Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Energetický management

Energetický management

Konference energetického managementu a workshop Paktu starosů a primátorů (23. - 24. 10. 2012)

Celý článek...
 

PRINCIPY A POTŘEBNOST EM

Města a obce budou stále více čelit rostoucí energetické náročnosti a závislosti jednotlivých zemí na dovozu energetických zdrojů (ropa, plyn). Mezi známé iniciativy a sdružení na evropské úrovni, které si uvědomují, že energetika je jejich prioritou patří např. Pakt starostů a primátorů (Covenant of Mayors) , Asociace měst a obcí se zájmem o udržitelnou energetiku (Energy Cities), Sdružení měst a obcí snižující svou uhlíkovou stopu (Climate Aliance). V energetice měst a obcí je stále velký prostor pro posilování plánování, které bude mít stěžejní dopad na udržitelný rozvoj.

Oblast energetiky a související témata (kvalita ovzduší, doprava, rostoucí ceny energie apod.) se stále častěji objevují mezi prioritami vycházejícími z komunitního plánování (viz témata „kulatých stolů“, priority komunitního Plánu zdraví a kvality života , atd.), a mezi obyvateli jde o jedno z nejdiskutovanějších témat. Tento fakt dokládá i průzkum, který potvrdil zájem veřejnosti o témata energetiky (výsledky průzkumu). 

Cíle EM

Mezi hlavní důvody pro prosazování udržitelné energetiky a realizaci aktivit energetického managementu patří to, že důsledným energetickým managementem lze ušetřit 20-30 % energie při vynaložení minimálních nákladů v porovnání s realizací investičních opatření (např. kompletním zateplením objektu).

Schéma udržitelné energetiky ve městě Litoměřice:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Oblasti činností energetického managementu

1. Elektronické aukce a každoroční nákup energie

Elektronické aukce představují efektivní nástroj pro nákup libovolné komodity. Na rozdíl od klasických výběrových řízení umožňují ještě soutěžit cenu i po „otevření obálek“. Největší efektivity dosahují aukce v komoditách a v případech, kdy se jedná o lehce porovnatelné položky.

První elektronická aukce v Litoměřicích proběhla na nákup elektrické energie v roce 2011 a její čisté přínosy dosáhly výše 400 tis. Kč bez DPH, další aukce, kterou si již město Litoměřice zajišťovalo vlastními silami proběhla v roce 2012 s velmi dobrým výsledkem, kdy čisté přínosy čisté přínosy dosáhly výše 1 800 tis. Kč bez DPH.

2. Sledování a vyhodnocování spotřeby energie

Pro sledování spotřeby energie budov a zařízení v majetku města je využíván software energetického managementu e-manažer 2.1., který umožňuje sledovat spotřebu energie a vody v budovách a zařízeních majetku města v týdenních až měsíčních intervalech dle druhu energie.

Pravidelné sledování spotřeby energie a její vyhodnocování má přínosy v nastavení optimální spotřeby energie a vody pro jednotlivé budovy a zařízení majetku města, odhalování včas případných havárií a v neustálém procesu snižování spotřeby energie v jednotlivých budovách a zařízeních.

3. Systematický a strategický přístup k úsporám energie a prezentace města na mezinárodní úrovni

Tato část aktivit energetického managementu je stěžejní a má za cíl aktivity energetického managementu zakotvit v koncepčních a strategických dokumentech města Litoměřice, především ve Strategickém plánu a souvisejících dílčích koncepcích.

V rámci dané činnosti je v roce 2012 připravována aktualizace Strategického plánu rozvoje města, kde je Energetika a s ní související energetický management definována jako jedna z prioritních oblastí rozvoje města. V roce 2013 je plánována příprava samostatného Energetického plánu města a bude diskutován vstup města Litoměřice do VIP klubu "Pakt starostů a primátorů" a členství v evropské asociaci měst a obcí Energy Cities, zaměřené na udržitelnou energetiku.

4. Osvěta v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů

Je prováděno vzdělávání pracovníků a zástupců příspěvkových organizací v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů. V roce 2011 proběhla dvě školení na toto téma a v roce 2012 jedno školení. Dále bylo provedeno školení s konkrétními radami, jak vhodným uživatelským chováním snížit spotřebu energie.

Další formou osvěty je i mezinárodní kampaň DISPLAY® zaměřená na energetické a ekologické štítkování veřejných budov. Kdy v roce 2012 má město Litoměřice takto „oštítkované“ všechny základní školy a budovu radnice města.

Pro občany je navíc nově vytvořena možnost klást konkrétní dotazy týkající se úspor energie přímo energetickému manažerovi města.

Kontaktujte přímo svého energetického manažera

Rekonstruujete dům či byt? Chcete vyměnit okna? Nevíte jakou zvolit vhodnou skladbu izolace? Zdají se Vám vysoké účty za elektřinu, či plyn? Napište svůj dotaz přímo energetickému manažerovi města email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

Užitečné informace

 

 


Strana 2 z 2

Fotogalerie