Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo bude

Celkem nalezeno výsledků : 50.

1. Zápis komise 22. 5. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... a doporučujeme jejich bližší prostudování. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5. 2017. K řešení jednotlivých problémů bude vypracována "Zpráva k TOP problémům 2017 - navrhovaná ...
Pátek, 26 Květen 2017
2. Zápis komise 27. 3. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Na Soutoku uklízí Naděje s klienty - v pondělí 10. 4. od 14 hod. uklízí KČT prostor u parkoviště v Seifertově ulici u OSSZ - 16. 5. bude uklízet ještě EKO Tým ze ZŠ Na Valech a Zastupitelstvo mládeže ...
Úterý, 28 Únor 2017
3. Zápis komise 20. 2. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
...  Členové komise jednomyslně schválili návrh hodnotitelů - podpořeno bude 10 projektů, 3 projekty podpořeny nebudou (získali nejnižší bodové ohodnocení nebo nesplnili podmínky pro udělení dotace). Navržené ...
Úterý, 28 Únor 2017
4. Zápis komise 24. 4. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... podle počtu získaných žlutých lepíků, ne 2 z každé oblasti. Neodpovídá to tomu, co by lidé opravdu chtěli. P. Hermann bude konzultovat s P. Švecem z NSZM, protože by se tím pádem jednalo o změnu metodiky ...
Úterý, 28 Únor 2017
5. Zápis komise 23. 1. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... bude probíhat v rámci projektu MobiLitA 21 podpořeného z SFŽP MŽP a zajistí ho společnost CI2. jako v letech předcházejících. Porovnáván bude soubor standardních otázek a je možné připojit také další ...
Úterý, 31 Leden 2017
6. Mladé fórum 2017
(Základní info/Mladá a školní fóra)
... podél Labe.“ Na Mladém fóru v roce 2018 bude prezentováno řešení problémů mladých z roku 2017. Organizátorem akce je Zdravé město Litoměřice se Střediskem ekologické výchovy SEVER.  Závěrečné ...
Pondělí, 16 Leden 2017
7. Forum 5. 4. 2017
(Základní info/Fórum - Desatero problémů)
... sociologickým průzkumem.  Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 18. 5. K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2017 - návrhová opatření“ se stanovením ...
Pondělí, 02 Leden 2017
8. Zápis komise 12. 12. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... práci a podporu aktivit v rámci ZM a MA21 za rok 2016. V lednu bude RM předloženo nové složení komise ZM a MA21. Jana Fialová z KPSS ukončila pracovní poměr na OSVZ MěÚ Litoměřice a Dominik Hanko, ...
Středa, 21 Prosinec 2016
9. Zápis Řídící skupiny pro FT 25. 11. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... a R. Jurková budou zváni na strategická setkání řídící skupiny a informováni o bodech jejího jednání. Řídící skupina bude nadále ve spolupráci  s koordinátorem tvořit a schvalovat strategické ...
Úterý, 06 Prosinec 2016
10. Zápis Řídící skupiny pro FT 7. 10. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... město je provázané, jak by se Fairtradové město po přesunutí prezentovalo? Je nutné udržet provázanost se Zdravým městem. Jak bude tato agenda časově rozdělena mezi přebírající kolegyně? Kolik volného ...
Pondělí, 05 Prosinec 2016
11. Zápis komise 7. 11. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... ZM a MA21 za rok 2016 Členové komise vyhodnotili APZ ZM a MA21 za rok 2016. Vyhodnocení APZ ZM a MA21 bude v prosinci předloženo RM k vzetí na vědomí. APZ je zaslán členům komise k případnému vyjádření ...
Úterý, 15 Listopad 2016
12. Participativní rozpočet 2017 new
(Základní info/Participativní rozpočet)
... 1. 2. 2017 bylo možné podávat žádosti. Do tohoto termínu byly předloženy celkem 2 žádosti, které byly posouzeny dotčenými odbory MěÚ (žádosti a zápisy o kontrole viz níže). V roce 2017 bude realizován ...
