8. 2017


BOD 5 - Různé

 •  Pocitová mapa - výsledky 2016 - představí na setkání komise 24. 4. J. Eflerová z KPSS
 • RM schválila Výroční zprávu ZM a MA21 2016
 • Revitalizace sídliště Pokratice - veřejné projednávání proběhlo 20. 3. 2017, seznámení se 3. etapou revitalizace a projednávání 4. etapy revitalizace
 • Pan senátor Mezián se vyzvedl Analýzu zdravotního stavu obyvatel Litoměřic a pozitivně hodnotil její zpracování, s výsledky hodlá více pracovat
 • v pátek 2. 6. 2017 proběhne od 14 do 19 hod. na Mírovém náměstí akce UŽÍT  Litoměřice zaměřená na udržitelnou energetiku a dopravu, zájemci mohou mít v rámci akce stánek s aktivitou
 • v sobotu 3. 6. 2017 proběhne na koupaliště Dětský den, pořádají MSZ - možnost využít stanoviště s aktivitou pro děti jako prezentaci organizace.
  Kontakt pro zájemce: Ladislav Beneš, tel.: 734 224 993, Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript  

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 24. 4. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie