Zdravé město Litoměřice

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home
Hledat
Pouze vyhledat:

Klíčové slovo oblasti

Celkem nalezeno výsledků : 36.

1. Konference - energie 23. - 24. 11. 2017
(Základní info/Energetický management)
... inovativních postupů v oblasti úspor energie, využití obnovitelných zdrojů a udržitelné dopravy na municipální úrovni.   PREZENTACE KE STAŽENÍ: ...
Úterý, 24 Říjen 2017
2. UŽÍT LITOMĚŘICE 2. 6. 2017
(Základní info/Akce 2017)
... se i o elektrokolo a další zajímavé ceny. Zajímavostí akce byla i cykloelektrárna. Lidé si šlapáním do pedálů mohli dobít mobil či vyšlapat čerstvý džus. Prezentovaly se zde významné firmy z oblasti energetiky ...
Úterý, 13 Červen 2017
3. Zápis komise 20. 2. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... 2016/2017  Ing. Veronika Šturalová, manažerka strategií města Litoměřice, seznámila členy komise s aktivitami města v oblasti strategického řízení za rok 2016 a představila plány na rok 2017. ...
Úterý, 28 Únor 2017
4. Zápis komise 24. 4. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... podle počtu získaných žlutých lepíků, ne 2 z každé oblasti. Neodpovídá to tomu, co by lidé opravdu chtěli. P. Hermann bude konzultovat s P. Švecem z NSZM, protože by se tím pádem jednalo o změnu metodiky ...
Úterý, 28 Únor 2017
5. Zápis komise 23. 1. 2017
(Dokumenty/Zápisy komise)
... - Energetika - shrnutí 2016 Ing. Jaroslav Klusák PhD., energetický manažer města, seznámil členy komise s aktivitami města v oblasti energetiky a představil nové a připravované projekty udržitelné ...
Úterý, 31 Leden 2017
6. Zápis Řídící skupiny pro FT 26. 8. 2016
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... rozvoje v oblasti Globální odpovědnosti. Úkoly: T. Kalinová, R. Rokůsková/R. Hrušková – zajištění potřebné dokumentace (návrh smlouvy, návrh do RM, protokoly o proběhlých akcích, objednávka služeb, ...
Úterý, 06 Září 2016
7. ENGAGE 2016
(Základní info/Akce 2016)
kampaň ENGAGE Město Litoměřice instalovalo po městě pět citylightů. Aktivně se tak pustilo do propagace oblasti udržitelné energetiky. Připojilo se tak k evropské kampani ENGAGE po boku evropských měst, ...
Čtvrtek, 18 Srpen 2016
8. Zápis komise 25. 4. 2016
(Dokumenty/Zápisy komise)
...  návrh na úpravu oblasti kultury, sloučit s oblastí výchovy a vzdělání, sport necht společně s volným časem jako jednu oblast (podnět občanů i koordinátora oblasti) kladně hodnocena práce ...
Středa, 27 Duben 2016
9. Kulinářská soutěž škol 11. 2. 2016
(Základní info/Akce 2016)
... je zábava, a že se v oblasti zdravé výživy vyznají. Tématem letošní kulinářské soutěže byly luštěniny a obiloviny. Tým každé školy, složený ze zástupců prvního a druhého stupně, měl za úkol připravit ...
Čtvrtek, 11 Únor 2016
10. Zápis komise 17. 12. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... P. Panaše se zřízením stezky s přírodními herními prvky, nutné zakomponovat do celkového revitalizačního návrhu oblasti, finační pomoc SÚRAO v rámci firemního dobrovolnictví je možno získat pomoc ...
Pondělí, 21 Prosinec 2015
11. Získání kategorie "A" - Praha, 1.12.2015
(Základní info/Akce 2015)
... radnice vyzváni k tomu, aby prezentovali před představiteli řady obcí, měst a regionů své zkušenosti se strategickým plánováním, jehož součástí je zásobník projektů, dále úspěchy dosažené v oblasti ...
Úterý, 08 Prosinec 2015
12. Zápis komise 23. 11. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... oblasti s podmínkami též doprava. Jedná se o závěrečné vyjádření pracovní skupiny. 1. 12. 2015 proběhne v Praze v Kaiserštejnském paláci slavnostní předávání těchto ocenění v rámci celostátní konference ...