Středa, 09 Listopad 2016
13. Obhajoba kategorie "A" 24. 10. 2016
(Základní info/Akce 2016)
... obdobného rozsahu se bude opakovat až v roce 2018. Nyní však přijel do Litoměřic tým hodnotitelů zjistit, zda jsou doporučení průběžně realizována a zda úřad pracuje systematicky, a to s využitím analýz, ...
Úterý, 01 Listopad 2016
14. Zápis komise 10. 10. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... prosinci bude dotační program Zdravého města vyhlášen, uzavírka žádostí začátkem února.  BOD 4 - Fairtradové Litoměřice 2017 Na základě rozhodnutí pana tajemníka bude agenda Fairtrade a globální ...
Čtvrtek, 20 Říjen 2016
15. Zápis komise 12. 9. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... se o plán činnosti na roky 2016 - 2018 s cílem naplnit doporučení hodnotitelů 10 oblastí UR a v roce 2018 obhájit kategorii "A" dle kritérií MA21. Tento akční plán bude základem prezentace při Obhajobě ...
Středa, 14 Září 2016
16. Zápis Řídící skupiny pro FT 26. 8. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... proběhne ve spolupráci s Masarykovou ZŠ (předjednáno s p. Dragoňovou) doprovodná akce pro děti. Na dětském dopravním hřišti bude domluveno promítání dokumentů k této tématice. Dbát na zdůraznění důvodu ...
Úterý, 06 Září 2016
17. Zápis komise 27. 6. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
...  Různé Konec jednání: 15.20 hod. Termín příštího jednání: 12. 9. 2016 ve 14.00 hod. Zapsala: Rita Vlčková BOD 1 - Zpráva TOP P 2016 - navrhovaná opatření Radě města bude dne 30. 6. ...
Středa, 29 Červen 2016
18. Zápis komise 30. 5. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... 2016, které vzešly z veřejného fóra 11. 4. 2016, ověřovací ankety a sociologického průzkumu. Veškeré informace jsou zveřejněny na webu Zdravého města ZDE V červnu bude odpovědnými garanty vypracována ...
Středa, 01 Červen 2016
19. Zápis Řídící skupiny pro FT 29. 4. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... Hana Tobiášová přívítáním přítomných. K bodu 2 – Férová snídaně Férová snídaně se bude konat v Jiráskových sadech, opět  budeme soutěžit o nejlepší férovou buchtu. Piknik oživíme informacemi o ...
Pondělí, 02 Květen 2016
20. Zápis komise 25. 4. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... bude v roce 2016 podpořeno 6 projektů.  Více viz prezentace ZDE. Komisi byl představen i osvětový videoklip, který bude promítán na infocentru a distribuován školám. BOD 2 - Fórum Desatero problémů ...
Středa, 27 Duben 2016
21. Desatero problémů Litoměřic 11. 4. 2016 new
(Základní info/Fórum - Desatero problémů)
... a sociologickým průzkumem. Naformulované problémy byly schváleny radou města dne 26. 5.  K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2016 - návrhová opatření“ se stanovením ...
Čtvrtek, 14 Duben 2016
22. Zápis komise 30. 3. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... mapa a hlasování o projektu v rámci participativního rozpočtu. Aktuální informace na webu Zdravého města. Anketu bude opět zajišťovat společnost D 2.1 a k ověření problémů proběhne současně sociologický ...
Pátek, 08 Duben 2016
23. Zápis komise 29. 2. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... ostrově. Bude se jednat o akci na podporu zdraví, zdravého životního stylu, zdravé výživy a pohybu za spolupráce s partnerskými organizacemi, převážně pro rodiče s dětmi. Podobný typ akce jako O dopravě ...
Středa, 09 Březen 2016
24. Zápis Řídící skupiny pro FT 19. 2. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... dotaci všech žadatelům. Letos se poprvé podávaly žádosti o grant prostřednictvím elektronického formuláře. Žadatelé byli s tímto způsobem podávání žádosti spokojeni. Pro závěrečnou zprávu bude rozvněž ...
Čtvrtek, 25 Únor 2016
25. Zápis komise 25. 1. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
... byl předložen členům komise, diskuse probíhala již na prosincovém jednání. APZ 2016 bude předložen k vzetí na vědomí RM dne 18. 2. 2016 společně s vyhodnoceným APZ 2015 a s aktuálním seznamem členů komise ...
