Zdravé město Litoměřice

 
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Mladá a školní fóra

Mladá a školní fóra

Mladé fórum 2017

15. 3. 2017, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Mladé fórum proběhlo ve středu 15. března na Základní škole Litoměřice, Boženy Němcové. Hlavní částí setkání bylo navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. 

V sále se sešlo 51 zástupců ze 7 litoměřických základních škol a 3 středních škol.

TOP 10 problémů vzešlých z Mladého fóra 2017:

 • 1. Vybudovat víceúčelovou sportovní halu (27 hlasů)
 • 2. Zajistit více zeleně v centru města a u nemocnice (10 hlasů)
 • 3. – 4. Zajistit funkčnost pítka v Jiráskových sadech, vybudovat nové pítko na Střeleckém ostrově (8 hlasů)
 • 3. – 4. Převést gymnázium pod správu města (8 hlasů)
 • 5. Snížit nájemné v MKZ pro maturitní plesy (7 hlasů)
 • 6. – 7. Likvidovat nelegální skládky (Cihelna, pod Radobýlem, u koželužny – Albert) (6 hlasů)
 • 6. – 7. Zrealizovat pěší zónu na náměstí, omezit parkování (6 hlasů)
 • 8. Kontrolovat teploty a zařízení ve třídách a na chodbách škol (5 hlasů)
 • 9. – 10. Zajistit večerní osvětlení hřiště u ZŠ U Stadionu (4 hlasy)
 • 9. – 10. Opravit cyklostezku podél Labe (4 hlasy)

K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:

 • zřídit KFC v Galerii Na Soutoku (ZŠ Na Valech)
 • zřídit McDonald´s (ZŠ Boženy Němcové)*
 • zřídit McDonald´s (Masarykova ZŠ)*
 • provést úpravy plaveckého bazénu (ZŠ U Stadionu)
 • opravovat chodníky a silnice (ZŠ Havlíčkova)
 • vykázat narkomany od horního nádraží (ZŠ Ladova)

*Zřízení KFC, McDonald´s apod. není prioritou Zdravého města Litoměřice, jelikož nepřispívá ke zdravému životnímu stylu.

Problémy z mladého fóra a školních fór byly ověřeny anketou (do 30. 4. 2017).

RM je vzala na vědomí a do „Zprávy k TOP P 2017 – navrhovaná opatření“ doporučila přidat problém „Opravit cyklostezku podél Labe.“

Na Mladém fóru v roce 2018 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2017.

Organizátorem akce je Zdravé město Litoměřice se Střediskem ekologické výchovy SEVER. 

Závěrečné vyhodnocení (.pdf)
Zápis
(.pdf)

reportáž

 

Mladé fórum 2016

1. 4. 2016, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Již šestý ročník mladého fóra proběhl v pátek 1.dubna v aule ZŠ Litoměřice, Boženy Němcové.

V sále se sešlo 55 zástupců všech 7 základních a 4 středních litoměřických škol.

Hlavní částí setkání bylo samotné fórum a navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. Na diskuzním setkání mladých a zástupců města byly definovány nejpalčivější problémy.

K těmto navrženým problémům byly přidány návrhy vzešlé ze školních fór:
• větší výběr občerstvení u letního kina (ZŠ Litoměřice, Na Valech)
• delší provozní doba Centrální školní jídelny (do 14,15 hod.) (ZŠ Litoměřice, B. Němcové)
• více finančních prostředků mladým sportovcům (Masarykova ZŠ)
• vybudování lanového centra (ZŠ Litoměřice, U Stadionu)
• vybudování horolezecké stěny (ZŠ Litoměřice, Havlíčkova)
• dodržování zákazu prodeje tabákových a alkoholických výrobků nezletilým (ZŠ Litoměřice, Ladova)

Tyto problémy byly ověřeny anketou, která probíhala na školách.

TOP 2 problémy mládeže:

 1. Vybudování startovacích bytů
 2. Vytvořit pruhy pro cyklisty

Zápis (.pdf)
prezentace - mladé fórum (.pdf)
závěrečné vyhodnocení (.pdf)

studentská reportáž
reportáž
fotogalerie

Organizátorem akce je Zdravé město Litoměřice se Střediskem ekologické výchovy SEVER.

 

Desatero problémů Litoměřic očima mládeže pro rok 2015

27. 3. 2015, Základní škola Litoměřice, Boženy Němcové

Již popáté proběhlo v pátek 27. 3. v aule ZŠ B. Němcové tzv. Mladé fórum aneb Desatero problémů Litoměřic očima mládeže.

V sále se sešlo 60 zástupců všech 7 základních a 4 středních litoměřických škol.

