Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Projekty a kampaně Projekt SUNFLOWER

Projekt SUNFLOWER

Projekt SUNFLOWER

Sunflower - spolupráce napříč Evropou směrem k udržitelným komunitám v oblasti energetiky

Co je cílem a účelem projektu?

Projekt je zaměřen na podporu a rozvoj obnovitelných zdrojů energie na místní a regionální úrovni prostřednictvím sdílení dobré praxe, zakládání nových zdrojů OZE, školení a tréninku vybraných osob, které chtějí podnikat v oblasti OZE.

Součástí projektu je široký rozvoj partnerství mezi podnikateli a místními úřady za účelem podpory OZE a povzbuzení místní ekonomiky. V rámci projektu by měla vznikat dlouhodobá partnerství mezi komerční a veřejnou sférou, mezi podnikateli a vědeckými institucemi apod.

Projekt je zaměřen rovněž na rozvoj síťové spolupráce mezi partnery projektu, mezi zainteresovanými municipalitami napříč EU. Projekt rovněž přispěje k rozšiřování povědomí o OZE mezi veřejností prostřednictvím řady místních kampaní a osvětových akcí, exkurzí, workshopů, studijních cest apod.

Město Litoměřice se do projektu zapojilo již v roce 2008, zástupce města Mgr. Petr Hermann se zúčastnil úvodního projektového mítinku v portugalském městě Moura, kde seznámil partnery a zástupce města s aktivitami a přístupem Litoměřic v oblasti rozvoje šetrných zdrojů energie a snižování emisí škodlivých látek v ovzduší.

V rámci projektu se v Litoměřicích pořádá řada akcí ve spolupráci se školami a Střediskem ekologické výchovy SEVER.

Základní informace o projektu: 

Nositel: Město Moura, Portugalsko

Financování: program Intelligent Energy Europe - Intelginetní Energie pro Evropu

Délka trvání: 30 měsíců - 09/08-02/11

Celkový rozpočet: 1 071 000 EUR

Pro ČR (NSZM): cca 2 685 125 Kč (107 405 EUR)

Pro Zdravé město Litoměřice: cca 30 000 Kč

Další partneři: 
  • Environment Park, Turín, Itálie
  • Bilbao Technology Park - Bilbao, Špaňelsko
  • Industrial System Engineering School, La Rochelle, Francie
  • North York Moors National Park Authority, North York, Velká Británie
  • Technical University of Lisbon, Lisabon, Portugalsko
  • Municipality of Sliven, Sliven, Bulharsko
  • Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se Zdravým městem Litoměřice 

 

 Fotogalerie