Středa, 03 Únor 2016
26. Zápis komise 17. 12. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... předložen celoroční přehled docházky členů komise, PH v lednu osobně vyzve členy komise s častou absencí k vyjádření o setrvání v komisi ZM a MA21. Nové složení komise bude předloženo RM v lednu 2016. ...
Pondělí, 21 Prosinec 2015
27. Zápis komise 23. 11. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... - 1 hlas Výsledek hlasování: téma roku 2016 - Zdraví nás baví Pravidla bude předložena radě města na jednání dne 1. 12. 2015 Účinnost: od 2. 12. 2015 Přihlášky: do 12. 2. 2016 V průběhu prosince ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
28. Zápis komise 26. 10. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Zastupitelstvo mládeže, Městská policie, Živnostenský úřad 23. 10. preventivní přednáška - doc. Králíková, MUDr. Kubát reklamní shot - bude zadán formou soutěže - školy, aktivní občané 30 DNÍ PRO ...
Pondělí, 02 Listopad 2015
29. Obhajoba kategorie "A" 14. 10. 2015
(Základní info/Akce 2015)
Obhajoba kategorie "A" 14. 10. 2015 Litoměřice mají velkou šanci stát se po Chrudimi teprve druhým městem v České republice, které bude zařazeno do nejvyšší Kategorie "A" místní Agendy 21, jež je výrazem ...
Úterý, 20 Říjen 2015
30. Zápis komise 5. 8. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Komise navrhuje tuto akci spojit s tradičním a hojně navštěvovaným bezplatným měřením zdravotních činitelů, které se koná na KHS. Dále bude oslovena VZP jako partner kampaně a za její sponzorský příspěvek ...
Úterý, 11 Srpen 2015
31. Energetická politika města 29. 6. 2015
(Základní info/Energetický management)
... (v Masarykově, Stránského, Baarově a Plešivecké ulici). „Revitalizace objektů, jejímž výsledkem má být nejen snížení energetické náročnosti provozu budov, ale i zvýšení komfortu uživatelů, bude z větší ...
Čtvrtek, 02 Červenec 2015
32. Zápis komise 22. 6. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... do komunitního Plánu zdraví a kvality života v DataPlánu NSZM ČR (http://dataplan.info/cz/litomerice/ocima-lidi) K řešení jednotlivých problémů bude vypracována „Zpráva k TOP problémům 2015 - navrhovaná ...
Středa, 24 Červen 2015
33. Zápis komise 25. 5. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... 11. 6. 2015). Dále bude vypracována zpráva o plnění prioritních problémů a předložena zastupitelstvu města. Pro podření zájmu občanů o hlasování je možné využít v dalších letech volných vstupenek na ...
Pondělí, 01 Červen 2015
34. Zápis Řídící skupiny pro FT 22. 5. 2015
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... tohoto projektu se 18. – 19. 6. 2015 uskuteční mezinárodní setkání s partnery z Německa, Dánska, Rakouska, kde bude Marcela Trejbalová prezentovat činnost Fairtradového města Litoměřice. Zapsala: Hana ...
Úterý, 26 Květen 2015
35. Zápis komise 20. 4. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... garanty oblastí, instrukce pro politiky - jaká je jejich funkce, proškolení společně s koordinátory více času pro práci u stolů (45 min.) Anketa V letošním roce bude pro anketu pilotně v rámci ...
Čtvrtek, 30 Duben 2015
...  na Cihelně 281 CELKEM 691             Rákosníčkovo hřiště bude dle ...
Pondělí, 20 Duben 2015
37. Zápis komise 9. 3. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... hodnocení v rámci grantového systému ZM a MA 21. Z celkového počtu 12 žádostí bude podpořeno 10 grantů, 4 v plné výši a 6 se sníženým rozpočtem. Celkem požadováno 192 632,- Kč (z rozpočtu města alokováno ...