Čtvrtek, 03 Prosinec 2015
Chlapci vs děvčata ve škole i doma 22. 10. 2015 Beseda s Mgr. Michaelou Veselou z oblasti vývoje psychologie o zvláštnostech komunikace mezi chlapci a děvčaty. Akce se konala v rámci kampaně Dny zdraví. ...
Pondělí, 26 Říjen 2015
14. Zápis komise 21. 9. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... kategorie "A" na Hradě v Litoměřicích (od 13 hod) - veřejné 1. 12. Obhajoba Praha - oficiální výsledné hodnocení OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE Veřejná správa a územní rozvoj Životní prostředí ...
Středa, 07 Říjen 2015
15. Zápis komise 22. 6. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Celkem bylo sestaveno 16 prioritních námětů (vždy 2 z každé oblasti). Následovala společná otevřená diskuze a hlasování všech zúčastněných, jehož výstupem bylo definování 10 hlavních problémů Litoměřic ...
Středa, 24 Červen 2015
16. GJJ 9. 6. 2015
(Základní info/Veřejná projednání)
... června v sále hradu, se zúčastnilo téměř 70 účastnků. Jedním z nejdůležitějších výstupů kulatého stolu proto byla shoda na zahájení spolupráce gymnázia se základními školami v oblasti společné koordinace ...
Úterý, 16 Červen 2015
17. Zápis komise 20. 4. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... - Audity UR - setkání s oponenty OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE - termíny setkání: Hodnoceno od -2do +2 (velmi pozitivní vývoj) Veřejná správa a územní rozvoj +1, termín 20. 4., 27. 4.  ...
Čtvrtek, 30 Duben 2015
18. Zápis komise 9. 3. 2015
(Dokumenty/Zápisy komise)
... Písečný ostrov, vpravo od horního nádraží a turistickou stezku na Mostnou horu. Po jednání s odborem ŽP ( 13. 3.) byly nakonec vybrány lokality v oblasti Cihelny (za hřbitovem) a u Kamýcké ulice (směrem ...
Středa, 25 Březen 2015
19. Zápis Řídící skupiny pro FT 20. 3. 2015
(Dokumenty/Zápisy Řídící skupiny pro fair trade)
... Praha informovala přítomné o činnosti, projektech a kampaních EA v oblasti fair trade a rozvojové spolupráce: - nabídka seminářů, zejména FT a klimatická změna. Klimatická snídaně může být inspirací ...
Úterý, 24 Březen 2015
20. UŽÍT LITOMĚŘICE 4. 9. 2015
(Základní info/Akce 2015)
... Karel Krejza zástupce partnerských firem propagujících šetrnou dopravu. Diskutovaly se různé možnosti spolupráce mezi firemní sférou a městem v oblasti šetrné mobility. Návštěvníci si mohli prohlédnout ...
Čtvrtek, 29 Leden 2015
21. Zápis komise 15. 12. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
...  v rámci oblasti podnikání zajistit propagaci nekuřáckých a fairtradových provozoven - letáky a informace pro infocentrum, městským policistům Případné podněty je možné zasílat Ritě Vlčkové do 15. 1. ...
Úterý, 06 Leden 2015
22. Zápis komise 20. 10. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... na konkrétní témata a oblasti: Křižánky – Komunitní rozvoj malých obcí Drahanská vrchovina – Spolupráce na rozvoji regionu Vsetín – Personální systém městského úřadu Kopřivnice – Procesní řízení ...
Středa, 03 Prosinec 2014
23. kulinářská soutěž škol 21. 10. 2014
(Základní info/Akce 2014)
... že mu rozumí, a že se v oblasti zdravé výživy vyznají. V první fázi probíhaly přednášky o zdravé výživě a zásadách správného stravování na jednotlivých školách. O možnost si vše vyslechnout nepřišli ...
Úterý, 23 Září 2014
24. Obhajoba kategorie "B" - 6. 10. 2014
(Základní info/Akce 2014)
