Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Zastupitelstvo mládeže

Zastupitelstvo mládeže

Činnosti Zastupitelstva mládeže

 

Zastupitelstvo mládeže města Litoměřice

Dětské zastupitelstvo, nyní nově "Zastupitelstvo mládeže", bylo založeno v prosinci roku 2002 na základě iniciativy nevládní neziskové organizace, Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER. Důležitým aspektem pro vznik a působení Dětského zastupitelstva v Litoměřicích byl Městský úřad Litoměřice, jenž přijal již od začátku Dětské zastupitelstvo jako svého regulérního partnera.

Hlavním cílem Zastupitelstva mládeže je možnost aktivního zapojení dětí a mládeže do zlepšování života ve městě Litoměřice a okolí. Díky této možnosti se rozšiřují příležitosti seznamování a učení dětí a mládeže procesům, kterými lze ovlivňovat dění ve městě,  zastupitelé se učí výchově k aktivnímu občanství a v neposlední řadě se účastní  dobrovolnické činnosti v nejrůznějších oblastech (zejména pomoc neziskovým organizacím při pořádání osvětových akcí).

Mezi přínosy jistě patří „jiný“ úhel pohledu dětí a mládeže na projednávaná a řešená  témata a způsoby řešení problémů.

kontakt

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
mobil: 739 203 212 

Struktura Dětského zastupitelstva

 • Skládá vždy ze dvou zástupců základní nebo střední školy města.
 • Členové jsou voleni zástupci školních senátů a parlamentů
 • Členem Dětského zastupitelstva se však může stát každý mladý člověk z Litoměřic (nebo okolí), případně z litoměřické školy, který má zájem o zapojení do činnosti.
 • Zasedá každý čtvrtek od 16.00 hodin v prostorách Střediska ekologické výchovy SEVER (Masarykova 35, malá budova ZŠ – naproti finančnímu úřadu).
 • Mezi tématické oblasti, kterými se zabývají patří volný čas dětí a mládeže, životní prostředí a život ve školách.
 • Jednotlivé názory, postoje a způsoby řešení problémů dětských zastupitelů jsou shrnuty a předány na veřejných setkáních zástupců města Litoměřic 

Mezi aktivity, které dětské zastupitelsto pořádá, patří:

 • Tématicky zaměřená pravidelná zasedání (např. zázemí pro volný čas, doprava, životní prostředí)
 • Účast na specializovaných exkurzích
 • Víkendové pobyty zaměřené na spolupráci a vzdělávání
 • Pořádání akcí pro veřejnost (Den Země a další)
 • Podpora vzniku a rozvoje školních parlamentů
 • Setkávání s podobnými skupinami z jiných měst ČR
 • Realizace vlastních projektů
 • Vzdělávání – osvojení si znalostí, dovedností a postojů
 Fotogalerie