Středa, 25 Březen 2015
38. Zápis Řídící skupiny pro FT 20. 3. 2015
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
...  Další setkání řídící skupiny se bude konat 22. května 2015 od 9.00 hodin v MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. Zapsala: Hana Tobiášová  Zápis (pdf)  ...
Úterý, 24 Březen 2015
39. Zápis komise 16. 2. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... bude v letošním roce zapojení občanů do projektu Centra pro otázky životního prostředí UK - VIZE 2015. 11. 3.  proběhne jednání v Praze. Den bez tabáku - v dubnu proběhne kulatý stůl k civilizačním ...
Úterý, 17 Únor 2015
40. Zápis Řídící skupiny pro FT 23. 1. 2015
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... bude konat 20. března 2015 od 9.00 hodin v MěÚ Litoměřice, Pekařská 2. Zapsala: Hana Tobiášová  Zápis (pdf)  ...
Úterý, 03 Únor 2015
41. Zápis komise 26. 1. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... společně s pozvánkou dne 20. 1. Na jednání komise byl návrh finalizován a přítomnými členy komise schválen. APZ 2015 bude předložen k vzetí na vědomí RM dne 5. 2. 2015 společně s vyhodnoceným APZ 2014 ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
42. Zápis komise 15. 12. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... komise jednohlasně schválila. Tento dokument bude ještě před schválením ZM předložen v lednu 2015 komisi zdravotní a sociální při RM a opatření budou doplněna po jednání na odboru školství, kultury, ...
Úterý, 06 Leden 2015
43. Zápis komise 24. 11. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... grantů (v příštím roce bude též elektronicky) • V rozpočtu odebrán sloupec „další výdaje“ • Partnerství je nutné dokládat! Nesmí se za služby partnerů platit. Pronájem není partnerství. • Medializace: ...
Středa, 03 Prosinec 2014
44. Zápis komise 20. 10. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... bod. 6 – V listopadu 2014 bude uspořádáno setkání pracovní skupiny ke Zdravotnímu plánu, která splní následující úkoly: a. formuluje 3 TOP zdravotní cíle na období 2014 – 2016 a na základě nové ...
Středa, 03 Prosinec 2014
45. Zápis komise 28. 7. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... akci - přespání na náměstí ve stanu, k přiblížení situace bezdomovců a možnosti zapojení a pomoci občanů. Kampaň odboru životního prostředí - začátkem září bude vystavěna na Mírovém náměstí pyramida ...
Úterý, 05 Srpen 2014
46. Zápis komise 23. 6. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Zdravotní plán města Litoměřice - vypracována nová Analýza zdravotního stavu obyvael Litoměřic, na podzim 2014 bude aktualizován ZP a stanoveny TOP 3 zdravotní problémy na rok 2014 - 2016 - Kampaň ...
Úterý, 24 Červen 2014
47. Zápis komise 26. 5. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... - bude projednáno na komisi sportu 9. 6. Naváže Týden sportu zdarma - dny otevřených dveří v oddílech. Hlavní náplní kampaně bude podpora pohybu v závislosti na zdraví. BOD 5 - Vyhodnocení Akčního ...
Čtvrtek, 29 Květen 2014
48. Fér piknik 29. 5. 2014
(Základní info/Akce 2014)
... - 18.00 hod. Společný piknik z fair tradových produktů, přineste i vy ochutnávky své kuchyně. Součástí bude výtvarné tvoření na téma "Kde roste férová čokoláda" a společenská hra Kiumbové. 17.30 ...
Pátek, 23 Květen 2014
49. Zápis komise 28. 4. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... bude probíhat do 18. 5. elektronicky na http://zdravemesto.litomerice.cz/ a anketní lístky jsou na informačním centru na Mírovém náměstí. V závěru akce byla hlasováním přítomných podpořena aktivita v ...
Pondělí, 05 Květen 2014
50. Zápis komise 24. 3. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... budou ověřeny veřejnou anketou, která bude probíhat na litoměřických školách a elektronicky na webu ZM v průběhu dubna 2014. Bližší informace o akci na: http://zdravemesto.litomerice.cz/desatero-problem-mlade.html ...
Středa, 26 Březen 2014

Fotogalerie