Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Základní info Zdravé město

Zdravé město

Co se skrývá pod názvem Zdravé město?

Zdravé město je prestižní označení pro město (dobrá vizitka a známka kvality), které je aktivně zapojeno do Projektu Zdravé město, který iniciovala Světová zdravotnická organizace WHO. 

Všechna Zdravá města spojuje především myšlenka kvalitnějšího, zdravějšího a spokojenějšího života svých občanů. Proto se intenzivně zabývají všemi oblastmi života, které mohou mít vliv na zdraví a pohodu obyvatel (životním a sociálním prostředím, rozvojem města,…). Města, obce, regionu se sdružují do tzv. národních sítí, které jim umožňují výměnu zkušenosti v oblasti podpory kvality veřejné správy, kvality strategického plánování a řízení s ohledem na udržitelný rozvoj, kvalitu života a zdraví.

V České republice jde o mezinárodně certifikovanou asociaci Národní síť zdravých měst, poskytuje členským municipalitám cenné informace k  finančním zdrojům, zprostředkovává spolupráci s odbornými partnery, vzdělává pracovníky úřadů v oblasti udržitelného rozvoje, strategického řízení atd. a v neposlední řadě také propaguje úspěšné aktivity města na celonárodní úrovni. 

Město Litoměřice je oficiálně členem Národní sítě Zdravých měst od roku 2002 a prostřednictvím realizace Projektu Litoměřice – Zdravé město se snaží dohodnout ve spolupráci s obyvateli o jeho rozvoji, místě, kde se bude kvalitně a bezpečně žít.

V rámci Projektu Litoměřice – Zdravé město probíhá celoročně řada celostátních kampaní jako např. Den Země, Národní dny bez úrazu, Světový den bez tabáku, Evropský týden mobility a Evropský týden bez aut, Dny Zdraví a otevřené veřejné diskuse k problémovým a rozvojovým oblastem města např. kulaté stoly, panelové diskuse a Fórum Zdravého města.

Aby neproudily aktivity svěřující k podpoře kvality života ve městě pouze ze strany Zdravé město Litoměřice, byl vytvořen Interní grantový systém Zdravého města podporující organizace, instituce a aktivní občany, který chtějí přispět k rozvoji a ke zlepšení kvality života obyvatel města. V rámci grantového systému jsou rozděleny finančním prostředky ve výši 150 000 Kč, těm žadatelům, jenž mají efektivně a kvalitně zájem dobrou akcí aktivizovat žití města.

 

 Fotogalerie