... 21 (MA 21).  Hodnotící komisi a návštěvníky jsme seznámili s tím, jak město Litoměřice naplňuje mezinárodní standardy v oblasti životního prostředí, podpory zdraví, energetiky, dopravy, kvality ...
Pondělí, 08 Září 2014
25. Společné evropské indikátory
(Indikátory UR/Společné evropské)
... unie. Jednotná sada 10 indikátorů udržitelného rozvoje pro místní úroveň byla navržena Evropskou komisí. Tyto indikátory byly vybrány tak, aby odrážely hlavní oblasti udržitelného rozvoje měst a aby ...
Pátek, 29 Srpen 2014
26. konference Energie 2014 - závěr
(Základní info/Energetický management)
... (.pdf) Konference si kladla za cíl: přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie a využití obnovitelných zdrojů na komunální úrovni jak z domova, tak ze zahraničí;  ...
Středa, 06 Srpen 2014
27. Zápis komise 23. 6. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... 5 - Různé cena Aloise Klára - nominace do 30. 6. 2014 komise ZM a MA21 schválila návrh R.V. na nominaci Aleny Kuldové na cenu A. Klára za dlouholetou a obětavou práci v oblasti zdraví, zajišťování ...
Úterý, 24 Červen 2014
28. Zápis komise 28. 4. 2014
(Dokumenty/Zápisy komise)
... problémy:  Navržený problém (garant z každé oblasti navrhl 2 problémy) Počet hlasů  Úplné zrušení heren a automatů ...
Pondělí, 05 Květen 2014
29. Ukliďme město - zaměstnanci 21.3.2014
(Základní info/Akce 2014)
... městě není lhostejný, aby se připojili a pomohli zmíněné oblasti uklidit. Jedná se o dopolední akci, kdy bude na každém místě přistaven kontejner a koordinátor, který poskytne bližší informace, pytle, ...
Úterý, 25 Březen 2014
30. Cena MVČR 2013
(Základní info/Akce 2014)
... krajem a Radou kvality ČR s podporou města Hradce Králové. Program konference byl zaměřen na výměnu zkušeností z oblasti zvyšování výkonnosti a kvality organizací veřejné správy, na vzdělávání úředníků ...
Středa, 05 Březen 2014
31. Zápis komise 24. 6. 2013
(Dokumenty/Zápisy komise)
... aktualizaci PZŽ dle doporučení NSZM, podle rozčlenění níže. Snaha o vytyčení samostatné oblasti Bezpečnost ve městě a prevence kriminality bude konzultována s NSZM. Doporučený počet oblastí je ale ...
Úterý, 25 Červen 2013
32. Zápis komise 19.11. 2012
(Dokumenty/Zápisy komise)
... grantech a dotacích bylo rozděleno 30ti organizacím 18 000 000 Kč a to v rozmezí od 2 000 Kč do 8 000 000 Kč. Podpořeny byly projekty v sociální oblasti, v oblasti školství, sportu, kultury a projektu ...
Čtvrtek, 27 Prosinec 2012
... určen pro technické pracovníky, specialisty na financování a především vedení města. Konference si kladla za cíl: přiblížit praktické a ověřené příklady v oblasti úspor energie a využití obnovitelných ...
Středa, 31 Říjen 2012
34. Desatero problémů 2012 + SPRM
(Základní info/Fórum - Desatero problémů)
... k návrhu SPRM a problémové oblasti/návrhy opatření, se sešlo kolem 150 účastníků. Setkání zahájil starosta Mgr. Chlupáč, který seznámil přítomné s řešením problémů, které byly vytipovány v roce 2011. ...
Pondělí, 08 Říjen 2012
35. Energetický management (EM) města Litoměřice
(Základní info/Energetický management)
...                     Oblasti činností energetického managementu 1. Elektronické aukce a každoroční nákup energie Elektronické aukce ...
Pondělí, 24 Září 2012
36. Kulatý stůl "Doprava" 22.9.2012
(Základní info/Veřejná projednání)
... s názvem „Doprava“. Cílem této diskuse bylo dát všem občanům města možnost otevřeně se vyjádřit, co je trápí, co jim chybí a co je třeba změnit v oblasti dopravy ve městě. Občané mohli přijít diskutovat ...
Středa, 26 Říjen 2011

Fotogalerie