Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Projekty a kampaně Projekt Aware&Fair

Projekt Aware&Fair

 

 

 

 

 

 

 

Mezinárodní projekt Aware&Fair – „Uvědomění a Spravedlnost“ – Městské hry a kampaně k Rozvojovým cílům tisíciletí (MDG) je realizován městem Litoměřice v rámci partnerství, kterého se dále účastní:

Město Hannover (hlavní partner), TransFair Germany (Německá asociace pro spravedlivý obchod), Město Poznan (Polsko), Město Miskolc (Maďarsko), Město Blantyre (Malawi) a polská asociace pro spravedlivý obchod „Třetí svět a my“. Realizace projektu financovaného z fondu Evropské Komise započala v dubnu 2011 a bude trvat do března roku 2013. 

Cíle projektu 

  • šíření Rozvojových cílů tisíciletí mezi obyvatele v rámci rozvojové politiky
  • propagace myšlenky a produktů fair trade (spravedlivého obchodu)
  • získání statusu Fairtradové město pro Město Litoměřice
  • zvýšení povědomí učitelů, studentů, obchodníků a partnerských organizací o Rozvojových cílech tisíciletí a spravedlivém obchodu
  • zvýšení dostupnosti produktů spravedlivého obchodu pro obyvatele
  • umožnění nových forem spolupráce a partnerství mezi evropskými a africkými městy 

Hlavní aktivity projektu

Vzdělávání. Organizace seminářů pro učitele, žáky, studenty a veřejnost.

Podpora. Rozšiřování povědomí o Rozvojových cílech tisíciletí a spravedlivém obchodu. Podpora produktů spravedlivého obchodu a jejich dostupnosti.

Spolupráce. Zvýšení množství produktů spravedlivého obchodu v maloobchodech a gastronomii. Zapojení místních úřadů a osvětových institucí do podpory spravedlivého obchodu a rozvojového vzdělávání.

Prestiž. Získání a obhájení statusu Fairtradové město pro Město Litoměřice 

Více o projektu Aware&Fair se můžete dozvědět na: www.awarefair.org

Rozvojové cíle tisíciletí

Rozvojové cíle tisíciletí (MDG – Millenium Development Goals) byly formulovány v Deklaraci tisíciletí, kterou v září roku 2000 podepsalo 189 států OSN.

Cíl 1. Odstranit extrémní chudobu a hlad

Cíl 2. Dosáhnout základního vzdělání pro všechny

Cíl 3. Prosazovat rovnost mužů a žen a posílit roli žen ve společnosti

Cíl 4. Snížit dětskou úmrtnost

Cíl 5. Zlepšit zdraví matek

Cíl 6. Bojovat s HIV / AIDS, malárií a dalšími nemocemi

Cíl 7. Zajistit udržitelný stav životního prostředí

Cíl 8. Budovat světové partnerství pro rozvoj

Více o Rozvojových cílech tisíciletí se můžete dozvědět na: www.ceskoprotichudobe.cz 

Co je fair trade?

Spravedlivý obchod (fair trade) zajišťuje spravedlivější obchodní a finanční podmínky a chrání práva drobných výrobců a pěstitelů zejména v rozvojových zemích. Důležitou podmínkou férového obchodu je dodržování lidských a pracovních práv a šetrnost k životnímu prostředí. Je to forma praktické pomoci pracujícím lidem z rozvojových zemí. Volba produktů spravedlivého obchodu skutečně pomáhá!

Více o fair trade se dozvíte zde.

 

 Fotogalerie