Zpestřením a novinkou letošního fóra byl workshop „VIZE Litoměřice 2050“, který přijela představit paní Hana Škopková z Centra pro otázky životního prostředí University Karlovy v Praze. Cílem byla tvorba vize města a různé scénáře vývoje města do roku 2050. Vlastní náměty o budoucnosti města mladí umísťovali na časovou osu a se svými nápady seznámili i své spolužáky.
Mladí lidé si přejí např. do roku 2020 zrekonstruovat letní kino, do roku 2025 postavit sportovní halu a aquapark, a napojit celé město na geotermální energii, zřídit elektronickou půjčovnu kol, do roku 2040 postavit metro a zajistit obchvat města a v roce 2050 světový mír.

Druhou částí setkání bylo samotné fórum a navrhovaní těch nejdiskutovanějších problémů mezi mládeží. Letos však byli účastníci limitováni finanční hranicí navrženého problému částkou 200 tis. Kč. 

Na diskuzním setkání mladých a zástupců města byly definovány nejpalčivější problémy, které byly ověřeny anketou.

TOP 3 problémy mládeže:

 1. Zřízení wifi do parku Jiráskovy sady
  Rada města dne 11. 6. 2015 vzala na vědomí výsledky Mladého fóra a pověřila správní odbor k jednání s poskytovatelem ke zřízení wifi do parku Jiráskovy sady.
 2. Vybudování pítka na vodu na Střeleckém ostrově
 3. Zřízení zdi na graffity

Neověřený problém:

Obnova a doplnění skateparku

Zápis (.pdf)
prezentace - mladé fórum (.pdf)
prezentace - vize 2050 (.pdf)
závěrečné vyhodnocení (.pdf)

reportáž

Organizátorem akce je Zdravé město Litoměřice se Střediskem ekologické výchovy SEVER.

Akce je součástí projektu města Litoměřice “READY 21“, který je podpořen z Programu švýcarsko – české spolupráce Ministerstva životního prostředí ČR. 

 

Desatero problémů Litoměřic očima mládeže pro rok 2014

  KDY:     7. 3. 2014
  KDE:    ZŠ Litoměřice, B. Němcové 

 VÝSTUPY DISKUZE

Na diskuzním setkání mladých a zástupců města byly definovány nejpalčivější problémy, které byly ověřeny anketou (probíhala na litoměřických školách od 12. 3. do 30. 4. 2014).

TOP 10 problémů mládeže:

 1. Vybudovat startovací byty
 2. Vybudovat lanové centrum (např. na Mostné hoře)
 3. Upravit a zvětšit skatepark
 4. Změnit rozdělení financí do sportu (např. podle počtu členů)
 5. Renovovat hřiště na Cihelně
 6. Zajistit osvětlení přechodu na Tyršově mostě
 7. Posílit městskou policii (strážníci, kola, kamery)
 8. Instalovat rychlostní radary ve městě
 9. Vybudovat více podzemních kontejnerů
 10. Instalovat stojan na kola v centru města 

Ke stažení:

Mladé fórum - výsledky ověřovací ankety (.pdf)
Zápis (.pdf)
Prezentace (.pdf)
Pozvánka (.pdf)

Odkazy:

Fotogalerie
Tisková zpráva (aktuality Městského úřadu Litoměřice)
reportáž (odkaz na litomericko24.cz)

 

Desatero problémů Litoměřic očima žáků a studentů základních a středních škol pro rok 2013

Výstupy z diskuze

Dne 22. dubna 2013 proběhlo v aule ZŠ B. Němcové v Litoměřicích veřejné fórum Zdravého města pro žáky a studeny litoměřických škol. Na diskuzním setkání mladých a zástupců vedení města byly definovány problémy, které mladí považují za nejvýznamnější.

TOP 10 problémů mladých vzešlých z fóra: 

POŘADÍ NADEFINOVANÝ PROBLÉM

 • 1 Kouření na veřejných místech a zastávkách
 • 2-4 Zubní pohotovost a nonstop lékárna
 • 2-4 Rekonstrukce nádraží (autobusové a ČD Horní nádraží)
 • 2-4 Nedostatek parkovacích míst
 • 5-8 Osvětlení přechodů
 • 5-8 Parkoviště u nemocnice
 • 5-8 Startovací byty
 • 5-8 Zlepšení služeb v nemocnici (čekací doba, strava)
 • 9-10 Nepořádek ve městě
 • 9-10 Dopravní bezpěčnost

Těm, kteří se diskuzního fóra nezúčastnili a mají zájem „do toho mluvit“, nabízíme možnost zúčastnit se ankety, kterou budou problémy vzešlé z fóra ověřeny a poté předloženy vedení města. Anketu bylo možné vyplnit do 7. června 2013. 

Ke stažení:

Tisková zpráva z akce (pdf)
Video z fóra (www.litomericko24.cz)
foto č.1 (jpg)
foto č.2 (jpg)

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.

 

 


Strana 1 z 2

Fotogalerie