Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Indikátory UR Společné evropské ECI

 

Výsledky dotazníkového šetření ECI indikátorů 2017

A1 - Spokojenost obyvatel s místním společenstvím 2017 (.pdf)

reportáž - šetření spokojenosti obyvatel začíná (2017)

 

Společné evropské indikátory

Indikátory udržitelného rozvoje na místní úrovni jsou ukazatele, které pomáhají hodnotit rozvoj měst a kvalitu života jejich obyvatel. Zkušenosti se zaváděním indikátorů v České republice i zahraničí ukazují, že indikátory jsou využitelné jak pro management města, tak pro lepší informovanost občanů o místě, kde žijí a pracují; i pro srovnání měst navzájem. Sledování a vyhodnocování tzv. Společných evropských indikátorů (European Common Indicators) umožní městům připravit kvalitnější rozvojové projekty a zvýší šanci na získání finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Jednotná sada 10 indikátorů udržitelného rozvoje pro místní úroveň byla navržena Evropskou komisí. Tyto indikátory byly vybrány tak, aby odrážely hlavní oblasti udržitelného rozvoje měst a aby se vzájemně doplňovaly. V současné době je využívá víc než 150 evropských měst. V uplynulých dvou letech se do sledování těchto indikátorů zapojilo i osm měst a jeden mikroregion v České republice.

Přehled Společných evropských indikátorů

Základní indikátory:

A.1 - Spokojenost občanů s místním společenstvím
A.2 - Místní příspěvek ke globálním změnám klimatu
A.3 - Mobilita a místní přeprava cestujících
A.4 - Dostupnost místních veřejných prostranství a služeb
A.5 - Kvalita místního ovzduší

Doplňkové indikátory:

B.6 - Cesty dětí do školy a zpět
B.7 - Nezaměstnanost
B.8 - Hluk
B.9 - Udržitelné využívání půdy
B.10 - Ekologická stopa města 

Indikátory sledované v Litoměřicích

 Fotogalerie