Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Fórum - Desatero problémů

Fórum - Desatero problémů

Desatero problémů Litoměřic 2017/2018

Dne 5. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem. 

Naformulované problémy byly schváleny radou města dne
18. 5.

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu 29. 6. 2017.

 TOP priority Litoměřic:

 • Priorita č. 1: Vybudovat víceúčelovou sportovní halu
 • Priorita č. 2: Omezit množství parkovacích míst na Mírovém náměstí
 • Priorita č. 3: Zvýšit monitoring stavu ovzduší a určit znečišťovatele
 • Priorita č. 4: Zavést komplexní cykloopatření ve městě nad rámec parkovací cyklověže
 • Priorita č. 5: Zvýšit kontroly pejskařů a doplňovat sáčky do košů

Vyhodnocení TOP problémů 2017 (.pdf)
Sociologická studie po fóru (.pdf)
Anketa po fóru - závěrečná zpráva (.pdf)
Zápis
(.pdf)
Prezentace
(.pdf)
Prezentace NSZM (.pdf)
Plakát
(.jpg)
Pozvánka (.pdf)

reportáž - hlasujte v anketě
reportáž z fóra
fotogalerie
videopozvánka

 

Desatero problémů Litoměřic pro rok 2016/2017

Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic. Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.

Naformulované TOP problémy byly schváleny radou a zastupitelstvem města. 

K řešení jednotlivých problémů byla vypracována „Zpráva k TOP problémům 2016 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů. Realizace opatření byla prezentována veřejnosti na Fóru 5. 4. 2017.

TOP problémy Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Rekonstruovat plavecký bazén 
 • Problém č. 2: Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 
 • Problém č. 3: Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 
 • Problém č. 4: Revitalizovat městskou tržnici
 • Problém č. 5: Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
 • Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 

Navrhovaná opatření řešení TOP problémů (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
Sociologická studie (.pdf)
Anketa - závěrečná zpráva (.pdf)
Zápis (.pdf)
Prezentace (.pdf)
Plakát (.png)


reportáž - Hlasujte v anketě
reportáž

reportáž - pozvánka na fórum
fotogalerie

Participativní rozpočet

Na letošním fóru měli přítomní možnost hlasovat o projektu v rámci participativního rozpočtu.

Výsledky:

 1. Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře - 98 hlasů
 2. Komunitní zahrada - 42 hlasů
 3. Kasárna Dukelských hrdinů - umístění herních prvků u beachvolejbalového hřiště - 24 hlasů

 

 

Desatero problémů Litoměřic pro rok 2016/2017

Dne 11. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou a sociologickým průzkumem.

Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 26. 5. 

K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2016 - návrhová opatření“ se stanovením zodpovědných garantů a její plnění bude čtvrtletně předkládáno radě města. Zpráva bude předložena zastupitelstvu v červnu 2016.

TOP problémy Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Rekonstruovat plavecký bazén 
 • Problém č. 2: Vymáhat dodržování vyhlášek (zvláště spojených s pejskaři) městskou policií 
 • Problém č. 3: Zajistit výstavbu nových startovacích bytů pro mladé 
 • Problém č. 4: Revitalizovat městskou tržnici
 • Problém č. 5: Zřídit cyklotrasu mezi Pokraticemi a dolním nádražím
 • Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů zvláště v okrajových částech města 

Navrhovaná opatření řešení TOP problémů (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
Sociologická studie (.pdf)
Anketa - závěrečná zpráva (.pdf)
Zápis (.pdf)
Prezentace (.pdf)
Plakát (.png)


reportáž - Hlasujte v anketě
reportáž

reportáž - pozvánka na fórum
fotogalerie

Participativní rozpočet

Na letošním fóru měli přítomní možnost hlasovat o projektu v rámci participativního rozpočtu.

Výsledky:

 1. Rozšíření dětského hřiště na Mostné hoře - 98 hlasů
 2. Komunitní zahrada - 42 hlasů
 3. Kasárna Dukelských hrdinů - umístění herních prvků u beachvolejbalového hřiště - 24 hlasů

 

 

Desatero problémů Litoměřic pro rok 2015/2016

Dne 13. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze kterého vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly ověřeny anketou, která proběhla od 21. 4. do 31. 5. 2015 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice (elektronický formulář) nebo v Infocentru Litoměřice na Mírovém náměstí (listinná podoba).

Tyto výsledky byly předloženy společně s Desaterem z fóra a výsledky sociologického průzkumu radě města ke stanovení TOP problémů a garantů k jejich realizaci.

TOP problémy Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Po opravě Tyršova mostu zajistit odklon nákladní dopravy z centra města
 • Problém č. 2: Revitalizovat městskou tržnici
 • Problém č. 3: Vybudovat workoutové hřiště (venkovní tělocvičnu)
 • Problém č. 4: Obnovit a vybudovat dětská hřiště v odpovídající kvalitě
 • Problém č. 5: Vybudovat ovál u ZŠ Litoměřice, Havlíčkova
 • Problém č. 6: Zajistit větší množství a kvalitní péči psychoterapie a psychiatrie
 • Problém č. 7: Zajistit častější odvoz tříděného odpadu, zejména plastů

Navrhovaná opatření řešení TOP problémů (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
zápis (.pdf)
prezentace (.pdf)
plakát (.jpg)

Fórum (reportáž)
Fórum (podrobná reportáž)

 

Desatero problémů Litoměřic. Řešme je společně! pro rok 2014

Dne 9. 4. se v Domě kultury v Litoměřicích konalo veřejné fórum, ze které vzešlo 16 nejpalčivějších problémů Litoměřic.

Tyto problémy byly následně ověřeny anketou, která probíhala od 14. 4. do 18. 5. 2014 na webových stránkách Zdravého města Litoměřice (elektronický formulář) nebo v Infocentru Litoměřice (listinná podoba).

Konečné výsledky TOP problémů Litoměřic: 

 • Problém č. 1: Úplné zrušení heren a automatů ve městě
 • Problém č. 2: Zlepšit cyklodopravu ve městě
 • Problém č. 3: Podporovat bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
 • Problém č. 4: Zrušit automaty na sladkosti na školách
 • Problém č. 5: Vybudovat atletický ovál na ZŠ Havlíčkova
 • Problém č. 6: Zvýšit počet odpadkových košů ve městě a zlepšit průběžný úklid

Mimořádnou pozornost občanů v anketě vzbudil následující problém (definovaný problém získal v rámci ankety vysoký počet hlasů oproti počtu ze samotné akce). Jedná se o tzv. "neověřený problém": 

 • Neověřený problém: Vybudovat atletický ovál v kasárnách pod Radobýlem (sportovní a odpočinkový areál)

Naformulované problémy jsou zaneseny do Dataplánu Národní sítě Zdravých měst do komunitního Plánu zdraví a kvality života.

TOP problémy budou předloženy Radě a Zastupitelstvu města k řešení.

ke stažení:
Zpráva k TOP problémům - navrhovaná opatření (.pdf)
Vyhodnocení TOP problémů (.pdf)
Výsledky ověřovací ankety (.pdf)
Zápis z fóra (.pdf)
příloha zápisu (.pdf)
prezentace (.pdf)
pozvánka (.pdf)
plakát (.pdf)
leták (.pdf)

reportáž

 


Strana 1 z 2

Fotogalerie