Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Projekty a kampaně Kampaň Display

Kampaň Display

Evropská kampaň Display®

Mezinárodní kampaň Display je dobrovolnou iniciativou, motivující místní samosprávy, aby zveřejňovaly informace o náročnosti veřejných budov z hlediska jejich spotřeby energie a dopadu na životní prostředí.

Cíle

Jejím hlavním cílem je sdělit tyto technické informace zajímavou formou a přehledně zobrazit, kolik elektrické energie, tepla, ale také vody budovy spotřebovávají či jak vysoké jsou emise oxidu uhličitého.

Jak na to?

 K tomuto účelu vytvořila evropská asociace měst, obcí a regionů Energie-Cités kalkulační nástroj, který počítá data o spotřebě, ale především je umí zobrazit v atraktivní formě na velkoprostorovém plakátu. Využívá přitom podobnost s populárními energetickými „štítky“, které známe např. z ledniček a praček, které vedly k tomu, že nyní kupujeme více jak v 50 % případů spotřebiče, které mají třídu A, tedy nejmenší spotřebu energie. Chceme taky bydlet a pracovat v domech a budovách třídy A, nebo ne?

Důležité je komunikovat srozumitelně a jednoduše!

Kampaň Display je zejména komunikačním nástrojem, který pomáhá městům a obcím lépe komunikovat témata jako je efe ktivní využívání energie či úspory energie na konkrétních příkladech. Zároveň také představuje řešení, jak snížit spotřebu energie a šetřit nemalé finanční prostředky.

Příklady táhnout

Veřejné budovy by tak měly jít příkladem a ukázat, že informace o spotřebě energie jsou důležité proto, abychom mohli přijímat účinná opatření a postupně snižovali energetickou i environmentální náročnost budov nejen ve veřejném, ale i soukromém vlastnictví. Protože klasické zdroje energie, jako je uhlí, ropa či zemní plyn jsou omezené a jejich spalování nepřiměřeně zatěžuje životní prostředí, jejich cena neustále poroste. Jedním z nejlepších řešení, jak tomuto nárůstu čelit je, že budeme spotřebu energie snižovat - zateplováním, ale také změnou našich postojů a našeho chování. Předtím ale musíme vědět, kolik energie vlastně budovy v současnosti potřebují a tyto informace učinit veřejnými.

Jak se zapojit?

Do této kampaně se může zapojit jakékoliv město či obec či jiná instituce, a to bez ohledu na svou velikost, existující stav budov ve svém vlastnictví a úroveň znalostí o energetické spotřebě budov. Dále se mohou zapojit soukromé společnosti, které využívají např. administrativní budovy.

Zdravé město patří do rodiny Display!

Město Litoměřice je známo svým aktivním postojem k obnovitelným zdrojům energie, a proto není překvapením, že Rada města rozhodla v květnu letošního roku, že se připojí k této mezinárodní kampani. Litoměřice se tak staly součástí „rodiny“ více jak 300 měst z celé Evropy, ve kterých již bylo tímto způsobem označeno téměř 10 000 budov. Jako člen Národní sítě Zdravých měst ČR je město také členem asociace Energie-Cités, což Litoměřicím umožňuje vstupovat do dalších projektů a využívat informace o dobré praxi v oblasti lokální energetiky z celé Evropy.

První štítky budou na školách

Do kampaně se mohou zapojit také školy a využít štítky nejen pro informaci o tom, jak si vede jejich budova, ale rovněž pro vlastní výuku např. v hodinách fyziky či přírodopisu. Kampaní Display však aktivita škol nekončí. V budoucnosti by se mohly zapojit také do dalších mezinárodních projektů, vyjíždět na zajímavé exkurze do zahraniční a dále zapojovat téma energetiky do výuky a dalších školních aktivit. Vše ale závisí na vlastní aktivitě a zájmu jednotlivých škol.

ZAPOJENÉ ŠKOLY DO KAMPANĚ DISPLAY:

Další informace o kampani (v českém a anglickém jazyce) naleznete na:

 

 

 Fotogalerie