Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Dokumenty Zápisy komise Zápis komise 24. 4. 2017

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
Zdravého města a místní Agendy 21

konané dne 24. 4. 2017 od 14 hod v zasedací místnosti MěÚ Litoměřice, Pekařská 2

Přítomni: Rita Vlčková, Petr Hermann, Petra Smetanová, Miroslava Najmanová, Pavla Kofrová, Lenka Brožová, Veronika Vedejová, Jana Pavlasová, Lenka Čermáková, Kateřina Krňáková, Jan Vochomůrka (zástup za J. Eflerovou), Josef Douša, Ivana Poláčková, Blanka Ježková

Omluveni: Zora Berglová, Robert Čelko, Lenka Simerská, Lukas Wünsch, Ivana Poláčková, Antonín Tym, Magdaléna Šabatová, Alena Kuldová, František Pražák, Jaroslav Růžička

Jednání řídil: Mgr. Petr Hermann
Zapisovatelka: Mgr. Rita Vlčková

Program:

 1. Fórum 2017 - vyhodnocení akce
 2. Kampaně ZM 2017
 3. Různé

Konec jednání: 15.10 hod.
Termín příštího jednání: 22. 5. 2017 ve 14.00 hod.
Zapsala: Rita Vlčková

BOD 1 - Fórum "Desatero problémů Litoměřic" - vyhodnocení akce
R. Vlčková informovala přítomné o proběhlé akci z 5. dubna. Celkem se fóra zúčastnilo 200 osob (dle prezenční listiny). Jedná se o stejný počet jako v loňském roce, což poukazuje na trvalý zájem občanů o dění ve městě. V roce 2015 fórum navštívilo dokonce 230 lidí. Úbytek návštěvnosti nebyl zaznamenán ani poté, kdy neproběhlo hlasování o projektu participativního rozpočtu.
Všechny výstupy včetně zápisu z akce, prezentací K. Krejzy o řešení problémů z roku 2016, úvodní prezentace NSZM a reportáží jsou na webu http://zdravemesto.litomerice.cz/forum-desatero-problem.html
Ověřovací anketa probíhá do 7. května na webu ZM nebo v listinné podobě na infocentru na Mírovém náměstí. K hlasování je použit hlasovací systém společnosti D 2.1 matematika a vizionáře Karla Janečka.
Je možné dát až 5 hlasů pro a 2 proti, hlasování je ověřeno SMS kódem.
K 24. 4. hlasovalo pouze 272 osob, RV vyzvala k distribuci ankety členy komise.
V průběhu dubna probíhá k ověření problémů z fóra sociologický průzkum.
Doporučení pro organizaci fóra v roce 2018:

 • Sloučení oblastí veřejná správa, bezpečnost, strategický rozvoj + podnikání, bydlení, cestovní ruch. V těchto oblastech je trvale nízká účast občanů
 • Jako osmou oblast je přidat pak oblast: „nezařaditelné“ (Prostředí ve městě? Čím vylepšit naše město?), kam by se mohly dostat problémy, které nejdou jednoznačně zařadit jinde
 • Stoly dát blíže k sobě, je špatně slyšet, zúžit „účko“
 • Inovace 2018: Hlavní problémy do hlasování o TOP 10 P z fóra udělovat podle počtu získaných žlutých lepíků, ne 2 z každé oblasti. Neodpovídá to tomu, co by lidé opravdu chtěli.

P. Hermann bude konzultovat s P. Švecem z NSZM, protože by se tím pádem jednalo o změnu metodiky fóra.

 • Návrh: Náhradní zapisovatel pro případ velkého počtu lidí u oblasti

Poděkování všem, kteří se na organizaci fóra podíleli: dobrovolníci z DCH, koordinátoři oblastí, zapisovatelé.

Projekt participativního rozpočtu:
P. Hermann informoval o jednání na OÚR, dokumentace k vítěznému projektu Bosé stezky byla předána V. Blechovi z OÚR a v průběhu prázdnin by mělo dojít k realizaci projektu. PH informoval též Mgr. Sluku, ředitele ZŠ U Stadionu, v jehož areálu by měla být Bosá stezka realizována.
Členové komise diskutovali o možnostech zvýšit zájem občanů pro projekty participativního rozpočtu:

 • umístit cedulky s informacemi na lanovce na Mostné hoře a na Bosé stezce
 • využít k propagaci City light 

