Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Akce 2015

Akce 2015

Podnikatelské fórum 26. 5. 2015

Litoměřičtí podnikatelé mají zájem s městem intenzivněji spolupracovat. Vyplynulo to z prvního Podnikatelského fóra, které uspořádalo město Litoměřice 26. května v konferenčním sále hradu. Zúčastnilo se ho 25 představitelů místních firem a zhruba stejný počet zástupců vedení litoměřické radnice, vedoucích odborů městského úřadu, stavebního a živnostenského úřadu. Nechyběla ani zástupkyně památkové péče.

Společně hledali odpovědi na otázky: Jaké vidíte překážky pro rozvoj podnikání? Co místním podnikatelům schází? Co by pro podnikatele město mohlo udělat?

„K zodpovězení těchto otázek potřebujeme znát vaše názory a potřeby, abychom na ně mohli reagovat,“ vyzval podnikatele k diskusi starosta Ladislav Chlupáč. Upozornil, že v současné době jsou otevírány nové operační programy. S jejich využitím a za předpokladu spolupráce s podnikatelským sektorem je šance realizovat v Litoměřicích řadu dalších, pro město prospěšných projektů. Následně byly představeny důležité dokumenty, mezi nimi i Strategický plán rozvoje města, a konkrétní projekty připravené k realizaci, na nichž by mohli podnikatelé s městem spolupracovat. Příkladem je revitalizace areálu bývalých kasáren pod Radobýlem nebo bývalého pivovaru.

Samotná diskuse probíhala u 3 tematicky různě zaměřených stolů. Debata na téma „překážky rozvoje podnikání“ se odvíjela hlavně od dopravy a parkování v centru. Majitelé objektů nacházejících se v historickém jádru města dále upozorňovali na nesoulad v požadavcích hasičů, hygieniků a památkářů i na čekání před kanceláří CzechPointu. Jiní by si přáli lepší spolupráci s Finančním úřadem v Litoměřicích, další povodňovou ochranu Želetic.

Cílem diskuse u druhého stolu bylo definovat příležitosti vedoucí k rozvoji podnikání. Hledány byly cesty, jak zapojovat místní firmy do větších zakázek, podporovat nové technologie, konzultovat přípravu nových projektů.

Debata o možnostech spolupráce přinesla řadu námětů. Mezi nimi i požadavek od ředitelky TIMO na zlepšení spolupráce mezi základními školami, učňovskými obory a firmami, které se potýkají s nedostatkem zaměstnanců v technických oborech, nebo na zapojení místních podnikatelů do větších akcí konaných ve městě. Zástupce firmy Hennlich zase navrhl vytvoření společného dárcovského fondu, který by vedl firmy k větší společenské odpovědnosti vůči městu, v němž podnikají.

„Zazněla zde řada zajímavých témat. Věřím, že v první fázi se nám alespoň některé z nich podaří společně zrealizovat,“ konstatoval místostarosta Karel Krejza. Závěry diskusního fóra ověří anketa, která proběhne na stránkách města v následujících dnech.

(Eva Břeňová) 

reportáž

závěrečná zpráva s výstupy (.pdf)
plakát (.pdf)

 

Místa v Litoměřicích přátelská seniorům 2015

27. 4. - 2. 6. 2015
Litoměřice

Proběhl 3. ročník akce "Místa v Litoměřicích přátelská seniorům". Soutěž byla určena pro osoby starší 60ti let. 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání pamětních listů proběhne 17. 6. od 14 hod. v Domě kultury.

Akci připravilo Zdravé město Litoměřice společně s partnery a Komunitním plánováním sociálních služeb v rámci kampaně "30 dní pro neziskový sektor".  

 

reportáž - vyhodnocení a ocenění soutěžících
reportáž 1
reportáž 2
reportáž 3
fotogalerie

 

IZS pro MŠ aneb Dávej pozor

19. 5. 2015
Dopravní hřiště, Jiráskovy sady Litoměřice

Preventivně naučná akce pro předškolní děti litoměřických mateřských škol.  Svou práci dětem představili dopravní policisté (Policie ČR), hasiči (Hasičský záchranný sbor) a strážníci Městské policie Litoměřice. Děti si prohlédly sanitu Městské nemocnice Litoměřice a byly poučeni o ošetření úrazu a podání první pomoci od Českého červeného kříže. Naučně zábavnou formou akci zvířátkami doplnil spolek OPER a ukázka výcviku psů Vězeňské služby.

 Akce se konala v rámci kampaně Národní dny bez úrazů.

fotogalerie

 

Zahraniční rozvojová spolupráce měst a obcí

14. 5. 2015
Hrad Litoměřice

Charita Česká republika ve spolupráci se Svazem měst a obcí ČR a městem Litoměřice uspořádali 14. května na Hradě Litoměřice odborný seminář. Cílem bylo seznámit zastupitele a úředníky města Litoměřice a dalších měst a obcí s tzv. konceptem decentralizované rozvojové spolupráce, jakožto nové formy mezinárodní spolupráce municipalit, a přispět tak k širšímu povědomí o globálním rozvojovém rámci a o možnostech zapojení českých měst a obcí.

Představeny byly také principy Zdravého města a místní Agendy 21. 

reportáž

 

Férová snídaně 9. 5. 2015

V Litoměřicích se snídalo na podporu fairtradových a lokálních pěstitelů.

V Jiráskových sadech se v sobotu sešlo kolem 70 lidí na pikniku Férová snídaně. Podpořili tak fairtradové a lokální pěstitele. Litoměřičané tím dali jasně najevo, že je zajímá, kdo a za jakých podmínek pro ně pěstuje například čaj, kávu nebo zeleninu a ovoce. Piknik proběhl na Světový den pro fair trade. V celé České republice snídalo 5 200 lidí na 137 místech.

Voňavé bábovky, chutné pomazánky se surovinami od místních pěstitelů, doma upečené pečivo, fairtradová káva, čaj nebo kakao. To byly nejčastější pochutiny, které si účastníci doma připravili a přinesli s sebou na férový piknik. Již tradičně jsme soutěžili „O nejlepší fairtradovou buchtu“. Tři nejlepší kuchařky byly odměněny dárkovými balíčky s fairtradovými produkty. Navíc udělila porota speciální cenu za domácí férový chleba.

Malí i velcí účastníci férové snídaně si s chutí zasoutěžili v jízdě na všem co má kolečka a vyzkoušeli si tak nově zrekonstruované dětské dopravní hřiště. Odměny v této soutěži byly také fairtradové. 

reportáž

 


Strana 8 z 11

Fotogalerie