Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Projekty a kampaně Projekt Řeka Labe – naše společné dědictví

Projekt: Řeka Labe – naše společné dědict

Projekt Řeka Labe – naše společné dědictví

Město Litoměřice je partnerem Projektu s názvem Řeka Labe – naše společné dědictví. Ten  je uskutečňován v rámci Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 a finančně se na něm podílí Evropské společenství (ERDF-Evropský fond pro regionální rozvoj). Partnerem na české straně je Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER. Na straně německé jsou partnery Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt (LaNU) / Saská zemská nadace přírody a životního prostředí a spolek Landschafft Zukunft.

Cílem projektu je navázání spolupráce mezi českými a saskými subjekty a zavedení inovativních výukových programů do českých a saských škol. Město Litoměřice se v projektu podílí zejména svými zkušenostmi, které mohou pomoci v nasazení automobilu životního prostředí (odborem životního prostředí).

Projekt je realizován od 1.10.2010 a potrvá do 31.3.2011.

 

 

 

  

 

Informace o projektu

 

 Fotogalerie