BOD 2 - Kampaně ZM 2017

RV poděkovala všem, kteří se zapojili do akce „Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice“ 8. a 10. dubna
Téměř 140 dobrovolníků se zůčastnilo akce Ukliďme Česko, Ukliďme Litoměřice. Na pomoc s úklidem přišli klienti i zaměstnanci azylového domu NADĚJE Litoměřice, senioři z Klubu českých Turistů Litoměřice, děti i dospělí z turistického oddílu mládeže Litomíci z Litoměřic i Žitenic, turistického oddílů při ZŠ Havlíčkova, příznivci strany Zelených i ANO. Nechyběli ani zástupci města, jmenovitě místostarosta Karel Krejza a vedoucí odboru životního prostředí Pavel Gryndler, pomocnou ruku přidal dokonce ministr životního prostředí Richard Brabec.
Uklízelo se okolí cyklostezky na Slavíku, Střelecký ostrov včetně letního kina a vlakového náspu, okolí Penny Marketu a prostor za Galerií Na Soutoku, okolí Richardu a Michalovické ulice, nepořádek v ulici Seifertova, u horního nádraží a u vlakové zastávky na Cihelně.

Reportáž z akce.

DEN ZEMĚ:

20. 4. proběhl EKO film pro školy
organizátorem byl SEVER a Zastupitelstvo mládeže za podpory ZM Ltm.
účast: 1. ročník z 1. KŠPA Litoměřice, 1. ročník SŠPHS - obor hotelnictví
V první fázi proběhla motivační projekce filmu "Cenová válka o banány, příliš laciná rozhodnutí" - film byl zprostředkován přes Ekumenickou akademii, následovala interaktivní simulační hra a řízená diskuze,
v závěru ochutnávka ft čokolády, vše pod taktovkou mladých zastupitelů.

Další akce kampaně:
26. 4. Den Země pro MŠ – SEVER + SŠPgHS LTM, téma: povolání
3. 6. Procházka pro Zemi - SEVER + ZaM + EKO tým Valy

Výstava Prima Klima
duben – ZŠ Havlíčkova
květen – červen – kino Máj – Petr Hermann zajistí instalaci v kině Máj (p. Špadrna) 

30 DNÍ PRO NEZISKOVÝ SEKTOR - Místa přátelská seniorům - 5. ročník

akce úspěšně začala 12. 4. akcí CCR „Barokní Litoměřice“, které se zúčastnilo 73 seniorů.
Vysoká účast byla i na dalších akcích 18. 4. na okresním soudu – 71 osob a 21. 4. v knihovně na rodopisné přednášce – 74 osob.
Další akce pokračují do 30. 5., vyzvednuto bylo již přes 150 brožur.

NDBU

19. 4. proběhl na dopravním hřišti Dětský den bez úrazu – pro 2. třídy litoměřických ZŠ, zúčastnilo se ho 280 dětí a připraveno pro ně bylo 9 stanovišť s bezpečnostně preventivní tematikou.

DEN BEZ TABÁKU

21. 4. proběhla v divadle KHM přednáška Závislost na tabáku
Účast. 210 studentů – Pohoda, 1.KŠPA, ZŠ Masarykova, SŠPHS – Dlouhá, ZŠ Masarykova, ZŠ Lingua Universal
Přednášející: Prof. E. Králiková Csc., primář MUDr. K. Kubát, A. Kuldová

BOD 3 - Různé

 • Pocitová mapa - výsledky 2016 – představí na setkání komise 22. 5. J. Eflerová z KPSS
 • Na komisi 22. 5. koordinátor mobility Z. Zabilanský představí nové projekty v dopravě do roku 2019
 • RV představila přítomným první neoficiální výsledek ECi indikátoru Spokojenost občanů s místním společenstvím 2017 (2014 – 90,2 %, 2017 – 92,5%). Závěrečná zpráva zpracovaná spol. CI.2 bude známa v červnu 2017. Výsledky budou zveřejněny na webu ZM a předloženy radě města a vedoucím odborů.
 • V nejbližší době bude vypsáno výběrové řízení na pozici koordinátora ZM a MA21
 • Členové komise diskutovali o nabídce stát se partnery Alchymistických Litoměřic: téma 2017 ZDRAVÍ, podpora byla jednomyslně odhlasována
 • 31. 5. se Litoměřice zapojí do akce „Na kole dětem“ – veřejná cyklotour na podporu onkologicky nemocných dětí, účast ZŠ Havlíčkova, ZŠ Masarykova, akce na dopravním hřišti ve 13 hod.
 • Od září 2017 bude možné navštěvovat kurz kondičního plavání pro všechny generace.  

Termín dalšího setkání komise je v pondělí 22. 5. 2017 od 14 hod.

 

Fotogalerie